High level EU-Africa Green New Investment Forum Africa’s Green Future Lisbon, 23 April 2021

Featured

   

High level EU-Africa Green Investment Forum Africa’s Green Future New investment pathways towards sustainable, inclusive development  jointly organised by the Portuguese EU Presidency and the European Investment Bank Lisbon, 23 April 2021
     Lisbon, 23 April 2021

Register to follow the news and take part in the biggest euro-african dialogue on Green Transition:

Rząd Portugalii przedłużył restrykcje w zakresie przylotów do Portugalii na następne 15 dni.

Featured

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 rząd podjął decyzję o przedłużeniu środków ograniczających w ruchu lotniczym w okresie stanu wyjątkowego, od dnia 16 kwietnia.

Utrzymuje się również przez kolejne 15 dni, w następstwie stałego porozumienia między rządami Portugalii i Hiszpanii, kontrolę osób na granicach lądowych i rzecznych, zachowując wszystkie autoryzowane punkty przejścia (APP), harmonogramy i zasady ustanowione w poprzednim okresie.

Zawieszenie lotów do i z Brazylii oraz Wielkiej Brytanii zostaje zniesione jedynie w odniesieniu do niezbędnych podróży – tak jak miało to już miejsce w przypadku lotów z krajów trzecich.

Pasażerowie lotów rozpoczynających się w Republice Południowej Afryki, Brazylii lub krajach, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 000 mieszkańców, muszą przejść 14-dniowy okres profilaktycznej izolacji po wjeździe do Portugalii kontynentalnej, w domu lub w miejscu wskazanym przez organy służby zdrowia. Kraje wymienione w tej grupie to : Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Estonia, Francja, Węgry, Holandia, Polska, Słowenia i Szwecja.

Dozwolone są jedynie niezbędne podróże z tych krajów. Podobnie pasażerowie pochodzący z krajów, w których wskaźnik zachorowalności jest równy lub wyższy niż 150 przypadków na 100 000 mieszkańców, również mogą odbywać tylko podróże o podstawowym znaczeniu. Do krajów tych należą: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Szwajcaria.

Podróże niezbędne obejmują podróże umożliwiające tranzyt lub wjazd na terytorium Portugalii obywatelom podróżującym w celach zawodowych, naukowych, w celu połączenia z rodziną, zdrowotnych lub humanitarnych.

Wszyscy obywatele przybywający do Portugalii drogą lotniczą (z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia) muszą przedstawić dowód badania laboratoryjnego (RT-PCR) na obecność SARSCoV-2, z wynikiem negatywnym, przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład.

Pasażerowie przylatujący do kraju bez dowodu przebadania się w kierunku zakażenia SARSCoV-2 muszą wykonać badanie na lotnisku, na własny koszt i oczekiwać na wynik na lotnisku.

Na granicy lądowej ruch między Portugalią a Hiszpanią jest ograniczony – i to tylko na 18 autoryzowanych przejściach granicznych – do międzynarodowego transportu towarów, pracowników transgranicznych i sezonowych posiadających odpowiednie dokumenty oraz pojazdów ratunkowych i służb ratowniczych.

Obywatele przybywający z Brazylii, RPA lub krajów, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców, wjeżdżający na terytorium kraju drogą lądową, muszą przestrzegać okresu izolacji profilaktycznej przez 14 dni, w domu lub w miejscu wskazanym przez władze sanitarne.

Portugalia – stopniowe znoszenie restrykcji od dnia 15 kwietnia

Featured


1. Rada Ministrów zatwierdziła dekret regulujący stan wyjątkowy ogłoszony przez Prezydenta Republiki.

Kontynuując strategię stopniowego znoszenia środków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby w kontekście zwalczania pandemii Covid-19 oraz biorąc pod uwagę ocenę kryteriów epidemiologicznych dla określenia kontroli pandemii, postanowiono postępować zgodnie z planem na większości terytorium kraju, z wyjątkiem tych powiatów, w których ryzyko przeniesienia choroby uważane jest za wysokie.

Wznowienie nauczania stacjonarnego dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych postępuje na całym kontynencie, niezależnie od poziomu ryzyka w każdym z okręgów.

Biorąc pod uwagę stan epidemiologiczny kraju, jak również liczbę zachorowań w okręgach, które zasługują na większą uwagę i przedłużenie jej w czasie, środki zwalczania pandemii, od 19 kwietnia, będą stosowane zgodnie z następującymi poziomami:

1. Pierwszy poziom, w którym plan znoszenia restrykcji powraca do poprzedniej fazy. Poziom ten obejmuje gminy, w których w drugim z kolei dwutygodniowym badaniu odnotowano wskaźnik zachorowalności powyżej 240 przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Grupa ta obejmuje gminy Moura, Odemira, Portimão i Rio Maior, w odniesieniu do których zastosowane zostaną następujące środki:

Nadal pozostają zamknięte:

– ogródki kawiarniane;
– Sklepy do 200 m2 z drzwiami do ulicy;
– kluby fitness;
– Muzea, pomniki, pałace, galerie sztuki i podobne.

Zakaz  organizacji:
– Targów i jarmarków nieżywnościowych (na mocy decyzji gminy);
– Aktywność sportowa o niskim ryzyku;

Usługi dostępne:
– Sprzedaż na wy. nos;
– Salony fryzjerskie, manicure i podobne, po wcześniejszym umówieniu;
– Placówki sprzedające książki i nośniki muzyczne;
– Parki, ogrody, tereny zielone i tereny rekreacyjne;
– Biblioteki i archiwa;

 2. Drugi poziom, w którym plan znoszenia restrykcji nie przechodzi do następnej fazy lub się cofa. W tej kategorii znajdują się gminy, które po raz drugi z rzędu w ocenie dwutygodniowej mają wskaźnik zachorowalności powyżej 120 przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. W związku z tym, a także po wyjaśnieniu DGS z dnia 16 kwietnia dotyczącym gminy Beja, w której skumulowana częstość występowania w ciągu 14 dni została skorygowana do 107 przypadków na 100 000 mieszkańców, sześć gmin pozostanie w drugiej fazie planu dekonfinalizacji: Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande i Penela. W związku z tym środki, które pozostaną w mocy w tych gminach, są następujące:

Dozwolone:
– Działalność sklepów do 200 m2 z drzwiami na ulicę;
– Targi i jarmarki niespożywcze (na mocy decyzji gminy)
– Funkcjonowanie ogródków kawiarnianych (z maksymalnym limitem 4 osób na stolik) do godz. 22.30 w dni powszednie i do godz. 13.00 w weekendy;
– Uprawianie sportów o niskim stopniu ryzyka;
– Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu do 4 osób;
– Funkcjonowanie siłowni bez zajęć grupowych;
– Obsługa urządzeń  w strefie dla osób niepełnosprawnych.

3. Trzeci poziom, w którym plan znoszenie restrykcji przechodzi do trzeciego etapu, zgodnie z zapowiedzią w momencie jego przedstawienia. W związku z tym w pozostałych gminach kontynentu, oprócz środków obowiązujących od 5 kwietnia, obowiązują następujące zasady:

Zezwala się na otwarcie następujących usług:
– Wszystkie sklepy i centra handlowe;
– Restauracje, kawiarnie i cukiernie (maksymalnie 4 osoby przy stoliku wewnątrz lub 6 osób przy stoliku w ogródku kawiarnianym), do godz. 22.30 w dni powszednie lub do godz. 13.00 w weekendy i święta państwowe;
– Kina, teatry, audytoria, sale koncertowe;
– urzędy z bezpośrednią obsługą po uprzednim umówieniu się.

Zezwala się na:
– Aktywność sportowa o średnim stopniu ryzyka;
– Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu do 6 osób;
– Imprezy plenerowe o ograniczonej liczbie uczestników (5 osób na 100 m ²);
– Wesela i chrzciny przy 25% miejsc dopuszczalnych w danym lokalu.   

 

Polska – przedłużenie restrykcji do 25 kwietnia 2021

Featured

Hotele, żłobki i przedszkola, sport

Przedłużono obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia z wyjątkiem hoteli, które będą zamknięte do 3 maja włącznie.

19 kwietnia otwierają się żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dopuszczona jest także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.

 • Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu.
 • Żłobki i przedszkola – czynne od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci.
 • Sport – od 19 kwietnia możliwe będzie uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Możliwe będzie również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych). Natomiast działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.) nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego (tak jak dotychczas). Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami?fbclid=IwAR0Hfv6hj65d12BsjTqcRwFLUR0EGKRY7RTnvItzuGf1uxSeij3qoNZ6wKE

3. edycja Nagrody National Press/Ferreira de Castro.

Featured

Nagroda National Press/Ferreira de Castro jest przyznawana przez Portugalską Wytwórnię Papierów Wartościowych Casa de Moeda (INCM) wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w ramach działań promujących kulturę portugalską wsród społeczności portugalskiej na świecie.

Nagroda przyznawana jest corocznie i wyróżnia niepublikowane dotąd utwory z dziedziny literatury pięknej i poezji. Oprócz nagrody pieniężnej 5000 euro, zwycięska praca będzie publikowana  przez Imprensa Nacional.

W skład jury wchodzą: naukowiec Carlos Reis (który mu przewodniczy), redaktor naczelna Imprensa Nacional, Paula Mendes, oraz profesor uniwersytecki Fátima Marinho.

Zgłoszenia do 3. edycji nagrody Imprensa Nacional/Ferreira de Castro odbywają się między 1 kwietnia a 30 maja.

wiecej na:

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias-gerais/premio-imprensa-nacional-ferreira-de-castro-2

Portugalia – przedłużenie stanu wyjątkowego od 1 kwietnia 2021.

Featured

Zgodnie z zarządzeniem nr 3358/2021 o ruchu lotniczym do i z kontynentalnej części Portugalii dozwolone są:

 • Loty z i do krajów UE oraz stowarzyszonych z obszarem Schengen tylko w przypadku podróży niezbędnych z i do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja.
 • Loty z Australii, Chin, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Rwandy, Singapuru, Tajlandii, Hong Kongu i Macau.
 • Loty do i z krajów spoza UE lub Schengen, tylko w przypadku niezbędnych podróży.
 • Loty umożliwiające obywatelom portugalskim lub obywatelom innych krajów posiadającym zezwolenie na pobyt w Portugalii powrót do Portugalii oraz loty umożliwiające obywatelom zagranicznym przebywającym w Portugalii powrót do swoich krajów, o ile są autoryzowane przez właściwe organy tych krajów.

Wszystkie loty do i z Wielkiej Brytanii i Brazylii są zawieszone do godz. 23:59 dnia 15 kwietnia 2021 r.

Wszyscy pasażerowie, z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia, muszą przed wejściem na pokład samolotu przedstawić wynik negatywny testu na obecność COVID-19 (RT-PCR), wykonanego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład.

Pasażerowie pochodzący z Bułgarii, Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Francji, Węgier, Włoch, Malty, Polski, Słowenii i Szwecji, po wjeździe do Portugalii są zobowiązani poddać się 14-dniowej izolacji. Wyjątek stanowią pasażerowie odbywający podróż niezbędną, których czas pobytu na terytorium Portugalii, potwierdzony biletem powrotnym, nie przekracza 48 godzin.

Kontrola na granicy lądowej z Hiszpanią została utrzymana, ruch pasażerski kolejowy i morski jest zawieszony.

Nowe zasady przyjazdu do Polski od 30 marca 2021.

Featured

wiecej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

KWARANTANNA GRANICZNA

Strefa Schengen

· Obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Test wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy

 •   Rodzaj testu: PCR lub antygenowy
 •   Wszystkie środki transportu – transport zbiorowy i       indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy
 •   Osoby z negatywnym wynikiem testu  nie będą podlegały  obowiązkowej kwarantannie
 •   Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny

Spoza strefy Schengen

·Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.
Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny.

 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy