Przemówienie Ambasadora

Posted on by

GJA_5710

             Po złożeniu w dniu 20 marca w Warszawie Listów Akredytacyjnych jako Ambasador Portugalii, z wielką przyjemnością przedstawiam się i witam Państwa poprzez stronę internetową, będącą jeszcze jedną drogą rozpowszechniania i promocji bliższych kontaktów pomiędzy Portugalią i Polską.
Portugalia i Polska od dawna utrzymują stosunki przyjaźni i współpracy w różnych dziedzinach, które w ostatnich latach uległy intensyfikacji, nie tylko w ramach stosunków dwustronnych, ale także w ramach Unii Europejskiej, NATO i innych organizacji międzynarodowych.
Na początku XXI wieku Internet stał się niezastąpionym narzędziem komunikacji i łączenia wszystkich tych, którzy są rozdzieleni ze względu na odległość. Ta przestrzeń, w założeniu interaktywna i otwarta na wasz wkład, jest przestrzenią rozpowszechniania działań i inicjatyw na rzecz pogłębienia dwustronnych stosunków we wszystkich aspektach – politycznym, dyplomatycznym, gospodarczym i handlowym, ale także na rzecz promowania i rozpowszechniania języka i kultury portugalskiej oraz, mam nadzieję, instrumentem ułatwiającym kontakty ze służbami tej ambasady i różnymi organami administracji publicznej w Portugalii.

Luís Cabaço                                                                                                                                          Ambasador Portugalii w Warszawie