Nowy dekret Prezydenta Republiki Portugalii przedłuża obowiązywanie stanu wyjątkowego od dnia 02 marca 2021 roku do 16 marca 2021 roku.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized

Rada Ministrów postanowiła utrzymać w mocy restrykcje ustanowione w ramach poprzedniego stanu wyjątkowego, mające zastosowanie do całego terytorium kontynentu.

Liczba nowych przypadków, hospitalizacji, przyjęć na oddziały intensywnej terapii oraz liczba zgonów są nadal wysokie.

Rząd przedstawi plan stopniowego luzowania obostrzeń od 11 marca, jeszcze przed zakończeniem kolejnego stanu wyjątkowego i po dokonaniu odpowiedniej dwutygodniowej oceny rozwoju pandemii w kraju.

Rząd Portugalii ponawia również apel do Portugalczyków, aby pozostali w domach, wychodzili tylko w niezbędnych przypadkach, przestrzegali ustaleń Generalnej Dyrekcji Zdrowia i respektowali obowiązujące zakazy dotyczące stanu wyjątkowego.