Przedłużenie stanu wyjątkowego od 17 marca 2021 do 31 marca 2021.

 

Rada Ministrów postanowiła przedłużyć stan wyjątkowy, ustanowiony przez Prezydenta Republiki.

Podróże:

Portugalia kontynentalna:

Na granicy z Hiszpanią obowiązuje kontrola. Zawieszone są połączenia kolejowe, z wyjątkiem transportu handlowego. Otwarte są natomiast niektóre przejścia graniczne dla transportu samochodwego:

– Czynne całą dobę (24h): Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho i Castro Martim;

– Czynne w dni powszednie w godz. 7.00-9.00 i 18.00-20.00: Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão, Barrancos;

Podróże lotnicze są dozwolone w następujących przypadkach:

– z krajów UE i strefy Schengen (Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria);

– z Autralii, Chin (także Hongkong i Macau), Korea Południowa, Nowa Zelandia, Ruanda, Singapur i Tajlandia.

Podróżni z krajów gdzie wskaźnik zachorowania wynosi 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców lub więcej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska) muszą posiadać test COVID-19 zrobiony 72 godziny przed wylotem oraz podlegają kwarantannie 14-dniowej po wylądowaniu w Portugalii.

Kwarantanna nie obowiązuje w przypadku podróży koniecznych i jeśli pobyt w Portugalii nie przekracza 48 godzin.

W przypadku podróżnych z krajów gdzie wskaźnik zachorowania wynosi 150-500 przypadków na 100 tys. mieszkańców zaleca się, aby ograniczyć podróże do tych koniecznych. Obowiązkowy test COVID-19 zrobiony 72 godziny przed wylotem.

Przed podróżą zaleca się kontakt z przewoźnikiem.

Więcej informacji: www.sef.pt

Połączenia lotnicze z Wielką Brytanią i Brazylią są zawieszone.

Podróże z innych krajów są dozwolone tylko w przypadku gdy są konieczne. Podróżni obowiązani są do przedstawienia testu COVID-19 zrobionego 72 godziny przed wylotem.

Madera:

Podróżni muszą spełnić jeden z poniżsszych warunków:

– posiadać negatywny wynik testu COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;

– przedstawić dokument wystawiony przez lekarza nie wcześniej niż 90 dni przed podróżą, poświadczający przebycie zakażenia COVID-19;

– przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 i nabyciu odporności na chorobę;

– wykonać test COVID-19 po przybyciu na Maderę i poddać się izolacji do momentu otrzymania wyniku testu;

– poddać się izolacji przez okres 14 dni w miejscu zamieszkania lub hotelu.

Więcej informacji: www.visitmadeira.pt

Azory:

 Podróżni muszą spełnić jeden z poniżsszych warunków:

– posiadać negatywny wynik testu COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;

– wykonać test COVID-19 po przybyciu na Maderę i poddać się izolacji do momentu otrzymania wyniku testu;

Pasażerowie, którzy podróżują na Azory drogą powietrzną i którzy pochodzą z obszarów uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za obszary, na których występuje aktywne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez społeczność lokalną lub z aktywnymi łańcuchami przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, są zobowiązani do przedstawienia przed wejściem na pokład, w formie cyfrowej lub papierowej, dokumentu wydanego przez laboratorium, krajowe lub międzynarodowe, w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego na SARS-CoV-2 z wynikiem negatywnym na 72 godziny przed podróżą.

Więcej informacji: https://covid19.azores.gov.pt