Wjazd do Portugalii na podstawie testu antygenowego – aktualizacja

 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Portugalii nr. 76-A/2021 z dnia 17 czerwca 2021,  art. 20 przepisów ruchu lotniczego dotyczących badań dopuszcza się obecnie szybkie testy na obecność antygenów, przeprowadzane w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład, zamiast 24 godzin, jak to było w poprzedniej rezolucji. Jednocześnie obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy teraz dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia, zamiast 24 miesięcy, jak było w poprzedniej rezolucji.

Nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia – uchwały w sprawie zwolnienia posiadaczy certyfikatu EU Covid z obowiązku przedkładania wyników badań.

Więcej informacji w zakładce COVID/Informacje turystyczne.

Ponadto, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w obszarze metropolitalnym Lizbony, możliwość jej rozprzestrzenienia się na resztę kraju oraz obecność i rozprzestrzenianie się wariantów budzących obawy, planuje się wprowadzenie zakazu przemieszczania się do i z obszaru metropolitalnego Lizbony między godziną 15.00 w dniu 18 czerwca a godziną 06.00 w dniu 21 czerwca. 

Turyści, którzy przedstawią potwierdzenie dokonanych rezerwacji w obiektach hotelowych poza terenem objętego restrykcjami obszaru, będą mogli przemieszczać się swobodnie.