Rząd Portugalii przedłużył restrykcje w zakresie przylotów do Portugalii na następne 15 dni.

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 rząd podjął decyzję o przedłużeniu środków ograniczających w ruchu lotniczym w okresie stanu wyjątkowego, od dnia 16 kwietnia.

Utrzymuje się również przez kolejne 15 dni, w następstwie stałego porozumienia między rządami Portugalii i Hiszpanii, kontrolę osób na granicach lądowych i rzecznych, zachowując wszystkie autoryzowane punkty przejścia (APP), harmonogramy i zasady ustanowione w poprzednim okresie.

Zawieszenie lotów do i z Brazylii oraz Wielkiej Brytanii zostaje zniesione jedynie w odniesieniu do niezbędnych podróży – tak jak miało to już miejsce w przypadku lotów z krajów trzecich.

Pasażerowie lotów rozpoczynających się w Republice Południowej Afryki, Brazylii lub krajach, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 000 mieszkańców, muszą przejść 14-dniowy okres profilaktycznej izolacji po wjeździe do Portugalii kontynentalnej, w domu lub w miejscu wskazanym przez organy służby zdrowia. Kraje wymienione w tej grupie to : Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Estonia, Francja, Węgry, Holandia, Polska, Słowenia i Szwecja.

Dozwolone są jedynie niezbędne podróże z tych krajów. Podobnie pasażerowie pochodzący z krajów, w których wskaźnik zachorowalności jest równy lub wyższy niż 150 przypadków na 100 000 mieszkańców, również mogą odbywać tylko podróże o podstawowym znaczeniu. Do krajów tych należą: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Szwajcaria.

Podróże niezbędne obejmują podróże umożliwiające tranzyt lub wjazd na terytorium Portugalii obywatelom podróżującym w celach zawodowych, naukowych, w celu połączenia z rodziną, zdrowotnych lub humanitarnych.

Wszyscy obywatele przybywający do Portugalii drogą lotniczą (z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia) muszą przedstawić dowód badania laboratoryjnego (RT-PCR) na obecność SARSCoV-2, z wynikiem negatywnym, przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład.

Pasażerowie przylatujący do kraju bez dowodu przebadania się w kierunku zakażenia SARSCoV-2 muszą wykonać badanie na lotnisku, na własny koszt i oczekiwać na wynik na lotnisku.

Na granicy lądowej ruch między Portugalią a Hiszpanią jest ograniczony – i to tylko na 18 autoryzowanych przejściach granicznych – do międzynarodowego transportu towarów, pracowników transgranicznych i sezonowych posiadających odpowiednie dokumenty oraz pojazdów ratunkowych i służb ratowniczych.

Obywatele przybywający z Brazylii, RPA lub krajów, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców, wjeżdżający na terytorium kraju drogą lądową, muszą przestrzegać okresu izolacji profilaktycznej przez 14 dni, w domu lub w miejscu wskazanym przez władze sanitarne.