COVID-19 / informacje turystyczne

Posted on by

AKTUALIZACJA 2.07.2022

 

1 lipca 2022 r. Portugalia kontynentalna zniosła obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu Covid lub negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 przed wejściem na pokład samolotu.  

Również przy podróży na wyspy Archipelagu Madery oraz Archipelagu Azorskiego nie ma obowiązku okazania Unijnego Certyfikatu Covid lub negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19. 

Portugalia jest więc w pełni otwarta dla turystów, nie ma kwarantanny i nie jest wymagane wykazanie ważnego powodu podróży. 

Zasady podróży mogą zmienić się, dlatego prosimy sprawdzać na bieżąco informacje na https://www.visitportugal.com/en/node/446781 oraz na stronach linii lotniczych.  

Przy przyjeździe do Portugalii drogą lądową nie ma kontroli dokumentów Covid przez służby portugalskie. Należy jednak sprawdzić zasady w każdym z krajów odwiedzanych po drodze.  

Przy przyjeździe do Portugalii drogą morską, również nie  jest wymagany negatywny wynik testu na obecność Covid-19 ani Unijny Certyfikatu Covid. 

Przy podróży powrotnej z Portugalii kontynentalnej do Polski lotem bezpośrednim, nie jest wymagany test ani nie ma kontroli dokumentów Covid-19. W przypadku powrotu do Polski lotem z przesiadką, proszę sprawdzić procedury wymagane w kraju przesiadki – jeśli kraj przesiadki wymaga np. testu czy innych procedur, wtedy przed wylotem z Portugalii taki test może być przez linie lotnicze wymagany.  

Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl  

 

Ogólne zasady w czasie pobytu w Portugalii kontynentalnej 

Od 22 kwietnia br nie ma obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych, z wyjątkiem środków transportu zbiorowego jak np. samolot (dot. również dzieci od 10 r.ż.), komunikacja miejska, pociągi, autobusy dalekobieżne czy taksówki. Maseczki należy też nosić w placówkach służby zdrowia. 

Od 19 lutego br zniesiono obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu przy meldowaniu się w obiektach noclegowych, przy wejściu do restauracji, barów, klubów, na imprezy zorganizowane. 

 

Zasady w czasie pobytu na Maderze 

Wszystkie osoby powyżej 6 lat są zobowiązane do noszenia maseczek w następujących miejscach: 

 • Transport publiczny, w tym w taksówkach i na pokładzie samolotu; 
 • Lotniska i terminale morskie, dworce; 
 • Placówki służby zdrowia i apteki. 

 

Więcej informacji: https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19  

Więcej informacji https://www.visitazores.com/en/travel-to-the-azores

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALIZACJA 22.04.2022

Informacje dotyczą przyjazdu do Portugalii z Polski lub innych krajów Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Informacje na temat przylotu z innych krajów dostępne są na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

 

PORTUGALIA KONTYNENTALNA

Portugalia jest otwarta dla turystów z Unii Europejskiej, nie ma kwarantanny i nie jest wymagane wykazanie ważnego powodu podróży.

Pasażer, który nie posiada Unijnego Certyfikatu Covid szczepienia lub ozdrowieńca, przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– RT-PCR lub inny test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf – wynik testu antygenowego jest ważny 24 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:

– Dzieci do 12 roku życia

– Osoby posiadające ważny Unijny Certyfikat COVID (zaszczepienie lub ozdrowieńca).

Negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat Covid jest sprawdzany na lotnisku przed wylotem do Portugalii kontynentalnej i pasażerowie bez ważnego wyniku mogą zostać nie wpuszczeni na pokład samolotu do Portugalii. Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie mogą zostać na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Od 22 kwietnia br nie ma obowiązku wypełnienia karty lokalizacji pasażera  (Passanger Locator Card).  

Zasady podróży mogą zmienić się, dlatego prosimy sprawdzać na bieżąco informacje na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal oraz na stronach linii lotniczych.

Więcej informacji https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Przy podróży powrotnej z Portugalii kontynentalnej do Polski lotem bezpośrednim, Portugalia nie wymaga testu ani żadnych dodatkowych procedur. W przypadku powrotu do Polski lotem z przesiadką, proszę sprawdzić procedury wymagane w kraju przesiadki – jeśli kraj przesiadki wymaga np. testu czy innych procedur, wtedy przed wylotem z Portugalii taki test może być przez linie lotnicze wymagany.

Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

Przy przyjeździe do Portugalii drogą lądową nie ma kontroli dokumentów Covid przez służby portugalskie. Należy jednak sprawdzić zasady w każdym z krajów odwiedzanych po drodze.

Przy przyjeździe do Portugalii morską, również wymagany jest negatywny wynik testu lub okazanie Unijnego Certyfikatu Covid. Dzieci do 12 rż są zwolnione z obowiązku wykonania testu lub okazania Unijnego Certyfikatu Covid.

Ogólne zasady w czasie pobytu w Portugalii kontynentalnej

Od 22 kwietnia br nie ma obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych, z wyjątkiem środków transportu zbiorowego jak np. samolot (dot. również dzieci od 10 r.ż.), komunikacja miejska, pociągi, autobusy dalekobieżne czy taksówki. Maseczki należy też nosić w placówkach służby zdrowia.

Od 19 lutego br zniesiono obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu przy meldowaniu się w obiektach noclegowych, przy wejściu do restauracji, barów, klubów, na imprezy zorganizowane.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

 

 

 

MADERA

Nie ma ograniczeń dotyczących przylotu podróżnych na Maderę, Porto Santo ani poruszania się między wyspami.

Pasażerowie podróżujący na Maderę z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19, wymaganego w Portugalii kontynentalnej lub Unijnego Certyfikatu Covid, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

 

Dodatkowe informacje:

Wszystkie osoby powyżej 6 lat są zobowiązane do noszenia maseczek w następujących miejscach:

 • Transport publiczny, w tym w taksówkach i na pokładzie samolotu;
 • Lotniska i terminale morskie, dworce;
 • Placówki służby zdrowia i apteki.

Przy podróży powrotnej z Madery do Polski lotem bezpośrednim test nie jest wymagany. Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

Więcej informacji: https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

 

AZORY

Przed wylotem na Azory lotem międzynarodowym (nie z Portugalii kontynentalnej lub Madery) należy okazać pracownikom lotniska jeden z następujących dokumentów:

Ważny Unijny Certyfikat Covid poświadczający pełne szczepienie lub status ozdrowieńca

lub negatywny wynik testu RT-PCR ważny 72h

lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego ważny 4h

lub inny dokument potwierdzający status ozdrowieńca, ważny 180 dni.

Dzieci do 12 r.ż. mogą podróżować na Azory bez ww. dokumentów.

 

Powyższe nie dotyczy pasażerów przylatujących na Azory lotem krajowym czyli z Portugalii kontynentalnej lub z Madery.

Dodatkowe informacje:

Pasażerowie posiadający Unijny Certyfikat Covid nie muszą dokonywać rejestracji na https://mysafeazores.com/.

 

Przy podróży powrotnej z Azorów do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test.

Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

Więcej informacji https://www.visitazores.com/en/travel-to-the-azores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALIZACJA 22.02.2022

Nowe zasady wjazdu do Portugalii od 7 lutego 2022 – bez dodatkowych testów dla osób z aktualnym Certyfikatem Szczepienia przeciw COVID – 19.

 

PORTUGALIA KONTYNENTALNA

Portugalia jest otwarta dla turystów z Unii Europejskiej, nie ma kwarantanny i nie jest wymagane wykazanie ważnego powodu podróży.

Pasażer, który nie posiada Unijnego Certyfikatu Covid szczepienia lub ozdrowieńca, przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– RT-PCR lub inny test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf – wynik testu antygenowego jest ważny 24 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:

– Dzieci do 12 roku życia

– Osoby posiadające ważny Unijny Certyfikat COVID (zaszczepienie lub ozdrowieńca).

Negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat Covid jest sprawdzany na lotnisku przed wylotem do Portugalii kontynentalnej i pasażerowie bez ważnego wyniku mogą zostać nie wpuszczeni na pokład samolotu do Portugalii. Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie zostaną na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Przed wylotem należy obowiązkowo wypełnić Passanger Locator Card dostępny na https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Zasady podróży mogą zmienić się, dlatego prosimy sprawdzać na bieżąco informacje na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal oraz na stronach linii lotniczych.

Więcej informacji https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Przy podróży powrotnej z Portugalii kontynentalnej do Polski lotem bezpośrednim, Portugalia nie wymaga testu ani żadnych dodatkowych procedur. W przypadku powrotu do Polski lotem z przesiadką, proszę sprawdzić procedury wymagane w kraju przesiadki – jeśli kraj przesiadki wymaga np. testu czy innych procedur, wtedy przed wylotem z Portugalii taki test może być przez linie lotnicze wymagany.

Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl

Przy przyjeździe do Portugalii drogą lądową lub morską, również wymagany jest negatywny wynik testu lub okazanie Unijnego Certyfikatu Covid. Dzieci do 12 rż są zwolnione z obowiązku wykonania testu lub okazania Unijnego Certyfikatu Covid.

Izolacja profilaktyczna po pobycie w niektórych krajach afrykańskich:

Osoby, które w czasie ostatnich 14 dni przed przekroczeniem granicy z Portugalią przebywały w RPA, Eswatini, Botswanie, Lesoto, Mozambiku, Namibii lub Zimbabwe są zobowiązane do odbycia 14 dniowej izolacji profilaktycznej po przylocie/wjeździe do Portugalii w wybranym przez siebie miejscu lub wskazanym przez służby sanitarne. Izolacja ta obowiązuje również osoby, które przylatują np. z terenu Polski a w paszporcie maja odnotowany pobyt w ww krajach w ciągu ostatnich 14 dni.

 

Ogólne zasady w czasie pobytu w Portugalii kontynentalnej

Obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych

Od 19 lutego br zniesiono obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu przy meldowaniu się w obiektach noclegowych, przy wejściu do restauracji, barów, klubów, na imprezy zorganizowane.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

 

MADERA

Nie ma ograniczeń dotyczących przylotu podróżnych na Maderę, Porto Santo ani poruszania się między wyspami.

Jedyne zalecenie to rejestracja na https://madeirasafe.com/#/. Należy ją wykonać przed wylotem na Maderę, w dowolnym momencie, osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Jeśli pasażer posiada negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat COVID, należy załączyć je przy rejestracji. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje kod QR.

Jeśli pasażer nie dokona rejestracji przed wylotem, po wylądowaniu na Maderze, może dokonać rejestracji z pomocą osób z obsługi lotniska.

 

Pasażerowie podróżujący na Maderę z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19, wymaganego w Portugalii kontynentalnej lub Unijnego Certyfikatu Covid, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

 

Dodatkowe informacje:

 

Wszystkie osoby powyżej 6 lat są zobowiązane do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych (zawsze) oraz w przestrzeniach otwartych (jeśli nie ma możliwości utrzymania dystansu).

Przy wejściu do restauracji, barów, klubów, siłowni, na imprezy masowe, osoby powyżej 5 lat podlegają obowiązkowi okazanie Unijnego Certyfikatu Covid lub negatywnego wyniku szybkiego testu antygenowego (w tych sytuacjach wynik testu jest ważny 7 dni).

W sytuacji uzyskania pozytywnego wyniku testu na Covid-19 w czasie pobytu na Maderze, obowiązuje izolacja przez okres 5 dni w hotelu lub innym miejscu pobytu, na własny koszt. Jeśli nie ma objawów choroby, po 5 dniach kończy się izolacja, bez konieczności wykonania testu.

Przy podróży powrotnej z Madery do Polski lotem bezpośrednim test nie jest wymagany. Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl.

Więcej informacji: https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

 

AZORY

 • Osoby podróżujące na Azory z zagranicy (lot międzynarodowy):

Wszyscy pasażerowie powyżej 12 r.ż., nawet posiadający Unijny Certyfikat COVID zaszczepienia lub ozdrowieńca, mają obowiązek okazania dodatkowo negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Może to być test RT-PCR (ważny 72h) lub szybki test antygenowy wykonany w laboratorium (ważny 48h). Wynik testu musi być w jęz. angielskim. Linie lotnicze zobowiązane są do sprawdzenia negatywnego wyniku przed wejściem pasażera na pokład samolotu.

 • Osoby przylatujące na Azory lotem krajowym, czyli z Portugalii kontynentalnej lub z Madery:

 – jeśli posiadają Unijny Certyfikat COVID dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców, są zwolnione z obowiązku wykonania testu na obecność SARS-CoV-2.

– jeśli nie posiadają Unijnego Certyfikatu Covid są zobowiązane wykonać test na obecność SARS-CoV-2 po przylocie na wyspę docelową na Azorach lub okazać negatywny wynik testu RT-PCR (ważny 72h) lub szybkiego testu antygenowego (ważny 48h) wykonanego przed przylotem na Azory. Jeżeli pasażer posiada negatywny wynik testu wykonanego przed podróżą na Azory, powinien dokonać rejestracji na https://mysafeazores.com/, w celu przyspieszenia kontroli po wylądowaniu na Azorach.  

Dzieci do 12 roku życia w każdym przypadku zwolnione są z obowiązku wykonania testu.

 

Dodatkowe informacje:

Pasażerowie posiadający Unijny Certyfikat Covid nie muszą dokonywać rejestracji na https://mysafeazores.com/.

 

Restrykcje na poszczególnych wyspach Archipelagu Azorskiego można sprawdzić na https://www.visitazores.com/en/restrictions

 

Przy podróży powrotnej z Azorów do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test.

Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/

 

Więcej informacji www.visitazores.com / https://www.visitazores.com/en/trip-info / https://destinoseguro.azores.gov.pt

 

 

Dodatkowe informacje o sytuacji w Portugalii: https://covid19.who.int/region/euro/country/pt, https://covid19.min-saude.pt/

 

 

AKTUALIZACJA – 1.12.2021

PORTUGALIA KONTYNENTALNA

Portugalia jest otwarta dla turystów z Unii Europejskiej, nie ma kwarantanny i nie jest wymagane wykazanie ważnego powodu podróży.

Od 1 grudnia br, każdy pasażer wchodzący na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– RT-PCR lub inny test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf – wynik testu antygenowego jest ważny 48 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:

– Dzieci do 12 roku życia (do dwunastych urodzin)

– Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID ozdrowieńca. Ozdrowieńcy posiadający Unijny Certyfikat COVID również są zwolnieni z obowiązku testu, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

Negatywny wynik testu jest sprawdzany na lotnisku przed wylotem do Portugalii kontynentalnej i pasażerowie bez wyniku właściwego testu mogą zostać nie wpuszczeni na pokład samolotu do Portugalii. Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie zostaną na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Pracownicy lotniska i linii lotniczych mogą odmówić wejścia na pokład pasażerowi bez negatywnego wyniku testu Covid-19.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Unijny Certyfikat COVID można przedstawić w formie wydrukowanej lub w wersji cyfrowej, jednak sugerujemy posługiwanie się wersją papierową Certyfikatu gdyż nie mamy informacji z lotnisk o wymogach co do cyfrowych wersji.

Przed wylotem należy wypełnić Passanger Locator Card dostępny na https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Zasady podróży mogą zmienić się w każdej chwili, dlatego prosimy sprawdzać na bieżąco informacje na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal oraz na stronach linii lotniczych.

Więcej informacji https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Przy podróży powrotnej z Portugalii kontynentalnej do Polski lotem bezpośrednim, Portugalia nie wymaga testu ani żadnych dodatkowych procedur. W przypadku powrotu do Polski lotem z przesiadką, proszę sprawdzić procedury wymagane w kraju przesiadki – jeśli kraj przesiadki wymaga np. testu czy innych procedur, wtedy przed wylotem z Portugalii taki test może być przez linie lotnicze wymagany.

Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl

Przy przyjeździe do Portugalii drogą lądową lub morską, również wymagany jest negatywny wynik testu, nawet od osób zaszczepionych. Dzieci do 12 rż oraz osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID ozdrowieńca (jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni).

Dodatkowe informacje

 • Obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych
 • Obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu przy wejściu do:

                            – Restauracji (oprócz zewnętrznych ogródków)

                            – Obiektów noclegowych i turystycznych

                            – Zorganizowanych imprez, w tym sportowych, z numerowanymi miejscami

                            – Siłowni

 • Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu, nawet dla osób zaszczepionych, przy wejściu do:

– Barów i klubów (w tym tanecznych)

                            – Odwiedzin w domach opieki, szpitalach etc.

                             – Zorganizowanych imprez, w tym sportowych, bez numerowanych miejsc.

W dniach 2-9 stycznia 2022 bary oraz kluby będą zamknięte.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

 

MADERA

Przylot na Maderę na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID: Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku wykonania testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. W przypadku osób zaszczepionych Unijny Certyfikat COVID jest ważny dopiero po pełnym szczepieniu (dwie dawki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedna dawka w przypadku jednodawkowej) i po upływie co najmniej 14 dni od pełnego zaszczepienia. W przypadku ozdrowieńców, Unijny Certyfikat COVID jest ważny,  jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 90 dni.

Przylot na Maderę osób nie posiadających Unijnego Certyfikatu COVID: Konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Może to być test RT-PCR (ważny 72h) lub szybki test antygenowy wykonany w laboratorium (ważny 48h). Wynik testu musi być w jęz. angielskim. Test można wykonać na własny koszt nie wcześniej niż 72h przed wylotem na Maderę albo można go wykonać już na Maderze, bezpośrednio po wylądowaniu na lotnisku, na koszt Rządu Madery. Oznacza to, że pasażer może wejść na pokład bezpośredniego lotu z Polski na Maderę bez wyniku testu.

W przypadku wykonania testu na Maderze, po pobraniu testu, pasażer udaje się do zarezerwowanego przez siebie hotelu czy innego miejsca zakwaterowania i tam oczekuje na wynik testu, poddając się samoizolacji.

Osoby, które wykonają test na własny koszt a także osoby czynnie korzystające z aplikacji madeirasafe na miejscu, mogą zbierać punkty w tej aplikacji i pozyskać nagrody w postaci usług turystycznych. Więcej informacji: aplikacja https://madeirasafetodiscover.com/app/ – aplikacja zaczyna działać dopiero na Maderze.

Dzieci do 12 r.ż. czyli do 12. urodzin są zwolnione z obowiązku wykonania testu czy okazania innych dokumentów Covid.

 

Dodatkowe informacje:

48-12 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Maderę należy wypełnić https://madeirasafe.com/#/login  osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Jeśli pasażer posiada negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat COVID, należy załączyć je przy rejestracji. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje email zawierający dane dostępu do platformy madeirasafe.com. Po zalogowaniu pasażer otrzyma kod QR.

 

Osoby podróżujące samolotem lub promem z Madery na Porto Santo lub z Porto Santo na Maderę muszą wykonać test TRAg (szybki test antygenowy), ważny 48h. Test ten można wykonać na Maderze bezpłatnie w wyznaczonych do tego aptekach, laboratoriach i przychodniach. Z obowiązku wykonania testu są zwolnione osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid, osoby zaszczepione 1 dawką szczepionki po upływie 14 dni od szczepienia, które przeszły Covid-19 ponad 180 dni wcześniej oraz dzieci do 11 r.ż. włącznie.

 

Pasażerowie podróżujący na Maderę z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19, wymaganego w Portugalii kontynentalnej, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat oraz ozdrowieńcy).

 

Przy podróży powrotnej z Madery do Polski lotem bezpośrednim test nie jest wymagany. Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara

Więcej informacji: http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

 

AZORY

– Osoby podróżujące na Azory z zagranicy (lot międzynarodowy):

 • Nawet jeśli pasażerowie posiadają Unijny Certyfikat COVID zaszczepienia lub ozdrowieńca, mają obowiązek okazania dodatkowo negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Może to być test RT-PCR (ważny 72h) lub szybki test antygenowy wykonany w laboratorium (ważny 48h). Wynik testu musi być w jęz. angielskim. Linie lotnicze zobowiązane są do sprawdzenia negatywnego wyniku przed wejściem pasażera na pokład samolotu. W przypadku ozdrowieńców, Unijny Certyfikat COVID jest ważny, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.
 • Osoby nie posiadające Unijnego Certyfikatu COVID: Konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Może to być test RT-PCR (ważny 72h) lub szybki test antygenowy wykonany w laboratorium (ważny 48h). Wynik testu musi być w jęz. angielskim.

– Osoby przylatujące na Azory lotem krajowym, czyli z Portugalii kontynentalnej lub z Madery, jeśli posiadają Unijny Certyfikat COVID dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców, są zwolnione z obowiązku wykonania testu na obecność SARS-CoV-2.

Dzieci do 12 roku życia w każdym przypadku zwolnione są z obowiązku wykonania testu.

Dodatkowe informacje:

Restrykcje na poszczególnych wyspach Archipelagu Azorskiego można sprawdzić na https://www.visitazores.com/en/restrictions

 

Przy podróży powrotnej z Azorów do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test.

Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara

 

Więcej informacji www.visitazores.com / https://www.visitazores.com/en/trip-info / https://destinoseguro.azores.gov.pt

Dodatkowe informacje o sytuacji w Portugalii: https://covid19.who.int/region/euro/country/pt, https://covid19.min-saude.pt/

 

COVID -19 Minister Zdrowia RP zaprezentował alertowy pakiet obostrzeń w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa. Regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

 • Uszczelnienie granic. Wydany zostaje zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Są to: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe, czyli kraje, które zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka
 • Osoby wracające z tych krajów, niezależnie, jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni. Nie ma możliwości zwolnienia testem z takiej kwarantanny
 • Zmiana zasad dla podróżujących do Polski z krajów non-Schengen. Wydłużona zostaje kwarantanna z 10 do 14 dni, a zwolnienie z kwarantanny może nastąpić od ósmego dnia po wykonaniu testu PCR
 • Osoby w pełni zaszczepione preparatami uznawanymi w Unii Europejskiej, przyjeżdżające spoza strefy Schengen, nie podlegają kwarantannie
 • Zmiana limitów osób przebywających w różnego rodzaju obiektach i uczestniczących w wydarzeniach. Dotychczasowy limit 75 proc. obłożenia zmienia się na 50 proc. – zmiana dotyczy gastronomi, hoteli, kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych, takich jak baseny, aquaparki
 • Zmieniony będzie limit osób na zgromadzeniach i uroczystościach, na których obecnie mogło być 150 osób – nowy limit to 100 osób. Chodzi m.in. o wesela, komunie i dyskoteki.
 • Większe obostrzenia będą też na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób. Teraz będzie to 250 osób
 • Większe obostrzenia będą również m.in. w siłowniach. Do tej pory w takich obiektach, jak siłownie, kluby, centra fitness, muzea, hazard obowiązywał limit jednej osoby na 10 m2, obecnie będzie to jedna osoba na 15 m2.

 

Lista laboratoriów wykonujących testy w kierunku COVID -19, dostępna na stronie Minsterstwa Zdrowia RP:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Nowe obostrzenia przeciw Covid-19 w Portugalii obowiązujące od dnia 1 grudnia 2021

Komunikat Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2021 r.

1. Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę wprowadzającą stan wyjątkowy na całym kontynentalnym terytorium kraju od godz. 0.00 dnia 1 grudnia.
Zwracamy uwagę na następujące zmiany w stosunku do obecnego systemu:
– Ustala się, między 2 a 9 stycznia 2022 r., obowiązkowe przyjęcie systemu zdalnej na terytorium kraju kontynentalnego, niezależnie od stosunku pracy, w każdym przypadku, gdy pozwalają na to dane funkcje;
– Zalecenie zdalnej jest przewidziane w każdym przypadku, gdy pozwalają na to dane funkcje;
– Wprowadza obowiązek przedstawienia certyfikatu cyfrowego COVID UE w celu uzyskania dostępu do
turystycznych i lokalnych obiektów noclegowych;
gastronomia  (nie dotyczy pobytu w ogródkach kawiarnianych);
imprezy z wyznaczonymi miejscami;
siłownie.
– Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu (nawet w przypadku osób zaszczepionych) jest ustanowiony w celu uzyskania dostępu do:
domów opieki dla osób starszych, w jednostkach zintegrowanej opieki ciągłej Krajowej Sieci Zintegrowanej Opieki Ciągłej oraz w innych strukturach mieszkalnych i placówkach przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych);
Wizyt u osób hospitalizowanych w zakładach opieki zdrowotnej;
Imprez na dużą skalę bez oznaczonych miejsc lub improwizowane miejsca i boiska sportowe;
Bary i dyskoteki.
– Zamknięcie dyskotek i barów między 2 a 9 stycznia.
– Wprowadza się szereg specjalnych środków zapobiegawczych w zakresie badań podróżnych, w tym:
Wymóg, dotyczący wszystkich lotów do Portugalii kontynentalnej, przedstawienia dowodu negatywnego wyniku badania (testu) w wersji angielskiej  (test amplifikacji kwasu nukleinowego RT – PCR – 72h przed wejściem na pokład lub szybki test antygenowy – 48 h przed wejściem na pokład) lub certyfikatu ozdrowieńca, ważnego 180 dni;

Zasady mające zastosowanie do wjazdu na terytorium kraju drogą powietrzną będą miały zastosowanie, z niezbędnymi dostosowaniami, przy przekroczeniu granic lądowych, morskich i rzecznych.

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testu. 


2. Zatwierdzono również dekret z mocą ustawy zmieniający środki w zakresie choroby pandemicznej COVID-19, a mianowicie:
– Przedłuża do 31 marca 2022 r. wyjątkowy i przejściowy system reorganizacji pracy i minimalizacji ryzyka przeniesienia zakażenia chorobą COVID-19 w ramach stosunków pracy;
– Przedłuża nadzwyczajne wsparcie finansowe pracowników do ostatniego dnia lutego 2022 r;
– Zawiesza działalność dydaktyczną, pozadydaktyczną i szkoleniową w systemie zaocznym w placówkach oświatowych i urządzeniach socjalnych w okresie od 2 do 9 stycznia 2022 r., co zostanie zrekompensowane 5 dniami zajęć w okresie przerwy karnawałowej i wielkanocnej. Jednocześnie ponownie zapewnione zostaną centra opieki nad dziećmi lub innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu pracowników oddelegowanych do pracy, a także powielony zostanie dotychczasowy system usprawiedliwiania nieobecności, związany ze wsparciem dla dzieci lub innych osób pozostających na utrzymaniu do 12 roku życia, wynikającym z zawieszenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych poza przerwami w nauce, zabezpieczeniem wsparcia w zakresie dożywiania dla uczniów, którzy tego potrzebują;
– Przerwanie w dniach od 2 do 9 stycznia działalności dydaktycznej  stacjonarnej w instytucjach szkolnictwa wyższego, bez uszczerbku dla trwających ocen.
– Stosowanie masek jest obecnie obowiązkowe w:
Obiekty, urządzenia i placówki handlowe i usługowe, niezależnie od powierzchni;
Budynki publiczne lub budynki do użytku publicznego, w których świadczone są usługi lub odbywają się imprezy z udziałem publiczności;
Stadiony (uściślając, że chodzi tu o obiekty przeznaczone do organizowania imprez i uroczystości sportowych);
Budynki, w których znajdują się drzwi wejściowe lub pomosty do wsiadania, wsiadania lub wysiadania w zakresie korzystania z transportu zbiorowego osób i transportu lotniczego.
– Określa on zaostrzenie sankcji stosowanych wobec linii lotniczych za wpuszczenie na pokład pasażerów bez dowodu negatywnego wyniku testu.

 

Podróże do Portugalii – AKTUALIZACJA – 02/11/2021

Podróż do Portugalii jest dozwolona:

– dla podróżnych posiadających certyfikat cyfrowy UE COVID;

– dla podróżnych posiadających certyfikat cyfrowy uznawany przez Komisję Europejską, zgodnie z warunkami art. 8 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca;

– dla podróżnych posiadających zaświadczenie potwierdzające wykonanie szczepień co najmniej 14 dni wcześniej, szczepionkami przeciwko COVID-19 posiadającymi pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, uznanymi na zasadzie wzajemności i zawierającymi minimalne dane wymagane do takiego uznania;

– dla podróżnych przybywających z krajów UE i z krajów objętych zasadą wzajemności, z dowodem negatywnego wyniku testu laboratoryjnego RT-PCR (test amplifikacji kwasu nukleinowego TAAN) wykonanego w ciągu 72 godzin przed wyjazdem lub negatywnego wyniku szybkiego testu na obecność antygenów (TRAg) wykonanego w ciągu 48 godzin przed wyjazdem. Dowód laboratoryjnego wykonania badań TRAg musi być zgodny z przepisami UE. Dozwolone są jedynie te szybkie testy antygenowe (TRAg), które znajdują się we wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych na chorobę COVID-19 w UE, zatwierdzonym przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

W przypadku wszystkich innych krajów dozwolone są jedynie podróże o charakterze niezbędnym.

Więcej informacji na: https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

 PORTUGALIA KONTYNENTALNA

Portugalia jest otwarta dla turystów z Unii Europejskiej, nie ma kwarantanny i nie jest wymagane wykazanie ważnego powodu podróży.

Każdy pasażer wchodzący na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej (z wyj. dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, czyli do 12. urodzin) zobowiązany jest do okazania:

 • negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– Test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

– Wykonany w warunkach laboratoryjnych test antygenowy ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf – wynik testu antygenowego jest ważny 48 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

lub

 • Unijnego Certyfikatu COVID. Osoby w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku testu na obecność SARS-CoV-2, jeśli od pełnego zaszczepienia (drugiej dawki lub pierwszej dawki, w przypadku szczepionki jednodawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni. Ozdrowieńcy posiadający Unijny Certyfikat COVID również są zwolnieni z obowiązku testu, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie zostaną na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Pracownicy lotniska i linii lotniczych odmówią wejścia na pokład pasażerowi bez negatywnego wyniku testu Covid-19 lub Unijnego Certyfikatu COVID.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Unijny Certyfikat COVID można przedstawić w formie wydrukowanej lub w wersji cyfrowej, jednak sugerujemy posługiwanie się wersją papierową Certyfikatu gdyż nie mamy informacji z lotnisk o wymogach co do cyfrowych wersji.

Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID mogą swobodnie przemieszczać się w Portugalii, niezależnie od ewentualnych ograniczeń w przemieszczaniu po kraju czy zamknięcia danego obszaru. Mogą również uczestniczyć w imprezach kulturalnych, sportowych, rodzinnych czy biznesowych bez konieczności wykonania testu Covid-19, jeśli taki byłby wymagany.

 

Przed wylotem należy wypełnić Passanger Locator Card dostępny na https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Zasady podróży mogą zmienić się w każdej chwili, dlatego prosimy sprawdzać na bieżąco informacje na tej stronie oraz na stronach linii lotniczych.

Więcej informacji https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Przy podróży powrotnej z Portugalii kontynentalnej do Polski lotem bezpośrednim, Portugalia nie wymaga testu ani żadnych dodatkowych procedur. W przypadku powrotu do Polski lotem z przesiadką, proszę sprawdzić procedury wymagane w kraju przesiadki – jeśli kraj przesiadki wymaga np. testu czy innych procedur, wtedy przed wylotem z Portugalii taki test może być przez linie lotnicze wymagany.

Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara

Przy przekraczaniu granicy lądowej z Hiszpanii do Portugalii nie jest wymagany żaden test Covid-19 ani dodatkowe procedury. Osoby, które w ciągu 14 dni poprzedzających wjazd na terytorium Portugalii opuściły terytorium Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indii, Nepalu lub RPA, zobowiązane są do poddania się w Portugalii 14-dniowej kwarantannie.

Dodatkowe informacje

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 91-A/2021 z 9 lipca 2021 r., od 10 lipca Portugalia wprowadziła dodatkowe restrykcje przy meldowaniu się w hotelach lub innych obiektach noclegowych w całej Portugalii kontynentalnej oraz ograniczenia korzystania z wnętrza restauracji w niektórych gminach kraju w weekendy.

W całej Portugalii kontynentalnej i przez wszystkie dni tygodnia, w recepcji hotelu lub innego obiektu noclegowego (w tym kempingów, niektórych apartamentów czy kwater prywatnych) należy przedstawić Unijny Certyfikat Covid lub negatywny wynik testu*. Nie dotyczy dzieci do 12 r.ż. czyli do 12. urodzin. W celu potwierdzenia informacji czy dany obiekt noclegowy podlega temu przepisowi, prosimy o kontakt bezpośrednio z obiektem.

W powiatach o wysokim ryzyku i bardzo wysokim ryzyku, w weekendy, od piątku godz. 19:00, przez całą sobotę, niedzielę i w dni świąteczne, aby skorzystać z serwisu we wnętrzu restauracji, przed wejściem należy przedstawić Unijny Certyfikat Covid lub negatywny wynik testu*. Nie dotyczy dzieci do 12 r.ż. czyli do 12. urodzin. Nie dotyczy serwisu na zewnątrz w tzw. ogródkach.

*Dopuszczone są następujące testy:

– Test PCR wykonany w laboratorium, ważny 72h od pobrania do przedstawienia wyniku;

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ważny 48h od pobrania do przedstawienia wyniku;

– Szybki test antygenowy wykonany samemu ale w obecności pracownika służby zdrowia lub farmaceuty, który poświadczy wykonanie testu i jego wynik, ważny 24h od wykonania do przedstawienia;

– Szybki test antygenowy wykonany samemu w obecności pracownika hotelu lub restauracji, ważny jednorazowo w momencie meldowania się w hotelu lub wejścia do wnętrza restauracji.

Lista powiatów w Portugalii kontynentalnej o wysokim ryzyku i bardzo wysokim ryzyku dostępna jest na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal, rozdział III General Rules, pkt 2 Exceptions.

Za niezastosowanie się do wyżej opisanych przepisów może być nałożona kara pieniężna od 100€  do 500€.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

MADERA

Przylot na Maderę na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID: Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku wykonania testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. W przypadku osób zaszczepionych Unijny Certyfikat COVID jest ważny dopiero po pełnym szczepieniu (dwie dawki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedna dawka w przypadku jednodawkowej) i po upływie co najmniej 14 dni od pełnego zaszczepienia. W przypadku ozdrowieńców, Unijny Certyfikat COVID jest ważny,  jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

Przylot na Maderę osób nie posiadających Unijnego Certyfikatu COVID: Konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. Test można wykonać na własny koszt nie wcześniej niż 72h przed wylotem na Maderę albo można go wykonać już na Maderze, bezpośrednio po wylądowaniu na lotnisku, na koszt Rządu Madery. Oznacza to, że pasażer może wejść na pokład bezpośredniego lotu z Polski na Maderę bez wyniku testu. Wynik testu musi być w jęz. angielskim.

W przypadku wykonania testu RT-PCR na Maderze, po pobraniu testu, pasażer udaje się do zarezerwowanego przez siebie hotelu czy innego miejsca zakwaterowania i tam oczekuje na wynik testu, poddając się samoizolacji.

Osoby, które wykonają test RT-PCR na własny koszt a także osoby czynnie korzystające z aplikacji madeirasafe na miejscu, mogą zbierać punkty w tej aplikacji i pozyskać nagrody w postaci usług turystycznych. Więcej informacji: aplikacja https://madeirasafetodiscover.com/app/ – aplikacja zaczyna działać dopiero na Maderze.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są:

 • Dzieci do 11 r.ż. włącznie czyli do 12. urodzin 
 • Osoby zaszczepione 1 dawką szczepionki (dwudawkowej) po upływie 14 dni od daty szczepienia, jeśli wcześniej przeszły Covid-19 i od wykonania pozytywnego testu upłynęło ponad 180 dni (czyli nie posiadają statusu ozdrowieńca i Unijnego Certyfikatu Covid).

Dodatkowe informacje:

48-12 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Maderę należy wypełnić https://madeirasafe.com/#/login  osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Jeśli pasażer posiada negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat COVID, należy załączyć je przy rejestracji. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje email zawierający dane dostępu do platformy madeirasafe.com. Po zalogowaniu pasażer otrzyma kod QR.

Osoby podróżujące samolotem lub promem z Madery na Porto Santo lub z Porto Santo na Maderę muszą wykonać test TRAg (szybki test antygenowy), ważny 48h. Test ten można wykonać na Maderze bezpłatnie w wyznaczonych do tego aptekach, laboratoriach i przychodniach. Z obowiązku wykonania testu są zwolnione osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid, osoby zaszczepione 1 dawką szczepionki po upływie 14 dni od szczepienia, które przeszły Covid-19 ponad 180 dni wcześniej oraz dzieci do 11 r.ż. włącznie.

Pasażerowie podróżujący na Maderę z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 lub Unijnego Certyfikatu COVID, wymaganego w Portugalii kontynentalnej, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

Przy podróży powrotnej z Madery do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test. Również przy podróży powrotnej do Polski lotem bezpośrednim test nie jest wymagany. Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara

Więcej informacji: http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

AZORY

Przylot na Azory na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID: Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku wykonania testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. W przypadku osób zaszczepionych Unijny Certyfikat COVID jest ważny dopiero po pełnym szczepieniu (dwie dawki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedna dawka w przypadku jednodawkowej) i po upływie co najmniej 14 dni od pełnego zaszczepienia. W przypadku ozdrowieńców, Unijny Certyfikat COVID jest ważny,  jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

Przylot na Azory osób nie posiadających Unijnego Certyfikatu COVID: Konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR  na obecność SARS-CoV-2. Test można wykonać na własny koszt nie wcześniej niż 72h przed wylotem na Azory albo można go wykonać już na Azorach, bezpośrednio po wylądowaniu na lotnisku, na koszt Rządu Azorów. Wynik testu musi być w jęz. angielskim.

W przypadku wykonania testu RT-PCR na Azorach, po pobraniu testu, pasażer udaje się do zarezerwowanego przez siebie hotelu czy innego miejsca zakwaterowania i tam oczekuje na wynik testu, poddając się samoizolacji.

W przypadku wykonania testu na własny koszt, przed wylotem na Azory, proszę sprawdzić w linku https://www.visitazores.com/en/trip-info wymagania co do informacji zawartej na wyniku testu.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są

Dzieci do 11 r.ż. włącznie czyli do 12. urodzin

Dodatkowe informacje:

Przed przylotem na Azory należy dokonać rejestracji na https://mysafeazores.com.

Został zniesiony obowiązek dodatkowego testu w 6 i 12 dniu pobytu.

Jeśli podróż na Azory ma początek w Portugalii kontynentalnej lub na Maderze, test RT-PCR można wykonać bezpłatnie w jednym z portugalskich punktów pobrań z listy https://destinoseguro.azores.gov.pt/?page_id=8824. Należy umówić się na pobranie bezpośrednio w laboratorium albo poprzez https://mysafeazores.com. Test jest wykonywany bezpłatnie na podstawie biletu lotniczego na Azory.

Pasażerowie podróżujący na Azory z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 wymaganego w Portugalii kontynentalnej lub Unijnego Certyfikatu COVID, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

Restrykcje na poszczególnych wyspach Archipelagu Azorskiego można sprawdzić na https://www.visitazores.com/en/restrictions

Przy podróży powrotnej z Azorów do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test.

Kwestie dotyczące obowiązku kwarantanny w Polsce proszę sprawdzić na https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara

Więcej informacji https://www.visitazores.com/en

****

Stopniowe znoszenie obostrzeń w Portugalii od 23 sierpnia 2021

Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne w Portugalii i w związku postępującym procesem szczepień społeczeństwa portugalskiego, w którym procent w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 osób przekroczył 70%, Rada Ministrów zdecydowała się przejść do 2 fazy planu stopniowego znoszenia obostrzeń.

Wg nowych przepisów:

– restauracje, kawiarnie i cukiernie mogą prowadzić działalność z maksymalnym limitem 8 osób na stolik wewnątrz i 15 osób na stolik w ogródkach kawiarnianych;

– wydarzenia kulturalne mogą być organizowane przy ograniczeniu liczby osób do 75%;

– Przy organizacji ślubów i chrztów liczba osób jest ograniczona do 75%;

– brak limitu osób w transporcie publicznym;

– urzędy publiczne – zniesienie obowiązku wcześniejszego umawiania wizyt – od 1 września.

Przedłużenie okresu obowiązywania dekretu zezwalającego na podróż do Portugalii z Polski bez kwarantanny, ale z negatywnym wynikiem testu RT-PCR (nawet dla osób zaszczepionych 2 dawkami) od 31 maja do 14 czerwca 2021 r.

Zezwolono na przeloty z i do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa w każdym przypadku.

Cypr, Litwa i Szwecja nie są już na liście państw o podwyższonym  ryzyku i nie ma obowiązku kwarantanny.

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

Przedłużenie okresu obowiązywania dekretu zezwalającego na podróż do Portugalii z Polski bez kwarantanny, ale z negatywnym wynikiem testu RT-PCR, od 16 do 30 maja

Zezwolono na przeloty z i do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa w każdym przypadku, przy czym dozwolone są jedynie niezbędne podróże do i z następujących państw: Cypr, Chorwacja, Litwa, Niderlandy i Szwecja.

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

Podróż z Polski do Portugalii bez kwarantanny, ale z testem RT-PCR od 1 maja

Zgodnie z dekretem RCM nr 45-C/2021 i zarządzeniem nr 4473-D/2021, ruch lotniczy do i z kontynentalnej części Portugalii jest dozwolony do:
a. Loty z i do krajów UE oraz krajów stowarzyszonych z obszarem Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria), przy czym dozwolone są jedynie niezbędne podróże do i z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja

 • . Czym są niezbędne podróże?
  Zgodnie z dekretem w sprawie środków ograniczających ruch lotniczy, podróże uznaje się za niezbędne:
  – a mianowicie te, których celem jest umożliwienie tranzytu lub wjazdu na terytorium Portugalii obywatelom podróżującym w celach zawodowych, naukowych, w celu połączenia z rodziną, zdrowotnych lub humanitarnych.
 • Jestem obywatelem Unii Europejskiej, czy mogę podróżować lub przejeżdżać tranzytem przez Portugalię?
  Tak, wjazd do Portugalii lub tranzyt przez Portugalię jest dozwolony, ale dozwolona jest jedynie niezbędna podróż z następujących krajów i do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja

 • Czy konieczne jest zdanie testu Covid-19, aby wjechać do Portugalii?
  Przed wejściem na pokład wszyscy pasażerowie niezależnie od narodowości, z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia, muszą przedstawić dowód badania laboratoryjnego (RT-PCR) w kierunku wykrywania zakażenia SARS-COV2, z wynikiem negatywnym, przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład. Cudzoziemcom, którzy wejdą na pokład samolotu bez przeprowadzenia powyższego testu, odmawia się wjazdu na terytorium kraju.

 •  W przypadkach, gdy istnieje obowiązek poddania się testowi Covid-19, jaki rodzaj testu należy wykonać?
  W przypadkach, w których podróżni muszą przedstawić wynik negatywnego wyniku testu diagnostycznego RT-PCR, przeprowadzonego do 72 godzin przed wejściem na pokład samolotu, uznaje się, że jest to test przeprowadzany przy użyciu wymazu, który ma na celu wykrycie obecności wirusa. Dowody badań serologicznych nie będą akceptowane.
  Podróżującym do regionów autonomicznych zaleca się zapoznanie się z obowiązującymi środkami przyjętymi przez rządy regionalne Azorów i Madery

 • Czy mogę odmówić wykonania testu Covid-19?
  Obywatele, którzy odmawiają poddania się testowi po przybyciu na terytorium kraju, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za przestępstwa nieposłuszeństwa i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, o czym natychmiast powiadamia ich SEF.

 • Czy po przyjeździe do Portugalii będę podlegał kwarantannie?
  Pasażerowie pochodzący z Republiki Południowej Afryki, Brazylii, Chorwacji, Cypru, Francji, Indii, Litwy, Niderlandów i Szwecji muszą po wjeździe na terytorium Portugalii kontynentalnej zastosować 14-dniowy okres izolacji profilaktycznej, w domu lub w miejscu wskazanym przez organy służby zdrowia. Pasażerowie udający się w podróże zasadnicze, których czas pobytu na terytorium kraju, potwierdzony biletem powrotnym, nie przekracza 48 godzin, są zwolnieni z obowiązku izolacji profilaktycznej, przewidzianej w poprzednim numerze.
  Zasada ta dotyczy również wjazdów na granicach lądowych.
  Pasażerowie pochodzący z wyżej wymienionych krajów muszą wypełnić formularz na platformie https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx.
  UWAGA: Profilaktyczna izolacja dotyczy również pasażerów lotów, których początkowe miejsce startu znajduje się w Republice Południowej Afryki, Brazylii lub Indiach, którzy mieli międzylądowanie lub przelatywali przez inne porty lotnicze, oraz pasażerów lotów, niezależnie od ich pochodzenia, którzy przedstawią paszport z wpisem o wylocie z Republiki Południowej Afryki, Brazylii lub Indii w ciągu 14 dni przed ich przylotem do Portugalii. Profilaktyczna izolacja może być również stosowana wobec pasażerów, którzy przybywają z innych krajów, ale zawijają do jednego z krajów znajdujących się na liście: Cypru, Chorwacji, Francji, Litwy, Niderlandów i Szwecji.

 •  Czy mogę podróżować do Portugalii drogą lądową? Czy będę miał problemy z przejazdem przez Hiszpanię i Francję?
  W przypadku podróży drogą lądową każdy podróżny musi zasięgnąć informacji o środkach i ograniczeniach w każdym z krajów tranzytowych bezpośrednio u władz krajów tranzytowych, w urzędach konsularnych oraz w Centrum Doradztwa dla Podróżnych.

więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/portugalia/restrykcje-dot-wjazdu-na-terytorium-portugalii-kontynentalnej

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

Stopniowe znoszenie obostrzeń w Portugalii    od 1 do 16 maja.

Komunkat Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r.
1. Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę ogłaszającą nowe ustalenia w sprawie stanu klęski żywiołowej na całym kontynentalnym terytorium kraju od godz. 00:00 dnia 1 maja 2021 r. do godz. 23:59 dnia 16 maja 2021 r.

W następstwie planu stopniowego znoszenia restrykcji przedstawionego w marcu i biorąc pod uwagę rozwój pandemii we wszystkich gminach na kontynencie, Rada Ministrów określiła, że od 1 maja większość kraju, z wyjątkiem ośmiu gmin – Odemira (parafie São Teotónio i Longueira/Almograve), Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Portimão, Paredes, Miranda do Douro i Valongo – przechodzi do następnej fazy luzowania obostrzeń.

Tak więc, oprócz szeregu środków, a mianowicie dotyczących obywatelskiego obowiązku pozostawania w domu, obowiązkowego noszenia masek lub przyłbic, kontroli temperatury ciała, przeprowadzania badań diagnostycznych, jak również zasad bezpieczeństwa i zachowania dystansu w zakładach lub miejscach ogólnodostępnych, zastosowanie mają następujące zasady:

Godziny pracy:
– Restauracje i pokazy do 22:30;
– Handel ogólnie: do 21:00 w dni powszednie i do 19:00 w weekendy i święta państwowe.

– Restauracje, kawiarnie i cukiernie mogą prowadzić działalność z maksymalnym limitem sześciu osób na stolik wewnątrz i dziesięciu osób na stolik w ogródkach kawiarnianych;
– dozwolone jest obecnie uprawianie wszystkich dyscyplin sportowych, jak również wszelka aktywność fizyczna na świeżym powietrzu;
– siłownie mogą prowadzić zajęcia grupowe, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny;
– Ilość miejsc na śluby i chrzty jest obecnie ograniczona do 50% powierzchni.

Ponadto co tydzień przeprowadzany będzie przegląd śródokresowy w celu stwierdzenia, czy gminy, w których sytuacja epidemiologiczna uległa poprawie, mogą dokonać postępów w dekonfinalizacji.

Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de abril de 2021 – XXII Governo – República Portuguesa (portugal.gov.pt)

 

Stopniowe znoszenie restrykcji w Polsce od 1 maja.

 

Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu. Co ważne, harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Sprawdź, jak wygląda plan na maj!

OD 1 MAJA

Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne

Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu:

 • limit – max. 50 osób

Sport  uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych oraz na basenach:

 • dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
 • max. 50 proc. obłożenia obiektu

OD 4 MAJA

Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea:

 • limit 1 osoby na 15 m2
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe

 • limit 1 osoby na 15 m2
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób:

 • limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach
 • rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

Edukacja – szkoły podstawowe:

 • nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
 • ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

OD 8 MAJA

Hotele – otwarte dla gości:

 • max 50 proc. obłożenia obiektu
 • zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa

OD 15 MAJA

Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – zniesienie obowiązku:

 • Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.
 • Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne:

 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik

Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu:

 • max 50 proc. obłożenia
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Imprezy okolicznościowe na zewnątrz  możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:

 • limit do 25 osób
 • w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:

 • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
 • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
 • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport  uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu:

 • max 25 proc. publiczności

OD 29 MAJA

Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje:

 • max obłożenie 50 proc. lokalu
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik

Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:

 • limit do 50 osób
 • w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)

Kultura – otwarte kina i teatry

 • max obłożenie 50 proc. placówki
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i basenach:

 • obiekty dostępne dla wszystkich
 • max obłożenie do 50 proc. (z widownią)

Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach fitness, solaria:

 • limit 1 osoby na 15m2
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:

 • nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
 • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa – jeśli utrzyma się niski wskaźnik zakażeń. Sprawdź harmonogram zmian – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Rząd Portugalii przedłużył restrykcje w zakresie przylotów do Portugalii na następne 15 dni.

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 rząd podjął decyzję o przedłużeniu środków ograniczających w ruchu lotniczym w okresie stanu wyjątkowego od dnia 16 kwietnia.

Utrzymuje się również przez kolejne 15 dni, w następstwie stałego porozumienia między rządami Portugalii i Hiszpanii, kontrolę osób na granicach lądowych i rzecznych, zachowując wszystkie autoryzowane punkty przejścia (APP), harmonogramy i zasady ustanowione w poprzednim okresie.

Zawieszenie lotów do i z Brazylii oraz Wielkiej Brytanii zostaje zniesione jedynie w odniesieniu do niezbędnych podróży – tak jak miało to już miejsce w przypadku lotów z krajów trzecich.

Pasażerowie lotów rozpoczynających się w Republice Południowej Afryki, Brazylii lub krajach, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 000 mieszkańców, muszą przejść 14-dniowy okres profilaktycznej izolacji po wjeździe do Portugalii kontynentalnej, w domu lub w miejscu wskazanym przez organy służby zdrowia. Kraje wymienione w tej grupie to : Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Estonia, Francja, Węgry, Holandia, Polska, Słowenia i Szwecja.

Dozwolone są jedynie niezbędne podróże z tych krajów. Podobnie pasażerowie pochodzący z krajów, w których wskaźnik zachorowalności jest równy lub wyższy niż 150 przypadków na 100 000 mieszkańców, również mogą odbywać tylko podróże o podstawowym znaczeniu. Do krajów tych należą: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Szwajcaria.

Podróże niezbędne obejmują podróże umożliwiające tranzyt lub wjazd na terytorium Portugalii obywatelom podróżującym w celach zawodowych, naukowych, w celu połączenia z rodziną, zdrowotnych lub humanitarnych.

Wszyscy obywatele przybywający do Portugalii drogą lotniczą (z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia) muszą przedstawić dowód badania laboratoryjnego (RT-PCR) na obecność SARSCoV-2, z wynikiem negatywnym, przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład.

Pasażerowie przylatujący do kraju bez dowodu przebadania się w kierunku zakażenia SARSCoV-2 muszą wykonać badanie na lotnisku, na własny koszt i oczekiwać na wynik na lotnisku.

Na granicy lądowej ruch między Portugalią a Hiszpanią jest ograniczony – i to tylko na 18 autoryzowanych przejściach granicznych – do międzynarodowego transportu towarów, pracowników transgranicznych i sezonowych posiadających odpowiednie dokumenty oraz pojazdów ratunkowych i służb ratowniczych.

Obywatele przybywający z Brazylii, RPA lub krajów, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców, wjeżdżający na terytorium kraju drogą lądową, muszą przestrzegać okresu izolacji profilaktycznej przez 14 dni, w domu lub w miejscu wskazanym przez władze sanitarne.

Portugalia – stopniowe znoszenie restrykcji od dnia 15 kwietnia.

1. Rada Ministrów zatwierdziła dekret regulujący stan wyjątkowy ogłoszony przez Prezydenta Republiki.

Kontynuując strategię stopniowego znoszenia środków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby w kontekście zwalczania pandemii Covid-19 oraz biorąc pod uwagę ocenę kryteriów epidemiologicznych dla określenia kontroli pandemii, postanowiono postępować zgodnie z planem na większości terytorium kraju, z wyjątkiem tych powiatów, w których ryzyko przeniesienia choroby uważane jest za wysokie.

Wznowienie nauczania stacjonarnego dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych postępuje na całym kontynencie, niezależnie od poziomu ryzyka w każdym z okręgów.

Biorąc pod uwagę stan epidemiologiczny kraju, jak również liczbę zachorowań w okręgach, które zasługują na większą uwagę i przedłużenie jej w czasie, środki zwalczania pandemii, od 19 kwietnia, będą stosowane zgodnie z następującymi poziomami:

1. Pierwszy poziom, w którym plan znoszenia restrykcji powraca do poprzedniej fazy. Poziom ten obejmuje gminy, w których w drugim z kolei dwutygodniowym badaniu odnotowano wskaźnik zachorowalności powyżej 240 przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Grupa ta obejmuje gminy Moura, Odemira, Portimão i Rio Maior, w odniesieniu do których zastosowane zostaną następujące środki:

Nadal pozostają zamknięte:

– ogródki kawiarniane;
– Sklepy do 200 m2 z drzwiami do ulicy;
– kluby fitness;
– Muzea, pomniki, pałace, galerie sztuki i podobne.

Zakaz  organizacji:
– Targów i jarmarków nieżywnościowych (na mocy decyzji gminy);
– Aktywność sportowa o niskim ryzyku;

Usługi dostępne:
– Sprzedaż na wy. nos;
– Salony fryzjerskie, manicure i podobne, po wcześniejszym umówieniu;
– Placówki sprzedające książki i nośniki muzyczne;
– Parki, ogrody, tereny zielone i tereny rekreacyjne;
– Biblioteki i archiwa;

 2. Drugi poziom, w którym plan znoszenia restrykcji nie przechodzi do następnej fazy lub się cofa. W tej kategorii znajdują się gminy, które po raz drugi z rzędu w ocenie dwutygodniowej mają wskaźnik zachorowalności powyżej 120 przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. W związku z tym, a także po wyjaśnieniu DGS z dnia 16 kwietnia dotyczącym gminy Beja, w której skumulowana częstość występowania w ciągu 14 dni została skorygowana do 107 przypadków na 100 000 mieszkańców, sześć gmin pozostanie w drugiej fazie planu dekonfinalizacji: Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande i Penela. W związku z tym środki, które pozostaną w mocy w tych gminach, są następujące:

Dozwolone:
– Działalność sklepów do 200 m2 z drzwiami na ulicę;
– Targi i jarmarki niespożywcze (na mocy decyzji gminy)
– Funkcjonowanie ogródków kawiarnianych (z maksymalnym limitem 4 osób na stolik) do godz. 22.30 w dni powszednie i do godz. 13.00 w weekendy;
– Uprawianie sportów o niskim stopniu ryzyka;
– Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu do 4 osób;
– Funkcjonowanie siłowni bez zajęć grupowych;
– Obsługa urządzeń  w strefie dla osób niepełnosprawnych.

3. Trzeci poziom, w którym plan znoszenie restrykcji przechodzi do trzeciego etapu, zgodnie z zapowiedzią w momencie jego przedstawienia. W związku z tym w pozostałych gminach kontynentu, oprócz środków obowiązujących od 5 kwietnia, obowiązują następujące zasady:

Zezwala się na otwarcie następujących usług:
– Wszystkie sklepy i centra handlowe;
– Restauracje, kawiarnie i cukiernie (maksymalnie 4 osoby przy stoliku wewnątrz lub 6 osób przy stoliku w ogródku kawiarnianym), do godz. 22.30 w dni powszednie lub do godz. 13.00 w weekendy i święta państwowe;
– Kina, teatry, audytoria, sale koncertowe;
– urzędy z bezpośrednią obsługą po uprzednim umówieniu się.

Zezwala się na:
– Aktywność sportowa o średnim stopniu ryzyka;
– Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu do 6 osób;
– Imprezy plenerowe o ograniczonej liczbie uczestników (5 osób na 100 m ²);
– Wesela i chrzciny przy 25% miejsc dopuszczalnych w danym lokalu.   

Polska – przedłużenie restrykcji do 25 kwietnia 2021

Hotele, żłobki i przedszkola, sport

Przedłużono obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia z wyjątkiem hoteli, które będą zamknięte do 3 maja włącznie.

19 kwietnia otwierają się żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dopuszczona jest także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.

 • Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu.
 • Żłobki i przedszkola – czynne od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci.
 • Sport – od 19 kwietnia możliwe będzie uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Możliwe będzie również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych). Natomiast działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.) nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego (tak jak dotychczas). Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami?fbclid=IwAR0Hfv6hj65d12BsjTqcRwFLUR0EGKRY7RTnvItzuGf1uxSeij3qoNZ6wKE

Portugalia – przedłużenie stanu wyjątkowego od 1 kwietnia 2021.

Zgodnie z zarządzeniem nr 3358/2021 o ruchu lotniczym do i z kontynentalnej części Portugalii dozwolone są:

 • Loty z i do krajów UE oraz stowarzyszonych z obszarem Schengen tylko w przypadku podróży niezbędnych z i do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja.
 • Loty z Australii, Chin, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Rwandy, Singapuru, Tajlandii, Hong Kongu i Macau.
 • Loty do i z krajów spoza UE lub Schengen, tylko w przypadku niezbędnych podróży.
 • Loty umożliwiające obywatelom portugalskim lub obywatelom innych krajów posiadającym zezwolenie na pobyt w Portugalii powrót do Portugalii oraz loty umożliwiające obywatelom zagranicznym przebywającym w Portugalii powrót do swoich krajów, o ile są autoryzowane przez właściwe organy tych krajów.

Wszystkie loty do i z Wielkiej Brytanii i Brazylii są zawieszone do godz. 23:59 dnia 15 kwietnia 2021 r.

Wszyscy pasażerowie, z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia, muszą przed wejściem na pokład samolotu przedstawić wynik negatywny testu na obecność COVID-19 (RT-PCR), wykonanego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład.

Pasażerowie pochodzący z Bułgarii, Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Francji, Węgier, Włoch, Malty, Polski, Słowenii i Szwecji, po wjeździe do Portugalii są zobowiązani poddać się 14-dniowej izolacji. Wyjątek stanowią pasażerowie odbywający podróż niezbędną, których czas pobytu na terytorium Portugalii, potwierdzony biletem powrotnym, nie przekracza 48 godzin.

Kontrola na granicy lądowej z Hiszpanią została utrzymana, ruch pasażerski kolejowy i morski jest zawieszony.

Nowe zasady przyjazdu do Polski od 30 marca 2021

wiecej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

Strefa Schengen

·         Obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Test wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy

·         Rodzaj testu: PCR lub antygenowy

·         Wszystkie środki transportu – transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy

·         Osoby z negatywnym wynikiem testu  nie będą podlegały obowiązkowej kwarantannie

·         Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny

Spoza strefy Schengen

·         Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.
Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny.

 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy

 

Przedłużenie stanu wyjątkowego od 17 marca 2021 do 31 marca 2021.

Rada Ministrów postanowiła przedłużyć stan wyjątkowy, ustanowiony przez Prezydenta Republiki.

Podróże:

Portugalia kontynentalna:

Na granicy z Hiszpanią obowiązuje kontrola. Zawieszone są połączenia kolejowe, z wyjątkiem transportu handlowego. Otwarte są natomiast niektóre przejścia graniczne dla transportu samochodwego:

– Czynne całą dobę (24h): Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho i Castro Martim;

– Czynne w dni powszednie w godz. 7.00-9.00 i 18.00-20.00: Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão, Barrancos;

Podróże lotnicze są dozwolone w następujących przypadkach:

– z krajów UE i strefy Schengen (Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria);

– z Autralii, Chin (także Hongkong i Macau), Korea Południowa, Nowa Zelandia, Ruanda, Singapur i Tajlandia.

Podróżni z krajów gdzie wskaźnik zachorowania wynosi 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców lub więcej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska) muszą posiadać test COVID-19 zrobiony 72 godziny przed wylotem oraz podlegają kwarantannie 14-dniowej po wylądowaniu w Portugalii.

Kwarantanna nie obowiązuje w przypadku podróży koniecznych i jeśli pobyt w Portugalii nie przekracza 48 godzin.

W przypadku podróżnych z krajów gdzie wskaźnik zachorowania wynosi 150-500 przypadków na 100 tys. mieszkańców zaleca się, aby ograniczyć podróże do tych koniecznych. Obowiązkowy test COVID-19 zrobiony 72 godziny przed wylotem.

Przed podróżą zaleca się kontakt z przewoźnikiem.

Więcej informacji: www.sef.pt

Połączenia lotnicze z Wielką Brytanią i Brazylią są zawieszone.

Podróże z innych krajów są dozwolone tylko w przypadku gdy są konieczne. Podróżni obowiązani są do przedstawienia testu COVID-19 zrobionego 72 godziny przed wylotem.

Madera:

Podróżni muszą spełnić jeden z poniżsszych warunków:

– posiadać negatywny wynik testu COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;

– przedstawić dokument wystawiony przez lekarza nie wcześniej niż 90 dni przed podróżą, poświadczający przebycie zakażenia COVID-19;

– przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 i nabyciu odporności na chorobę;

– wykonać test COVID-19 po przybyciu na Maderę i poddać się izolacji do momentu otrzymania wyniku testu;

– poddać się izolacji przez okres 14 dni w miejscu zamieszkania lub hotelu.

Więcej informacji: www.visitmadeira.pt

Azory:

 Podróżni muszą spełnić jeden z poniżsszych warunków:

– posiadać negatywny wynik testu COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;

– wykonać test COVID-19 po przybyciu na Maderę i poddać się izolacji do momentu otrzymania wyniku testu;

Pasażerowie, którzy podróżują na Azory drogą powietrzną i którzy pochodzą z obszarów uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za obszary, na których występuje aktywne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez społeczność lokalną lub z aktywnymi łańcuchami przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, są zobowiązani do przedstawienia przed wejściem na pokład, w formie cyfrowej lub papierowej, dokumentu wydanego przez laboratorium, krajowe lub międzynarodowe, w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego na SARS-CoV-2 z wynikiem negatywnym na 72 godziny przed podróżą.

Więcej informacji: https://covid19.azores.gov.pt

Zmiana przepisów w Polsce -obowiązują wyłącznie maski

Na mocy (Dz. U. poz. 367) rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią utrzymane są różne ograniczenia przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w tym m.in. obowiązek przeprowadzenia kwarantanny w przypadku osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Główna zmiana dotyczy przekraczania granicy lądowej z Republiką Czeską i Republiką Słowacką, zgodnie z ust. 2 pkt 19 i 20. Osoby przekraczające tę granicę, niezależnie od środka transportu, którym się poruszają, lub pieszo, w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, są zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce muszą wykazać się negatywnym wynikiem testu diagnostycznego na obecność SARS-CoV-2, który musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Podróżni są zobowiązani do przedstawienia, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wyniku testu w języku polskim lub angielskim.

Nowe rozporządzenie ustanawia województwa warmińsko-mazurskiego obszarem szczególnie narażonym na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W przypadku tego województwa wprowadzono dodatkowe ograniczenia związane m.in. z usługami hotelarskimi, działalnością kulturalną, centrami handlowymi, prowadzeniem basenów.

Ponadto w całej Polsce obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach określonych w rozporządzeniu uważa się za spełniony w przypadku noszenia maski. Zatem zakrywanie ust i nosa jedynie przyłbicą lub elementami odzieży nie stanowi wypełnienia obowiązku wskazanego w rozporządzeniu.Nowy dekret Prezydenta Republiki Portugalii przedłuża obowiązywanie  stanu wyjątkowego od dnia 02 marca 2021 roku do 16 marca 2021 roku.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized

Rada Ministrów postanowiła utrzymać w mocy restrykcje ustanowione w ramach poprzedniego stanu wyjątkowego, mające zastosowanie do całego terytorium kontynentu.

Liczba nowych przypadków, hospitalizacji, przyjęć na oddziały intensywnej terapii oraz liczba zgonów są nadal wysokie.

Rząd przedstawi plan stopniowego luzowania obostrzeń od 11 marca, jeszcze przed zakończeniem kolejnego stanu wyjątkowego i po dokonaniu odpowiedniej dwutygodniowej oceny rozwoju pandemii w kraju.

Rząd Portugalii ponawia również apel do Portugalczyków, aby pozostali w domach, wychodzili tylko w niezbędnych przypadkach, przestrzegali ustaleń Generalnej Dyrekcji Zdrowia i respektowali obowiązujące zakazy dotyczące stanu wyjątkowego.

 

 

NOWE OBOSTRZENIA W POLSCE –                     OD 12  DO 28 LUTEGO 2021

– Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
– Nadal obowiązuje reżim sanitarny

 1. Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).

2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.

4. Stoki otwarte.

5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

6. Siłownie dalej zamknięte.

7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i z dostawą.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWARANTANNY I PRZYPADKÓW ZWOLNIENIA Z NIEJ W ZAKRESIE  WJAZDU I WYJAZDU NA TERYTORIUM POLSKI

Obowiązek kwarantanny przy wjeździe do/z Polski dla obywateli UE dotyczy osób podróżujących środkami transportu publicznego (samolot, pociąg, autobus itp.), a nie środkami transportu indywidualnego, np. własnym samochodem.

Przypadki, w których cudzoziemcy są zwolnieni z kwarantanny https://strazgraniczna.pl/pl/covid-19-wjazd-do-polsk/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

– dyplomaci

– studenci i uczniowie polskich szkół, którzy mają stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski

– “osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) w trakcie wykonywania działalności zawodowej, gospodarczej lub zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa sąsiedniego.”.

– “obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu odbycia podróży przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu (ważne od 30 grudnia , 2020 .)” – wygląda więc na to, że nie wystarczy, aby obywatele Portugalii zamieszkiwali w Polsce, aby być zwolnionym z kwarantanny, muszą udowodnić swój powrót/wjazd do Polski z powodów zawodowych lub edukacyjnych.

“Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są między innymi następujące osoby:

1) osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, tj. osoby, które otrzymały pełny 2-dawkowy schemat szczepienia (osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę uważane są za będące w trakcie szczepienia i nie zostały zaszczepione w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów),

2) osoby, u których badania na obecność SARS-CoV-2 dały wynik ujemny.

W przypadku zwolnienia z kwarantanny przestrzegane są wyniki testów na antygen i RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tj. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej definicji przypadku COVID-19 z dnia 31 października 2020 r. 

Ujemne wyniki przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne i kasetowe) nie zwalniają jednak z obowiązku poddania się kwarantannie.

Badanie na obecność SARS-CoV-2:

– w momencie przekraczania granicy z Polską, wynik testu nie może być starszy niż 2 dni od momentu uzyskania wyniku testu,

– musi być wykonany za granicą przed powrotem / wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce przed wyjazdem za granicę nie zwalnia z kwarantanny po powrocie z zagranicy, jeśli od uzyskania wyniku testu minęły 2 dni),

– wykonanie testu komercyjnego po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku kwarantanny.”

 

 

W nawiązaniu do Dekretu Rady Ministrów Portugalii z dnia 28.01.21 został opublikowany Dekret uzupełniający w dniu 29.01.21. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, od 31 stycznia br. władze portugalskie wprowadzają następujące restrykcje  dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej, które obowiązywać będą do 14 lutego br.:

 1. Połączenia lotnicze między Portugalią i Wielką Brytanią oraz Brazylią pozostają zawieszone.
 1. W odniesieniu do państw członkowskich UE i Strefy Schengen wprowadza się podział krajów na trzy kategorie, pod względem liczby zakażeń:
 • mniej niż 150 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Pasażerowie przylatujący z tych krajów nie podlegają restrykcjom. 
  (Finlandia, Norwegia)
 • 150-500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu.
  (Austria, Belgia, Cypr, Chorwacja, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy)
 • powyżej 500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu, a po przylocie poddać się 14-dniowej kwarantannie w miejscu zamieszkania/zakwaterowania lub w miejscu wskazanym przez służby sanitarne. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są pasażerowie  odbywający podróż z powodów uzasadnionych, posiadający bilet świadczący o zamiarze opuszczenia terytorium Portugalii w ciągu 48 godzin.
  (Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa Słowenia) 
 1. W odniesieniu do państw trzecich:
 • Pasażerowie podróżujący z krajów i regionów oznaczonych w zaleceniach Rady Unii Europejskiej (UE)2020/912 kolorem zielonym (kraje bezpieczne) zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Zezwala się na wjazd na terytorium Portugalii obywateli i rezydentów tych państw / regionów również jeżeli w drodze do Portugalii przesiadali się lub przejeżdżali przez terytorium państwa nieujętego na liście państw bezpiecznych.
  (Australia, Chiny, Hong Kong, Korea Południowa, Makao, Nowa Zelandia, Rwanda, Singapur, Tajlandia)
 • Pasażerowie przylatujący z pozostałych krajów będą mogli wjechać na terytorium Portugalii wyłącznie w przypadku podróży koniecznych. Jako podróże konieczne rozumie się podróże o charakterze zawodowym, związane ze studiami, konieczne podróże o charakterze rodzinnym, z powodów zdrowotnych lub humanitarnych.
 • Z państw trzecich na terytorium Portugalii wjechać mogą obywatele krajów UE i Strefy Schengen oraz ich rodzin oraz obywatele krajów trzecich będących rezydentami w krajach. UE i Strefy Schengen.
 1. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 2 lat. 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Diário da República.

Nowe restrykcje w Portugalii do 14 lutego 2021

Komunikat Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów zatwierdziła dekret wprowadzający szereg zmian do środków regulujących przedłużenie stanu wyjątkowego ogłoszonego przez Prezydenta Republiki. Niniejszy dekret wchodzi w życie o godzinie 00:00 dnia 31 stycznia 2021 r. i pozostaje w mocy do godziny 23:59 dnia 14 lutego 2021 r.

Główne zmiany to:

–  zawieszenie, do 5 lutego 2021 r., działalności oświatowej i wychowawczej publicznych, prywatnych i spółdzielczych placówek oświatowych oraz sektora społecznego i solidarnościowego, jak również wychowania przedszkolnego,  szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego; działalność ta zostanie wznowiona od 8 lutego 2021 r., w trybie zdalnym;

– zawieszenie ww zajęć i oraz system zdalny nie powoduje zmian w realizacji testów i egzaminów z międzynarodowych programów nauczania;

– w razie potrzeby, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach, a także w ośrodkach integracyjnych oraz wspierających naukę może być udzielana osobiście pomoc terapeutyczna tym uczniom, dla których uruchomiono dodatkowe środki;

– ograniczenie możliwości wyjazdu z kraju przez obywateli portugalskich środkami transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, rzecznego i morskiego, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w dekrecie;

– przywrócenie kontroli osób na granicach lądowych, zgodnie z warunkami przewidzianymi w dekrecie;

– możliwość zawieszenia lotów i podjęcia decyzji o obowiązku przymusowej izolacji pasażerów po przylocie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją epidemiologiczną;

– możliwość, aby ośrodki świadczące opiekę zdrowotną w ramach krajowej służby zdrowia mogły wyjątkowo zatrudniać, maksymalnie na okres jednego roku, osoby posiadające stopień naukowy nadany przez zagraniczną instytucję szkolnictwa wyższego w dziedzinie medycyny i pielęgniarstwa, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Polski Rząd Rząd przedstawił nowe przepisy obowiązujące po 1 lutego 2021.

W Polsce od 1 lutego 2021 r. otwarte są galerie komercyjne, muzea i galerie sztuki. Następujące ograniczenia pozostają w mocy:
– Obowiązkowa kwarantanna (10 dni) dla osób, które wjeżdżają na terytorium kraju środkami transportu publicznego; z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby już zaszczepione przeciwko VOCID-19 oraz osoby, które w ciągu 48 godzin przed wjazdem na terytorium Polski uzyskały ujemny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wynik musi być przedstawiony w języku polskim ue w języku angielskim).

– hotele zamknięte,

– infrastruktura sportowa dostępna wyłącznie dla sportu zawodowego;

– restauracje – ograniczenie działalności do usług na wynos lub z dostawą do domu;

– spotkania – ograniczenie do 5 osób;

– zakaz organizowania małżeństw, komunii i pogrzebów,

– siłownie i zamknięte parki wodne,

– kościoły i sklepy – ograniczenie liczby osób: 1 osoba na 15 m2.

 

Zgodnie z rozporządzeniem  nº666-B/2021 zostały przedłużone ograniczenia dotyczące ruchu lotniczego do i z Portugalii

Link:

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/images/GADG/Viajar_para_Portugal__Vers%C3%A3o_25pdf.pdf

 

Nowe restrykcje w Portugalii od 15 stycznia 2021:

 

Stan wyjatkowy w Portugalii 24.12.2020-7.01.2021

Na mocy dekretu Prezydenta Republiki Portugalii n.º 66-A/2020 z 17 grudnia br. potwierdzającego postanowienia dekretu 11/2020 z 6.12.2020, w Portugalii przywrócony zostanie stan wyjątkowy w dniach do 24 grudnia br. do 7 stycznia 2021

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151557411/details/maximized

Nowe restrykcje w Polsce.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 Dz.U.poz.2316 została wprowadzona narodowa kwarantanna w Polsce od 28 grudnia do 17 stycznia. Osoby wracające z zagranicy muszą poddać się 10 dniowej kwarantannie.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia

 

 

Aktualne informacje na temat restrykcji z powodu pandemii w Polsce:

Aktualne informacje na temat restrykcji z powodu pandemii w Portugalii:

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w Polsce od 20.04.20

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy     

 

01.04.2020 Novas restrições na Polónia.

A partir de amanhã, dia 1 de abril, entram em vigor novas restrições do Governo na Polónia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

ATENÇÃO – VOOS DA LOT TERMINARÃO NO DIA 5 DE ABRIL

Segundo informação publicitada por Agência Noticiosa PAP voos especial LOT ao abrigo programa #LOTdoDomu devem terminar dia 5 de abril. Companhias aéreas que ainda estão a voar entre países europeus também estão a terminar voos ainda disponibilizam. Confirme com companhias aéreas qual data limite para adquirir bilhetes de regresso a Portugal (de momento só com escala).
Segundo apuramos, KLM e Easy Jet já não estarão a voar da Polónia.

 

ATENÇÃO. Compra dos bilhetes na LOT

informamos que não haverá mais voos diretos Varsóvia – Lisboa organizados pela companhia aérea LOT.

No entanto, existe ainda possibilidade de comprar bilhetes para voos organizados pela LOT de Varsóvia para outras cidades europeias que têm conexão com Portugal. Mas essas conexões terão que ser verificadas individualmente pelos interessados.

A Embaixada de Portugal em Varsóvia informará LOT da existência de cidadãos portugueses que querem comprar bilhetes para os ainda existentes voos no plano da LOT e transmitirá os dados das pessoas interessadas na compra dos bilhetes à companhia aérea. 

Todos os interessados na compra de bilhete, devem primeiro encontrar no plano de voos da LOT,: https://www.lot.com/pl/pl/rozklad-lotow o voo para o qual pretendem comprar bilhete e enviar mensagem para o endereço de email da Embaixada de Portugal em Varsóvia varsovia@mne.pt, com as informações seguintes:

– nome próprio e apelido

– nº do documento de identificação (CC ou passaporte)

– data de nascimento

– número de telefone actual

– e-mail

– identificação do voo concreto que foi escolhido (data, hora e destino)

 

Embaixada trasmitirá esses dados à LOT e Call Centrer da LOT entrará em contato telefónico com todas as pessoas que enviaram emails com os seus dados e indicação do destino, data e hora do voo escolhido para efetuar a venda do bilhete.

 

A Embaixada de Portugal em Varsóvia informa também que s preço dos bilhetes são da exclusiva responsabilidade da LOT.

 • Loty z Lotniska Chopina w dniu 23.03.2020

 

ATENÇÃO URGENTE

LOT ALTEROU PROCEDIMENTO VENDA DE BILHETES PARA VOO DE SEXTA-FEIRA DIA 20 ÀS 08H50. OS PORTUGUESES QUE QUEIRAM COMPRAR BILHETE DEVEM ENVIAR AGORA EMAIL PARA A EMBAIXADA EM VARSÓVIA varsovia@mne.pt COM NOME COMPLETO, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (CARTÃO DE CIDADÃO) E NUMERO DE TEELFONE. LOT ENTRARÁ DEPOIS DIRETAMENTE EM CONTACTO COM INTERESSADOS PARA VENDER OS BILHETES.

 

PILNE – najblizszy lot do Portugalii – 20 marca 2020 o  godz. 8.50

LOT otworzyl sprzedaz biletow na rejs z Warszawy do Lizbony w piątek dnia 20.03.2020 o 8.50. Zainteresowani mogą kupić bilety bezpośrednio na stronie: www.lot.com – wylot z Warszawy – przylot do Lizbony w opcji one way flight. 

 

Lista szpitali z oddziałami zakaźnymi

oddziały_zakaźne_12032020

PILNE. Loty czarterowe LOT do Portugalii

Polski rząd informuje, że cudzoziemcy chcący wyjechać z Polski i wrócić do swoich krajów mogą korzystać z lotów czarterowych, które organizują linie lotnicze LOT. Bilety można kupić bezpośrednio na stronie www.lot.com

 

Lista przejść na granicy polsko-niemieckiej i rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia:

Ruch samochodowy (przejścia całodobowe)

 1. JĘDRZYCHOWICE
 2. OLSZYNA – FORST
 3. ŚWIECKO – FRANKFURT n. ODRĄ
 4. KRAJNIK DOLNY – SCHWEDT
 5. KOŁBASKOWO – POMELLEN 
 6. ŚWINOUJŚCIE – GARTZ

 

Ruch pieszy (przejścia całodobowe)

 1. GUBIN – GUBEN
 2. SŁUBICE – FRANKFURT n. ODRĄ
 3. KOSTRZYN n. ODRĄ – KIETZ

 

UWAGA!

Międzynarodowy osobowy transport kolejowy i lotniczy z Polską zostaje zawieszony.

 

Video z zaleceniami DGS jakie środki zapobiegawcze należy przedsięwziać w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia:

https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx

https://twitter.com/govpt/status/1236742061480718336 

 

Informacje na temat sytuacji w Polsce:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus

W razie nagłego wypadku medycznego lub zaobserwowanych u siebie objawów zadzwoń:

800 190 590numer infolinii Polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP apeluje o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, w szczególności z serwisów instytucji publicznych:
www.gis.gov.pl
gov.pl/koronawirus
www.gov.pl/zdrowie  

W razie potrzeby mozna dzwonić pod konsularny numer alarmowy:

 +48 781 159 430   

Można również dzwonić pod następujące numery:

 +48 504 702 319                                                                                                          +48 609 097 871