Wjazd do Portugalii na podstawie testu antygenowego od 10.06.2021 do 28.06.2021

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Portugalii RCM nr. 74-A/2021 od 10 do 28 czerwca 2021, artykuł 20 – przepisy stosowane w ruchu lotniczym w odniesieniu do badań
1 – Przewoźnicy lotniczy mogą zezwolić pasażerom lotów z krajów członkowskich UE do lub z kontynentalnej części Portugalii na wejście na pokład wyłącznie po przedstawieniu w momencie wylotu laboratoryjnego dowodu negatywnego wyniku testu  PCR (72 godz. przed) amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) lub szybkiego testu antygenowego (RAT) (24 godz. przed wylotem) w celu wykrycia zakażenia SARS-CoV-2, Linie lotnicze są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wyżej wymieniony test został przeprowadzony odpowiednio 72 lub 24 godziny przed wejściem na pokład. Linie lotnicze są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wyżej wymieniony test został przeprowadzony w momencie odlotu, bez uszczerbku dla losowej weryfikacji przeprowadzanej po przylocie do Portugalii kontynentalnej przez policję bezpieczeństwa publicznego lub służby graniczne (SEF).

Dzieci do 2 lat są zwolnione z obowiązku wykonywania testu.