Nowe zasady wjazdu do Portugalii – od 22 kwietnia brak obowiązku wypełniania Passanger Locator Form i częściowo noszenia maseczek

Featured

Informacje dotyczą przyjazdu do Portugalii z Polski lub innych krajów Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Informacje na temat przylotu z innych krajów dostępne są na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

 

PORTUGALIA KONTYNENTALNA

Portugalia jest otwarta dla turystów z Unii Europejskiej, nie ma kwarantanny i nie jest wymagane wykazanie ważnego powodu podróży.

Pasażer, który nie posiada Unijnego Certyfikatu Covid szczepienia lub ozdrowieńca, przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– RT-PCR lub inny test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf – wynik testu antygenowego jest ważny 24 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:

– Dzieci do 12 roku życia

– Osoby posiadające ważny Unijny Certyfikat COVID (zaszczepienie lub ozdrowieńca).

Negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat Covid jest sprawdzany na lotnisku przed wylotem do Portugalii kontynentalnej i pasażerowie bez ważnego wyniku mogą zostać nie wpuszczeni na pokład samolotu do Portugalii. Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie mogą zostać na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Od 22 kwietnia br nie ma obowiązku wypełnienia karty lokalizacji pasażera  (Passanger Locator Card).  

Zasady podróży mogą zmienić się, dlatego prosimy sprawdzać na bieżąco informacje na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal oraz na stronach linii lotniczych.

Więcej informacji https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Przy podróży powrotnej z Portugalii kontynentalnej do Polski lotem bezpośrednim, Portugalia nie wymaga testu ani żadnych dodatkowych procedur. W przypadku powrotu do Polski lotem z przesiadką, proszę sprawdzić procedury wymagane w kraju przesiadki – jeśli kraj przesiadki wymaga np. testu czy innych procedur, wtedy przed wylotem z Portugalii taki test może być przez linie lotnicze wymagany.

Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

Przy przyjeździe do Portugalii drogą lądową lub morską, również wymagany jest negatywny wynik testu lub okazanie Unijnego Certyfikatu Covid. Dzieci do 12 rż są zwolnione z obowiązku wykonania testu lub okazania Unijnego Certyfikatu Covid.

Ogólne zasady w czasie pobytu w Portugalii kontynentalnej

Od 22 kwietnia br nie ma obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych, z wyjątkiem środków transportu zbiorowego jak np. samolot (dot. również dzieci od 10 r.ż.), komunikacja miejska, pociągi, autobusy dalekobieżne czy taksówki. Maseczki należy też nosić w placówkach służby zdrowia.

Od 19 lutego br zniesiono obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu przy meldowaniu się w obiektach noclegowych, przy wejściu do restauracji, barów, klubów, na imprezy zorganizowane.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

 

MADERA

Nie ma ograniczeń dotyczących przylotu podróżnych na Maderę, Porto Santo ani poruszania się między wyspami.

Jedyne zalecenie to rejestracja na https://madeirasafe.com/#/. Należy ją wykonać przed wylotem na Maderę, w dowolnym momencie, osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Jeśli pasażer posiada negatywny wynik testu lub Unijny Certyfikat COVID, należy załączyć je przy rejestracji. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje kod QR.

Jeśli pasażer nie dokona rejestracji przed wylotem, po wylądowaniu na Maderze, może dokonać rejestracji z pomocą obsługi lotniska.

 

Pasażerowie podróżujący na Maderę z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania przed wejściem na pokład samolotu do Portugalii kontynentalnej negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19, wymaganego w Portugalii kontynentalnej lub Unijnego Certyfikatu Covid, nawet jeśli nie opuszczają lotniska ani strefy tranzytowej (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

 

Dodatkowe informacje:

 

Wszystkie osoby powyżej 6 lat są zobowiązane do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych (zawsze) oraz w przestrzeniach otwartych (jeśli nie ma możliwości utrzymania dystansu).

Przy wejściu do restauracji, barów, klubów, siłowni, na imprezy masowe, osoby powyżej 5 lat podlegają obowiązkowi okazanie Unijnego Certyfikatu Covid lub negatywnego wyniku szybkiego testu antygenowego (w tych sytuacjach wynik testu jest ważny 7 dni).

Przy podróży powrotnej z Madery do Polski lotem bezpośrednim test nie jest wymagany. Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

Więcej informacji: https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

 

AZORY

Przed wylotem na Azory należy okazać pracownikom lotniska jeden z następujących dokumentów:

Unijny Certyfikat Covid poświadczający pełne szczepienie lub status ozdrowieńca

lub negatywny wynik testu RT-PCR ważny 72h

lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego ważny 48h

lub inny dokument potwierdzający status ozdrowieńca, ważny 180 dni.

Dzieci do 12 r.ż. mogą podróżować na Azory bez ww. dokumentów.

 

Jeżeli pasażer posiada negatywny wynik testu wykonanego przed podróżą na Azory, powinien dokonać rejestracji na https://mysafeazores.com/, w celu przyspieszenia kontroli po wylądowaniu na Azorach.  

 

Dodatkowe informacje:

Pasażerowie posiadający Unijny Certyfikat Covid nie muszą dokonywać rejestracji na https://mysafeazores.com/.

 

Przy podróży powrotnej z Azorów do Portugalii kontynentalnej (Porto, Lizbona czy Faro) nie jest wymagany test.

Od 28 marca 2022 r. przy powrocie do Polski nie ma kwarantanny. Więcej informacji: https://strazgraniczna.pl

 

Więcej informacji https://www.visitazores.com/en/travel-to-the-azores

Nowe zasady wjazdu do Portugalii od 7 lutego 2022 – bez dodatkowych testów dla osób z aktualnym Certyfikatem Szczepienia przeciw COVID – 19.

Tylko osoby niezaszczepione obowiązuje wymóg okazania niegatywnego wyniku testu:

Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

– RT-PCR lub inny test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – wynik testu jest ważny 72h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).

– Test antygenowy wykonany w laboratorium, ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE dostępnych na https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdfwynik testu antygenowego jest ważny 24 h – liczy się czas od godziny pobrania testu do godziny wejścia na pokład / godziny wylotu samolotu do Portugalii (jeśli lot jest z przesiadką, liczy się godzina wylotu ostatniego lotu przywożącego pasażera do Portugalii).  

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:

  • Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID Szczepienia
  • Dzieci do 12 roku życia (do dwunastych urodzin)
  • Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID ozdrowieńca. Ozdrowieńcy posiadający Unijny Certyfikat COVID również są zwolnieni z obowiązku testu, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

Przed wylotem należy obowiązkowo wypełnić Passanger Locator Card dostępny na https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Informacje dotyczą przyjazdu do Portugalii z Polski lub innych krajów Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Informacje na temat przylotu z innych krajów dostępne są na https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Ogólne zasady w czasie pobytu w Portugalii kontynentalnej

Obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych

Od 19 lutego br zniesiono obowiązek okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu przy meldowaniu się w obiektach noclegowych, przy wejściu do restauracji, barów, klubów, na imprezy zorganizowane.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal.

Więcej informacji w zakładce  https://ambasada-portugalii.pl/pl/covid-19-2/

 

COVID-19 / informacje turystyczne

 

Press Statement of the Government of Portugal for the International Holocaust Remembrance Day 27.01.2022

International Holocaust Remembrance Day

Today we commemorate 77 years from the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp, a symbol of Nazi horror and inhumanity.

Portugal joins all those who are determined not to forget the atrocities that were then perpetrated. As we celebrate the International Holocaust Remembrance Day, we reiterate that intolerance, discrimination, xenophobia, racism, antisemitism and anti-gypsyism are contrary to the respect for human dignity and for alt other fundamental values inscribed in our Constitution.

Commemorating this date means to perpetuating memory so that the practices of Nazi barbarism — an ideology and a regime which dehumanized and excluded part of Humanity, which legitimized and institutionalized cruelty, torture and death — never happen again.

We evoke, without exception, alt of Nazism’s victims: Jews, gypsies, LGBTI persons, political opponents, intellectuals, persons with incurable diseases or with disabilities.

We also remember acts of resistance, heroism and solidarity, including those of Portuguese who, through their courage and altruism, saved thousands of victims of Nazi persecution from deportation and death. We remember Aristides de Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido, Alberto Lis-Teixeira Branquinho, Jose Brito Mendes e Joaquim Carreira, whose memory is now celebrated through a recently inaugurated space at the Ministry of Foreign Affairs.

In 2019, Portugal became an effective member of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), reinforcing our commitment towards promoting the education of younger generations about this dark period.

A year later, in 2020, Portugal launched Nunca Esquecer’ (Never Forget’). This program stimulated a wide range of activities: it organized exhibitions, seminars and conferences; it fostered educational materials and resources; it advanced training and capacity-building actions; it created a Municipal Prize; it digitalized archives and testimonies; and it supported the production of knowledge through, for example, the publication by Imprensa Nacional-Casa da Moeda of three books about Portuguese victims and saviors.

We live at a time when signs of antisemitism as well as of Holocaust distortion and denial are on the rise. It is therefore imperative to reiterate our commitment to keeping memory alive, because to remember and to never forget helps us guaranteeing — today and always — human rights of all and for all.