Stopniowe znoszenie obostrzeń w Portugalii od 1 do 16 maja.

Komunikat Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r.
1. Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę ogłaszającą nowe ustalenia w sprawie stanu klęski żywiołowej na całym kontynentalnym terytorium kraju od godz. 00:00 dnia 1 maja 2021 r. do godz. 23:59 dnia 16 maja 2021 r.

W następstwie planu stopniowego znoszenia restrykcji przedstawionego w marcu i biorąc pod uwagę rozwój pandemii we wszystkich gminach na kontynencie, Rada Ministrów określiła, że od 1 maja większość kraju, z wyjątkiem ośmiu gmin – Odemira (parafie São Teotónio i Longueira/Almograve), Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Portimão, Paredes, Miranda do Douro i Valongo – przechodzi do następnej fazy luzowania obostrzeń.

Tak więc, oprócz szeregu środków, a mianowicie dotyczących obywatelskiego obowiązku pozostawania w domu, obowiązkowego noszenia masek lub przyłbic, kontroli temperatury ciała, przeprowadzania badań diagnostycznych, jak również zasad bezpieczeństwa i zachowania dystansu w zakładach lub miejscach ogólnodostępnych, zastosowanie mają następujące zasady:

Godziny pracy:
– Restauracje i pokazy do 22:30;
– Handel ogólnie: do 21:00 w dni powszednie i do 19:00 w weekendy i święta państwowe.

– Restauracje, kawiarnie i cukiernie mogą prowadzić działalność z maksymalnym limitem sześciu osób na stolik wewnątrz i dziesięciu osób na stolik w ogródkach kawiarnianych;
– dozwolone jest obecnie uprawianie wszystkich dyscyplin sportowych, jak również wszelka aktywność fizyczna na świeżym powietrzu;
– siłownie mogą prowadzić zajęcia grupowe, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny;
– Ilość miejsc na śluby i chrzty jest obecnie ograniczona do 50% powierzchni.

Ponadto co tydzień przeprowadzany będzie przegląd śródokresowy w celu stwierdzenia, czy gminy, w których sytuacja epidemiologiczna uległa poprawie, mogą dokonać postępów w dekonfinalizacji.

Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de abril de 2021 – XXII Governo – República Portuguesa (portugal.gov.pt)