Zmiana przepisów w Polsce -obowiązują wyłącznie maski

Na mocy (Dz. U. poz. 367) rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią utrzymane są różne ograniczenia przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w tym m.in. obowiązek przeprowadzenia kwarantanny w przypadku osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Główna zmiana dotyczy przekraczania granicy lądowej z Republiką Czeską i Republiką Słowacką, zgodnie z ust. 2 pkt 19 i 20. osoby przekraczające tę granicę, niezależnie od środka transportu, którym się poruszają, lub pieszo, w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, są zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce muszą wykazać się negatywnym wynikiem testu diagnostycznego na obecność SARS-CoV-2, który musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Podróżni są zobowiązani do przedstawienia, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wyniku testu w języku polskim lub angielskim.

Nowe rozporządzenie ustanowia województwa warmińsko-mazurskiego obszarem szczególnie narażonym na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W przypadku tego województwa wprowadzono dodatkowe ograniczenia związane m.in. z usługami hotelarskimi, działalnością kulturalną, centrami handlowymi, prowadzeniem basenów.

Ponadto w całej Polsce obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach określonych w rozporządzeniu uważa się za spełniony w przypadku noszenia maski. Zatem zakrywanie ust i nosa jedynie przyłbicą lub elementami odzieży nie stanowi wypełnienia obowiązku wskazanego w rozporządzeniu.