Secção Consular da Embaixada de Portugal com acesso limitado

                                             AVISO / OGŁOSZENIE                Warsaw, 13.03.2020

 

A secção Consular da Embaixada de Portugal em Varsóvia está com atividade reduzida para implementação do Plano de Contingência devido ao estado de emergência epidemiológico vigente na Polónia e ao estado de alerta vigente em Portugal. Só serão atendidos casos prioritários com marcação telefónica (0048 22 511 10 00) .

Toda a informação disponível, incluindo os contactos de emergência, está disponível no site e na página de facebook da Embaixada.

*

The Consular Section of the Portuguese Embassy in Warsaw is for the time with reduced activity, due to the implementation of the contingency plan in the context of the Epidemiological emergency plan of Poland and the Alert status in Portugal. Only priority cases will be handled, following telephone appointment (0048 22 511 10 00).

More information, including emergency contact numbers are available on the Embassy website and facebook page.

*

Funkcjonowanie Wydziału Konsularnego Ambasady Portugalii w Warszawie na razie zostaje ograniczone ze względu na wdrożenie planu awaryjnego w kontekście ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w oraz statusu alarmowego w Portugalii. Tylko sprawy priorytetowe będą rozpatrywane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu (0048 22 511 10 00).

Wiecej informacji, jak również numery telefonów alarmowych są dostępne na stronie internetowej Ambasady oraz na facebooku.

.

                                                                                          

                                                                  André Bandeira

                                                        In charge of the Consular Section