Wjazd do Portugalii na podstawie testu antygenowego – aktualizacja

 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Portugalii nr. 76-A/2021 z dnia 17 czerwca 2021,  art. 20 przepisów ruchu lotniczego dotyczących badań dopuszcza się obecnie szybkie testy na obecność antygenów, przeprowadzane w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład, zamiast 24 godzin, jak to było w poprzedniej rezolucji. Jednocześnie obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy teraz dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia, zamiast 24 miesięcy, jak było w poprzedniej rezolucji.

Nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia – uchwały w sprawie zwolnienia posiadaczy certyfikatu EU Covid z obowiązku przedkładania wyników badań.

Więcej informacji w zakładce COVID/Informacje turystyczne.

Ponadto, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w obszarze metropolitalnym Lizbony, możliwość jej rozprzestrzenienia się na resztę kraju oraz obecność i rozprzestrzenianie się wariantów budzących obawy, planuje się wprowadzenie zakazu przemieszczania się do i z obszaru metropolitalnego Lizbony między godziną 15.00 w dniu 18 czerwca a godziną 06.00 w dniu 21 czerwca. 

Turyści, którzy przedstawią potwierdzenie dokonanych rezerwacji w obiektach hotelowych poza terenem objętego restrykcjami obszaru, będą mogli przemieszczać się swobodnie.

 

 

Wjazd do Portugalii na podstawie testu antygenowego od 10.06.2021 do 28.06.2021

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Portugalii RCM nr. 74-A/2021 od 10 do 28 czerwca 2021, artykuł 20 – przepisy stosowane w ruchu lotniczym w odniesieniu do badań
1 – Przewoźnicy lotniczy mogą zezwolić pasażerom lotów z krajów członkowskich UE do lub z kontynentalnej części Portugalii na wejście na pokład wyłącznie po przedstawieniu w momencie wylotu laboratoryjnego dowodu negatywnego wyniku testu  PCR (72 godz. przed) amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) lub szybkiego testu antygenowego (RAT) (24 godz. przed wylotem) w celu wykrycia zakażenia SARS-CoV-2, Linie lotnicze są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wyżej wymieniony test został przeprowadzony odpowiednio 72 lub 24 godziny przed wejściem na pokład. Linie lotnicze są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wyżej wymieniony test został przeprowadzony w momencie odlotu, bez uszczerbku dla losowej weryfikacji przeprowadzanej po przylocie do Portugalii kontynentalnej przez policję bezpieczeństwa publicznego lub służby graniczne (SEF).

Dzieci do 2 lat są zwolnione z obowiązku wykonywania testu.