Zapisy online w celu wyrobienia CC i paszportu od 1 czerwca 2021

Rezerwacja wizyty w Wydziale Konsularnym w celu wydania Karty Obywatela lub Paszportu: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/agendamento-online-de-atos-consulares

Inne czynności konsularne – rezerwacja drogą elektroniczną: varsovia@mne.pt lub telefonicznie +48 22 511 10 00/0