Nowy dekret Rady Ministrów Portugalii przedłuża te same zasady wjazdu do Portugalii do 14 czerwca 2021.

Przedłużenie okresu obowiązywania dekretu zezwalającego na podróż do Portugalii z Polski bez kwarantanny, ale z negatywnym wynikiem testu RT-PCR (nawet dla osób zaszczepionych 2 dawkami) od 31 maja do 14 czerwca 2021 r.

Zezwolono na przeloty z i do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa w każdym przypadku.

Cypr, Litwa i Szwecja nie są już na liście państw o podwyższonym  ryzyku i nie ma obowiązku kwarantanny.

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

The e-TOLL System in Poland

In June 2021, the National Revenue Administration Electronic Toll Collection System called e-TOLL is going to be launched. It will operate in the Republic of Poland under direct supervision of the Head of the National Revenue Administration. The e-TOLL system will replace the existing viaTOLL system.
A transitional period has been envisaged for users, during which both systems will operate in parallel. The date of the termination of the viaTOLL system, according to the current provisions of the Act on Public Roads is 01/07/2021. According to the draft act amending the act on toll motorways and the National Road Fund and certain other acts (Sejm paper no. 1073) may extend the operation of the viaTOLL system by 30/09/2021. The duration of the transitional period will depend on the date of entry into force of the amended provisions.
The most important start dates in the e-TOLL system:
second half of May 2021 – launching the registration of users and vehicles in the e-TOLL system,
end of May 2021 – launching the Customer Service Facilities in the new distribution network and the e-TOLL Telephone Customer Service Centre,
1st half of June 2021 – beginning of toll collection via the e-TOLL system.
Main changes for drivers:
shifting from radio technology (DSRC) to satellite positioning and wireless data transmission (GNSS),
no need to sign a contract, only to register with the Online Customer Account, which is possible completely online, without going to customer service facilities,
transmission of geolocation data to the system will be possible via the OBU device, the External Localization System (ELS), the e-TOLL PL mobile app.
We invite you to read the details of the e-TOLL system.

Przedłużenie okresu obowiązywania dekretu zezwalającego na podróż do Portugalii z Polski bez kwarantanny, ale z negatywnym wynikiem testu RT-PCR, od 16 do 30 maja

Zezwolono na przeloty z i do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa w każdym przypadku, przy czym dozwolone są jedynie niezbędne podróże do i z następujących państw: Cypr, Chorwacja, Litwa, Niderlandy i Szwecja

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

Światowy Dzień Języka Portugalskiego 5 maja 2021

 

Koncert Nuno Cacho – Notas à Margem 5 maja godz. 19.00

Z okazji Światowego Dnia Języka Portugalskiego, Instytut Camõesa  i Zakład Portugalistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na koncert online Nuno Cacho zatytułowany „Notas à Margem”. Będzie to fascynująca podróż przez fado i portugalski jazz w połączeniu z kulturami muzycznymi innych krajów.

Koncert będzie transmitowany przez poniższy link:
https://youtu.be/Y6d1Eari9YI


 

https://pt.unesco.org/commemorations/portuguese-language-day

http://www.camoes.pl/2021/04/30/dia-mundial-da-lingua-portuguesa-5-de-maio-de-2021/

https://us02web.zoom.us/j/8586041117?pwd=MmdDb2ptMGJxWi9mcmdOeVVvZHVUdz09&fbclid=IwAR3pJVprObMGlxuA5AHxf_Wfww6kEf-gZdYd7vSGIrF5S_plOmZx6_8nhME#success

Podróż z Polski do Portugalii bez kwarantanny, ale z testem RT-PCR od 1 maja.

Zgodnie z dekretem RCM nr 45-C/2021 i zarządzeniem nr 4473-D/2021, ruch lotniczy do i z kontynentalnej części Portugalii jest dozwolony do:
a. Loty z i do krajów UE oraz krajów stowarzyszonych z obszarem Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria), przy czym dozwolone są jedynie niezbędne podróże do i z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja

 • . Czym są niezbędne podróże?
  Zgodnie z dekretem w sprawie środków ograniczających ruch lotniczy, podróże uznaje się za niezbędne:
  – a mianowicie te, których celem jest umożliwienie tranzytu lub wjazdu na terytorium Portugalii obywatelom podróżującym w celach zawodowych, naukowych, w celu połączenia z rodziną, zdrowotnych lub humanitarnych.
 • . Jestem obywatelem Unii Europejskiej, czy mogę podróżować lub przejeżdżać tranzytem przez Portugalię?
  Tak, wjazd do Portugalii lub tranzyt przez Portugalię jest dozwolony, ale dozwolona jest jedynie niezbędna podróż z następujących krajów i do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja

 • Czy konieczne jest okazanie testu Covid-19, aby wjechać do Portugalii?
  Przed wejściem na pokład wszyscy pasażerowie niezależnie od narodowości, z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia, muszą przedstawić dowód badania laboratoryjnego (RT-PCR) w kierunku wykrywania zakażenia SARS-COV2, z wynikiem negatywnym, przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład. Cudzoziemcom, którzy wejdą na pokład samolotu bez przeprowadzenia powyższego testu, odmawia się wjazdu na terytorium kraju.

 •  W przypadkach, gdy istnieje obowiązek poddania się testowi Covid-19, jaki rodzaj testu należy wykonać?
  W przypadkach, w których podróżni muszą przedstawić wynik negatywnego wyniku testu diagnostycznego RT-PCR, przeprowadzonego do 72 godzin przed wejściem na pokład samolotu, uznaje się, że jest to test przeprowadzany przy użyciu wymazu, który ma na celu wykrycie obecności wirusa. Dowody badań serologicznych nie będą akceptowane.
  Podróżującym do regionów autonomicznych zaleca się zapoznanie się z obowiązującymi środkami przyjętymi przez rządy regionalne Azorów i Madery

 • Czy mogę odmówić wykonania testu Covid-19?
  Obywatele, którzy odmawiają poddania się testowi po przybyciu na terytorium kraju, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za przestępstwa nieposłuszeństwa i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, o czym natychmiast powiadamia ich SEF.

 • Czy po przyjeździe do Portugalii będę podlegał kwarantannie?
  Pasażerowie pochodzący z Republiki Południowej Afryki, Brazylii, Chorwacji, Cypru, Francji, Indii, Litwy, Niderlandów i Szwecji muszą po wjeździe na terytorium Portugalii kontynentalnej zastosować 14-dniowy okres izolacji profilaktycznej, w domu lub w miejscu wskazanym przez organy służby zdrowia. Pasażerowie udający się w podróże zasadnicze, których czas pobytu na terytorium kraju, potwierdzony biletem powrotnym, nie przekracza 48 godzin, są zwolnieni z obowiązku izolacji profilaktycznej, przewidzianej w poprzednim numerze.
  Zasada ta dotyczy również wjazdów na granicach lądowych.
  Pasażerowie pochodzący z wyżej wymienionych krajów muszą wypełnić formularz na platformie https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx.
  UWAGA: Profilaktyczna izolacja dotyczy również pasażerów lotów, których początkowe miejsce startu znajduje się w Republice Południowej Afryki, Brazylii lub Indiach, którzy mieli międzylądowanie lub przelatywali przez inne porty lotnicze, oraz pasażerów lotów, niezależnie od ich pochodzenia, którzy przedstawią paszport z wpisem o wylocie z Republiki Południowej Afryki, Brazylii lub Indii w ciągu 14 dni przed ich przylotem do Portugalii. Profilaktyczna izolacja może być również stosowana wobec pasażerów, którzy przybywają z innych krajów, ale zawijają do jednego z krajów znajdujących się na liście: Cypru, Chorwacji, Francji, Litwy, Niderlandów i Szwecji.

 •  Czy mogę podróżować do Portugalii drogą lądową? Czy będę miał problemy z przejazdem przez Hiszpanię i Francję?
  W przypadku podróży drogą lądową każdy podróżny musi zasięgnąć informacji o środkach i ograniczeniach w każdym z krajów tranzytowych bezpośrednio u władz krajów tranzytowych, w urzędach konsularnych oraz w Centrum Doradztwa dla Podróżnych.

więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/portugalia/restrykcje-dot-wjazdu-na-terytorium-portugalii-kontynentalnej

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes