Nowe zasady wjazdu do Portugalii od 7 lutego 2022 – bez dodatkowych testów dla osób z aktualnym Certyfikatem Szczepienia przeciw COVID – 19.

Tylko osoby niezaszczepione obowiązuje wymóg okazania niegatywnego wyniku testu:

Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– RT-PCR lub inny test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdfwynik testu antygenowego jest ważny 24 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:

 • Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID Szczepienia
 • Dzieci do 12 roku życia (do dwunastych urodzin)
 • Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID ozdrowieńca. Ozdrowieńcy posiadający Unijny Certyfikat COVID również są zwolnieni z obowiązku testu, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

Przed wylotem należy obowiązkowo wypełnić Passanger Locator Card dostępny na https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Informacje dotyczą przyjazdu do Portugalii z Polski lub innych krajów Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Informacje na temat przylotu z innych krajów dostępne są na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Ogólne zasady w czasie pobytu w Portugalii kontynentalnej

Obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych

Od 19 lutego br zniesiono obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu przy meldowaniu się w obiektach noclegowych, przy wejściu do restauracji, barów, klubów, na imprezy zorganizowane.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

Więcej informacji w zakładce  https://ambasada-portugalii.pl/pl/covid-19-2/

 

COVID-19 / informacje turystyczne

 

Press Statement of the Government of Portugal for the International Holocaust Remembrance Day 27.01.2022

International Holocaust Remembrance Day

Today we commemorate 77 years from the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp, a symbol of Nazi horror and inhumanity.

Portugal joins all those who are determined not to forget the atrocities that were then perpetrated. As we celebrate the International Holocaust Remembrance Day, we reiterate that intolerance, discrimination, xenophobia, racism, antisemitism and anti-gypsyism are contrary to the respect for human dignity and for alt other fundamental values inscribed in our Constitution.

Commemorating this date means to perpetuating memory so that the practices of Nazi barbarism — an ideology and a regime which dehumanized and excluded part of Humanity, which legitimized and institutionalized cruelty, torture and death — never happen again.

We evoke, without exception, alt of Nazism’s victims: Jews, gypsies, LGBTI persons, political opponents, intellectuals, persons with incurable diseases or with disabilities.

We also remember acts of resistance, heroism and solidarity, including those of Portuguese who, through their courage and altruism, saved thousands of victims of Nazi persecution from deportation and death. We remember Aristides de Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido, Alberto Lis-Teixeira Branquinho, Jose Brito Mendes e Joaquim Carreira, whose memory is now celebrated through a recently inaugurated space at the Ministry of Foreign Affairs.

In 2019, Portugal became an effective member of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), reinforcing our commitment towards promoting the education of younger generations about this dark period.

A year later, in 2020, Portugal launched Nunca Esquecer’ (Never Forget’). This program stimulated a wide range of activities: it organized exhibitions, seminars and conferences; it fostered educational materials and resources; it advanced training and capacity-building actions; it created a Municipal Prize; it digitalized archives and testimonies; and it supported the production of knowledge through, for example, the publication by Imprensa Nacional-Casa da Moeda of three books about Portuguese victims and saviors.

We live at a time when signs of antisemitism as well as of Holocaust distortion and denial are on the rise. It is therefore imperative to reiterate our commitment to keeping memory alive, because to remember and to never forget helps us guaranteeing — today and always — human rights of all and for all.

COVID -19 Minister Zdrowia RP zaprezentował alertowy pakiet obostrzeń w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa. Regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

 • Uszczelnienie granic. Wydany zostaje zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Są to: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe, czyli kraje, które zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka
 • Osoby wracające z tych krajów, niezależnie, jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni. Nie ma możliwości zwolnienia testem z takiej kwarantanny
 • Zmiana zasad dla podróżujących do Polski z krajów non-Schengen. Wydłużona zostaje kwarantanna z 10 do 14 dni, a zwolnienie z kwarantanny może nastąpić od ósmego dnia po wykonaniu testu PCR
 • Osoby w pełni zaszczepione preparatami uznawanymi w Unii Europejskiej, przyjeżdżające spoza strefy Schengen, nie podlegają kwarantannie
 • Zmiana limitów osób przebywających w różnego rodzaju obiektach i uczestniczących w wydarzeniach. Dotychczasowy limit 75 proc. obłożenia zmienia się na 50 proc. – zmiana dotyczy gastronomi, hoteli, kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych, takich jak baseny, aquaparki
 • Zmieniony będzie limit osób na zgromadzeniach i uroczystościach, na których obecnie mogło być 150 osób – nowy limit to 100 osób. Chodzi m.in. o wesela, komunie i dyskoteki.
 • Większe obostrzenia będą też na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób. Teraz będzie to 250 osób
 • Większe obostrzenia będą również m.in. w siłowniach. Do tej pory w takich obiektach, jak siłownie, kluby, centra fitness, muzea, hazard obowiązywał limit jednej osoby na 10 m2, obecnie będzie to jedna osoba na 15 m2.

Nowe obostrzenia przeciw Covid-19 w Portugalii obowiązujące od dnia 1 grudnia 2021 r.

Komunikat Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2021 r.
1. Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę wprowadzającą stan wyjątkowy na całym kontynentalnym terytorium kraju od godz. 0.00 dnia 1 grudnia.
Zwracamy uwagę na następujące zmiany w stosunku do obecnego systemu:
– Ustala się, między 2 a 9 stycznia 2022 r., obowiązkowe przyjęcie systemu zdalnej na terytorium kraju kontynentalnego, niezależnie od stosunku pracy, w każdym przypadku, gdy pozwalają na to dane funkcje;
– Zalecenie zdalnej jest przewidziane w każdym przypadku, gdy pozwalają na to dane funkcje;
– Wprowadza obowiązek przedstawienia certyfikatu cyfrowego COVID UE w celu uzyskania dostępu do
turystycznych i lokalnych obiektów noclegowych;
gastronomia  (nie dotyczy pobytu w ogródkach kawiarnianych);
imprezy z wyznaczonymi miejscami;
siłownie.
– Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu (nawet w przypadku osób zaszczepionych) jest ustanowiony w celu uzyskania dostępu do:
domów opieki dla osób starszych, w jednostkach zintegrowanej opieki ciągłej Krajowej Sieci Zintegrowanej Opieki Ciągłej oraz w innych strukturach mieszkalnych i placówkach przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych);
Wizyt u osób hospitalizowanych w zakładach opieki zdrowotnej;
Imprez na dużą skalę bez oznaczonych miejsc lub improwizowane miejsca i boiska sportowe;
Bary i dyskoteki.
– Zamknięcie dyskotek i barów między 2 a 9 stycznia.
– Wprowadza się szereg specjalnych środków zapobiegawczych w zakresie badań podróżnych, w tym:
Wymóg, dotyczący wszystkich lotów do Portugalii kontynentalnej, przedstawienia dowodu negatywnego wyniku badania (testu) w wersji angielskiej  (test amplifikacji kwasu nukleinowego RT – PCR – 72h przed wejściem na pokład lub szybki test antygenowy – 48 h przed wejściem na pokład) lub certyfikatu ozdrowieńca, ważnego 180 dni;


Zasady mające zastosowanie do wjazdu na terytorium kraju drogą powietrzną będą miały zastosowanie, z niezbędnymi dostosowaniami, przy przekroczeniu granic lądowych, morskich i rzecznych.

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania  testu. 


2. Zatwierdzono również dekret z mocą ustawy zmieniający środki w zakresie choroby pandemicznej COVID-19, a mianowicie:
– Przedłuża do 31 marca 2022 r. wyjątkowy i przejściowy system reorganizacji pracy i minimalizacji ryzyka przeniesienia zakażenia chorobą COVID-19 w ramach stosunków pracy;
– Przedłuża nadzwyczajne wsparcie finansowe pracowników do ostatniego dnia lutego 2022 r;
– Zawiesza działalność dydaktyczną, pozadydaktyczną i szkoleniową w systemie zaocznym w placówkach oświatowych i urządzeniach socjalnych w okresie od 2 do 9 stycznia 2022 r., co zostanie zrekompensowane 5 dniami zajęć w okresie przerwy karnawałowej i wielkanocnej. Jednocześnie ponownie zapewnione zostaną centra opieki nad dziećmi lub innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu pracowników oddelegowanych do pracy, a także powielony zostanie dotychczasowy system usprawiedliwiania nieobecności, związany ze wsparciem dla dzieci lub innych osób pozostających na utrzymaniu do 12 roku życia, wynikającym z zawieszenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych poza przerwami w nauce, zabezpieczeniem wsparcia w zakresie dożywiania dla uczniów, którzy tego potrzebują;
– Przerwanie w dniach od 2 do 9 stycznia działalności dydaktycznej  stacjonarnej w instytucjach szkolnictwa wyższego, bez uszczerbku dla trwających ocen.
– Stosowanie masek jest obecnie obowiązkowe w:
Obiekty, urządzenia i placówki handlowe i usługowe, niezależnie od powierzchni;
Budynki publiczne lub budynki do użytku publicznego, w których świadczone są usługi lub odbywają się imprezy z udziałem publiczności;
Stadiony (uściślając, że chodzi tu o obiekty przeznaczone do organizowania imprez i uroczystości sportowych);
Budynki, w których znajdują się drzwi wejściowe lub pomosty do wsiadania, wsiadania lub wysiadania w zakresie korzystania z transportu zbiorowego osób i transportu lotniczego.
– Określa on zaostrzenie sankcji stosowanych wobec linii lotniczych za wpuszczenie na pokład pasażerów bez dowodu negatywnego wyniku testu.