Portugalia – stopniowe znoszenie restrykcji od dnia 15 kwietnia


1. Rada Ministrów zatwierdziła dekret regulujący stan wyjątkowy ogłoszony przez Prezydenta Republiki.

Kontynuując strategię stopniowego znoszenia środków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby w kontekście zwalczania pandemii Covid-19 oraz biorąc pod uwagę ocenę kryteriów epidemiologicznych dla określenia kontroli pandemii, postanowiono postępować zgodnie z planem na większości terytorium kraju, z wyjątkiem tych powiatów, w których ryzyko przeniesienia choroby uważane jest za wysokie.

Wznowienie nauczania stacjonarnego dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych postępuje na całym kontynencie, niezależnie od poziomu ryzyka w każdym z okręgów.

Biorąc pod uwagę stan epidemiologiczny kraju, jak również liczbę zachorowań w okręgach, które zasługują na większą uwagę i przedłużenie jej w czasie, środki zwalczania pandemii, od 19 kwietnia, będą stosowane zgodnie z następującymi poziomami:

1. Pierwszy poziom, w którym plan znoszenia restrykcji powraca do poprzedniej fazy. Poziom ten obejmuje gminy, w których w drugim z kolei dwutygodniowym badaniu odnotowano wskaźnik zachorowalności powyżej 240 przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Grupa ta obejmuje gminy Moura, Odemira, Portimão i Rio Maior, w odniesieniu do których zastosowane zostaną następujące środki:

Nadal pozostają zamknięte:

– ogródki kawiarniane;
– Sklepy do 200 m2 z drzwiami do ulicy;
– kluby fitness;
– Muzea, pomniki, pałace, galerie sztuki i podobne.

Zakaz  organizacji:
– Targów i jarmarków nieżywnościowych (na mocy decyzji gminy);
– Aktywność sportowa o niskim ryzyku;

Usługi dostępne:
– Sprzedaż na wy. nos;
– Salony fryzjerskie, manicure i podobne, po wcześniejszym umówieniu;
– Placówki sprzedające książki i nośniki muzyczne;
– Parki, ogrody, tereny zielone i tereny rekreacyjne;
– Biblioteki i archiwa;

 2. Drugi poziom, w którym plan znoszenia restrykcji nie przechodzi do następnej fazy lub się cofa. W tej kategorii znajdują się gminy, które po raz drugi z rzędu w ocenie dwutygodniowej mają wskaźnik zachorowalności powyżej 120 przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. W związku z tym, a także po wyjaśnieniu DGS z dnia 16 kwietnia dotyczącym gminy Beja, w której skumulowana częstość występowania w ciągu 14 dni została skorygowana do 107 przypadków na 100 000 mieszkańców, sześć gmin pozostanie w drugiej fazie planu dekonfinalizacji: Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande i Penela. W związku z tym środki, które pozostaną w mocy w tych gminach, są następujące:

Dozwolone:
– Działalność sklepów do 200 m2 z drzwiami na ulicę;
– Targi i jarmarki niespożywcze (na mocy decyzji gminy)
– Funkcjonowanie ogródków kawiarnianych (z maksymalnym limitem 4 osób na stolik) do godz. 22.30 w dni powszednie i do godz. 13.00 w weekendy;
– Uprawianie sportów o niskim stopniu ryzyka;
– Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu do 4 osób;
– Funkcjonowanie siłowni bez zajęć grupowych;
– Obsługa urządzeń  w strefie dla osób niepełnosprawnych.

3. Trzeci poziom, w którym plan znoszenie restrykcji przechodzi do trzeciego etapu, zgodnie z zapowiedzią w momencie jego przedstawienia. W związku z tym w pozostałych gminach kontynentu, oprócz środków obowiązujących od 5 kwietnia, obowiązują następujące zasady:

Zezwala się na otwarcie następujących usług:
– Wszystkie sklepy i centra handlowe;
– Restauracje, kawiarnie i cukiernie (maksymalnie 4 osoby przy stoliku wewnątrz lub 6 osób przy stoliku w ogródku kawiarnianym), do godz. 22.30 w dni powszednie lub do godz. 13.00 w weekendy i święta państwowe;
– Kina, teatry, audytoria, sale koncertowe;
– urzędy z bezpośrednią obsługą po uprzednim umówieniu się.

Zezwala się na:
– Aktywność sportowa o średnim stopniu ryzyka;
– Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu do 6 osób;
– Imprezy plenerowe o ograniczonej liczbie uczestników (5 osób na 100 m ²);
– Wesela i chrzciny przy 25% miejsc dopuszczalnych w danym lokalu.