Od 10 lipca nowe restrykcje w Portugalii

Featured

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 91-A/2021 z 9 lipca 2021 r., od 10 lipca Portugalia wprowadziła dodatkowe restrykcje przy meldowaniu się w hotelach lub innych obiektach noclegowych w całej Portugalii kontynentalnej oraz ograniczenia korzystania z wnętrza restauracji w niektórych gminach kraju w weekendy. Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal oraz https://ambasada-portugalii.pl/pl/covid-19-2/

https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166981178/details/maximized

FAQ’s

Od 2 lipca Portugalia wprowadza dodatkowe restrykcje w niektórych gminach kraju.

Featured

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 86-A/2021 z 1 lipca 2021 r., od 2 lipca Portugalia wprowadza dodatkowe restrykcje w niektórych gminach kraju. Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal, w rozdziale III – General Rules, pkt 2 Exceptions.

Rada Ministrów podjęła również decyzję o ograniczeniu wjazdu i wyjazdu z Obszaru Metropolitalnego Lizbony od godz. 15:00 dnia 2 lipca do godz. 6:00 dnia 5 lipca. W skład obszaru wchodzą miejscowości Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra i Vila Franca de Xira. Dozwolony jest wjazd czy wyjazd z powodów koniecznych. Z ograniczenia zwolnione są osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid lub ważny test zgodny z wymogami Portugalii (szczegóły https://ambasada-portugalii.pl/pl/covid-19-2/).

Od 1 lipca wjazd do Portugalii na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID

Featured

  • Od 1 lipca wjazd do Portugalii na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID jest już możliwy. Osoby w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku testu na obecność SARS-CoV-2, jeśli od pełnego zaszczepienia (drugiej dawki lub pierwszej dawki, w przypadku szczepionki jednodawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni. Ozdrowieńcy posiadający Unijny Certyfikat COVID również są zwolnieni z obowiązku testu, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

Madera i Azory akceptują wjazd bez badań od posiadaczy certyfikatów Covid Digital.

Madera zezwala na wjazd bez badania osób, które wyzdrowiały ponad 180 dni temu, ale zostały zaszczepione 1 dawką szczepionki z 2 dawek co najmniej 14 dni temu (w tej sytuacji pasażer nie posiada certyfikatu cyfrowego).

Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie zostaną na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Pracownicy lotniska i linii lotniczych odmówią wejścia na pokład pasażerowi bez negatywnego wyniku testu Covid-19 lub Unijnego Certyfikatu COVID.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Unijny Certyfikat COVID można przedstawić w formie wydrukowanej lub w wersji cyfrowej.

Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID mogą swobodnie przemieszczać się w Portugalii, niezależnie od ewentualnych ograniczeń w przemieszczaniu po kraju czy zamknięcia danego obszaru. Mogą również uczestniczyć w imprezach kulturalnych, sportowych, rodzinnych czy biznesowych bez konieczności wykonania testu Covid-19, jeśli taki jest wymagany.

Przed wylotem należy wypełnić Passanger Locator Card dostępny na https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Wiecej informacji:

https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Wjazd do Portugalii na podstawie testu antygenowego – aktualizacja

Featured

 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Portugalii nr. 76-A/2021 z dnia 17 czerwca 2021,  art. 20 przepisów ruchu lotniczego dotyczących badań dopuszcza się obecnie szybkie testy na obecność antygenów, przeprowadzane w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład, zamiast 24 godzin, jak to było w poprzedniej rezolucji. Jednocześnie obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy teraz dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia, zamiast 24 miesięcy, jak było w poprzedniej rezolucji.

Nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia – uchwały w sprawie zwolnienia posiadaczy certyfikatu EU Covid z obowiązku przedkładania wyników badań.

Więcej informacji w zakładce COVID/Informacje turystyczne.

Ponadto, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w obszarze metropolitalnym Lizbony, możliwość jej rozprzestrzenienia się na resztę kraju oraz obecność i rozprzestrzenianie się wariantów budzących obawy, planuje się wprowadzenie zakazu przemieszczania się do i z obszaru metropolitalnego Lizbony między godziną 15.00 w dniu 18 czerwca a godziną 06.00 w dniu 21 czerwca. 

Turyści, którzy przedstawią potwierdzenie dokonanych rezerwacji w obiektach hotelowych poza terenem objętego restrykcjami obszaru, będą mogli przemieszczać się swobodnie.

 

 

Wjazd do Portugalii na podstawie testu antygenowego od 10.06.2021 do 28.06.2021

Featured

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Portugalii RCM nr. 74-A/2021 od 10 do 28 czerwca 2021, artykuł 20 – przepisy stosowane w ruchu lotniczym w odniesieniu do badań
1 – Przewoźnicy lotniczy mogą zezwolić pasażerom lotów z krajów członkowskich UE do lub z kontynentalnej części Portugalii na wejście na pokład wyłącznie po przedstawieniu w momencie wylotu laboratoryjnego dowodu negatywnego wyniku testu  PCR (72 godz. przed) amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) lub szybkiego testu antygenowego (RAT) (24 godz. przed wylotem) w celu wykrycia zakażenia SARS-CoV-2, Linie lotnicze są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wyżej wymieniony test został przeprowadzony odpowiednio 72 lub 24 godziny przed wejściem na pokład. Linie lotnicze są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wyżej wymieniony test został przeprowadzony w momencie odlotu, bez uszczerbku dla losowej weryfikacji przeprowadzanej po przylocie do Portugalii kontynentalnej przez policję bezpieczeństwa publicznego lub służby graniczne (SEF).

Dzieci do 2 lat są zwolnione z obowiązku wykonywania testu.

 

 

Nowy dekret Rady Ministrów Portugalii przedłuża te same zasady wjazdu do Portugalii do 14 czerwca 2021.

Featured

Przedłużenie okresu obowiązywania dekretu zezwalającego na podróż do Portugalii z Polski bez kwarantanny, ale z negatywnym wynikiem testu RT-PCR (nawet dla osób zaszczepionych 2 dawkami) od 31 maja do 14 czerwca 2021 r.

Zezwolono na przeloty z i do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa w każdym przypadku.

Cypr, Litwa i Szwecja nie są już na liście państw o podwyższonym  ryzyku i nie ma obowiązku kwarantanny.

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

The e-TOLL System in Poland

Featured

In June 2021, the National Revenue Administration Electronic Toll Collection System called e-TOLL is going to be launched. It will operate in the Republic of Poland under direct supervision of the Head of the National Revenue Administration. The e-TOLL system will replace the existing viaTOLL system.
A transitional period has been envisaged for users, during which both systems will operate in parallel. The date of the termination of the viaTOLL system, according to the current provisions of the Act on Public Roads is 01/07/2021. According to the draft act amending the act on toll motorways and the National Road Fund and certain other acts (Sejm paper no. 1073) may extend the operation of the viaTOLL system by 30/09/2021. The duration of the transitional period will depend on the date of entry into force of the amended provisions.
The most important start dates in the e-TOLL system:
second half of May 2021 – launching the registration of users and vehicles in the e-TOLL system,
end of May 2021 – launching the Customer Service Facilities in the new distribution network and the e-TOLL Telephone Customer Service Centre,
1st half of June 2021 – beginning of toll collection via the e-TOLL system.
Main changes for drivers:
shifting from radio technology (DSRC) to satellite positioning and wireless data transmission (GNSS),
no need to sign a contract, only to register with the Online Customer Account, which is possible completely online, without going to customer service facilities,
transmission of geolocation data to the system will be possible via the OBU device, the External Localization System (ELS), the e-TOLL PL mobile app.
We invite you to read the details of the e-TOLL system.

Przedłużenie okresu obowiązywania dekretu zezwalającego na podróż do Portugalii z Polski bez kwarantanny, ale z negatywnym wynikiem testu RT-PCR, od 16 do 30 maja

Featured

Zezwolono na przeloty z i do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa w każdym przypadku, przy czym dozwolone są jedynie niezbędne podróże do i z następujących państw: Cypr, Chorwacja, Litwa, Niderlandy i Szwecja

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes