Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Portugalskiej ustalił termin wyborów do Parlamentu na dzień 4 października 2015

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, iż księgi rejestru wyborczego będą wystawione do wglądu w siedzibie Komisji Wyborczej na ul. Ateńskiej 37 do końca marca b.r. w celach konsultacji i ewentualnych reklamacji zainteresowanych. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie aktualnych adresów wyborców.

eleioes2015

Komunikat Instytutu Camões

Na stronie internetowej Instytutu Camões, w dniu 8 de lipca de 2015, została opublikowana rezerwowa lista kandydatów wybranych do następnego etapu konkursu na stanowisko lektora języka portugalskiego. Opublikowano również listę kandydatów dopuszczonych do egzaminu. Egzamin odbędzie się w dniu 8 września, o godz. 10.30 na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Nova w Lizbonie. (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – Av. Berna 26 C, Lisboa – no Auditório 2 da Torre B.)