Portugalia – przedłużenie stanu wyjątkowego od 1 kwietnia 2021.

Zgodnie z zarządzeniem nr 3358/2021 o ruchu lotniczym do i z kontynentalnej części Portugalii dozwolone są:

  • Loty z i do krajów UE oraz stowarzyszonych z obszarem Schengen tylko w przypadku podróży niezbędnych z i do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja.
  • Loty z Australii, Chin, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Rwandy, Singapuru, Tajlandii, Hong Kongu i Macau.
  • Loty do i z krajów spoza UE lub Schengen, tylko w przypadku niezbędnych podróży.
  • Loty umożliwiające obywatelom portugalskim lub obywatelom innych krajów posiadającym zezwolenie na pobyt w Portugalii powrót do Portugalii oraz loty umożliwiające obywatelom zagranicznym przebywającym w Portugalii powrót do swoich krajów, o ile są autoryzowane przez właściwe organy tych krajów.

Wszystkie loty do i z Wielkiej Brytanii i Brazylii są zawieszone do godz. 23:59 dnia 15 kwietnia 2021 r.

Wszyscy pasażerowie, z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia, muszą przed wejściem na pokład samolotu przedstawić wynik negatywny testu na obecność COVID-19 (RT-PCR), wykonanego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład.

Pasażerowie pochodzący z Bułgarii, Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Francji, Węgier, Włoch, Malty, Polski, Słowenii i Szwecji, po wjeździe do Portugalii są zobowiązani poddać się 14-dniowej izolacji. Wyjątek stanowią pasażerowie odbywający podróż niezbędną, których czas pobytu na terytorium Portugalii, potwierdzony biletem powrotnym, nie przekracza 48 godzin.

Kontrola na granicy lądowej z Hiszpanią została utrzymana, ruch pasażerski kolejowy i morski jest zawieszony.

Nowe zasady przyjazdu do Polski od 30 marca 2021.

wiecej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

KWARANTANNA GRANICZNA

Strefa Schengen

· Obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Test wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy

  •   Rodzaj testu: PCR lub antygenowy
  •   Wszystkie środki transportu – transport zbiorowy i       indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy
  •   Osoby z negatywnym wynikiem testu  nie będą podlegały  obowiązkowej kwarantannie
  •   Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny

Spoza strefy Schengen

·Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.
Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny.

  • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny
  • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy

SAVE THE DATE AND SIGN-UP TODAY! On-Line Side Event to the Brussels V Conference on “Supporting the future of Syria and the region” 25 March 2021 (11am – 1 pm CET time)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/brussels-v-conference-%E2%80%93-supporting-future-syria-and-region_en

“Supporting the future of Syria and the region”

‘HIGHER EDUCATION IN CRISIS SETTINGS MATTERS –

LISTENING TO SYRIAN VOICES AND OTHER TESTIMONIALS’

25 March 2021 (11am – 1 pm CET time)

Sign up now!

Application Deadline: 23 March 2021

Przedłużenie stanu wyjątkowego od 17 marca 2021 do 31 marca 2021.

 

Rada Ministrów postanowiła przedłużyć stan wyjątkowy, ustanowiony przez Prezydenta Republiki.

Podróże:

Portugalia kontynentalna:

Na granicy z Hiszpanią obowiązuje kontrola. Zawieszone są połączenia kolejowe, z wyjątkiem transportu handlowego. Otwarte są natomiast niektóre przejścia graniczne dla transportu samochodwego:

– Czynne całą dobę (24h): Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho i Castro Martim;

– Czynne w dni powszednie w godz. 7.00-9.00 i 18.00-20.00: Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão, Barrancos;

Podróże lotnicze są dozwolone w następujących przypadkach:

– z krajów UE i strefy Schengen (Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria);

– z Autralii, Chin (także Hongkong i Macau), Korea Południowa, Nowa Zelandia, Ruanda, Singapur i Tajlandia.

Podróżni z krajów gdzie wskaźnik zachorowania wynosi 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców lub więcej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska) muszą posiadać test COVID-19 zrobiony 72 godziny przed wylotem oraz podlegają kwarantannie 14-dniowej po wylądowaniu w Portugalii.

Kwarantanna nie obowiązuje w przypadku podróży koniecznych i jeśli pobyt w Portugalii nie przekracza 48 godzin.

W przypadku podróżnych z krajów gdzie wskaźnik zachorowania wynosi 150-500 przypadków na 100 tys. mieszkańców zaleca się, aby ograniczyć podróże do tych koniecznych. Obowiązkowy test COVID-19 zrobiony 72 godziny przed wylotem.

Przed podróżą zaleca się kontakt z przewoźnikiem.

Więcej informacji: www.sef.pt

Połączenia lotnicze z Wielką Brytanią i Brazylią są zawieszone.

Podróże z innych krajów są dozwolone tylko w przypadku gdy są konieczne. Podróżni obowiązani są do przedstawienia testu COVID-19 zrobionego 72 godziny przed wylotem.

Madera:

Podróżni muszą spełnić jeden z poniżsszych warunków:

– posiadać negatywny wynik testu COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;

– przedstawić dokument wystawiony przez lekarza nie wcześniej niż 90 dni przed podróżą, poświadczający przebycie zakażenia COVID-19;

– przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 i nabyciu odporności na chorobę;

– wykonać test COVID-19 po przybyciu na Maderę i poddać się izolacji do momentu otrzymania wyniku testu;

– poddać się izolacji przez okres 14 dni w miejscu zamieszkania lub hotelu.

Więcej informacji: www.visitmadeira.pt

Azory:

 Podróżni muszą spełnić jeden z poniżsszych warunków:

– posiadać negatywny wynik testu COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;

– wykonać test COVID-19 po przybyciu na Maderę i poddać się izolacji do momentu otrzymania wyniku testu;

Pasażerowie, którzy podróżują na Azory drogą powietrzną i którzy pochodzą z obszarów uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za obszary, na których występuje aktywne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez społeczność lokalną lub z aktywnymi łańcuchami przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, są zobowiązani do przedstawienia przed wejściem na pokład, w formie cyfrowej lub papierowej, dokumentu wydanego przez laboratorium, krajowe lub międzynarodowe, w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego na SARS-CoV-2 z wynikiem negatywnym na 72 godziny przed podróżą.

Więcej informacji: https://covid19.azores.gov.pt

Przesłanie Sekretarza generalnego ONZ António Guterres w poniedziałkowy Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Pandemiczny powrót do zdrowia to nasza szansa na pozostawienie po sobie pokoleń wykluczenia i nierówności.
Czas zbudować równą przyszłość. To praca dla każdego – i z korzyścią dla każdego.
— Sekretarz generalny ONZ António Guterres w poniedziałkowy Międzynarodowy Dzień Kobiet.
 

Zmiana przepisów w Polsce -obowiązują wyłącznie maski

Na mocy (Dz. U. poz. 367) rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią utrzymane są różne ograniczenia przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w tym m.in. obowiązek przeprowadzenia kwarantanny w przypadku osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Główna zmiana dotyczy przekraczania granicy lądowej z Republiką Czeską i Republiką Słowacką, zgodnie z ust. 2 pkt 19 i 20. osoby przekraczające tę granicę, niezależnie od środka transportu, którym się poruszają, lub pieszo, w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, są zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce muszą wykazać się negatywnym wynikiem testu diagnostycznego na obecność SARS-CoV-2, który musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Podróżni są zobowiązani do przedstawienia, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wyniku testu w języku polskim lub angielskim.

Nowe rozporządzenie ustanowia województwa warmińsko-mazurskiego obszarem szczególnie narażonym na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W przypadku tego województwa wprowadzono dodatkowe ograniczenia związane m.in. z usługami hotelarskimi, działalnością kulturalną, centrami handlowymi, prowadzeniem basenów.

Ponadto w całej Polsce obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach określonych w rozporządzeniu uważa się za spełniony w przypadku noszenia maski. Zatem zakrywanie ust i nosa jedynie przyłbicą lub elementami odzieży nie stanowi wypełnienia obowiązku wskazanego w rozporządzeniu.Nowy dekret Prezydenta Republiki Portugalii przedłuża obowiązywanie stanu wyjątkowego od dnia 02 marca 2021 roku do 16 marca 2021 roku.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized

Rada Ministrów postanowiła utrzymać w mocy restrykcje ustanowione w ramach poprzedniego stanu wyjątkowego, mające zastosowanie do całego terytorium kontynentu.

Liczba nowych przypadków, hospitalizacji, przyjęć na oddziały intensywnej terapii oraz liczba zgonów są nadal wysokie.

Rząd przedstawi plan stopniowego luzowania obostrzeń od 11 marca, jeszcze przed zakończeniem kolejnego stanu wyjątkowego i po dokonaniu odpowiedniej dwutygodniowej oceny rozwoju pandemii w kraju.

Rząd Portugalii ponawia również apel do Portugalczyków, aby pozostali w domach, wychodzili tylko w niezbędnych przypadkach, przestrzegali ustaleń Generalnej Dyrekcji Zdrowia i respektowali obowiązujące zakazy dotyczące stanu wyjątkowego.

Marta Santos Pais joins the International Commission against the Death Penalty

The Portuguese Government welcomes the invitation addressed to Marta Santos Pais to join the International Commission against the Death Penalty (ICDP). It is the first time that a Portuguese citizen will take up this role, a choice that is justified, in the words of the President of ICDP, Judge Navi Pillay, by her “highly respected experience, in-depth human rights expertise and global prestige”.

The universal abolition of the death penalty is a constant priority of Portuguese foreign policy that is materialized in a transversal and coherent action, at bilateral and multilateral level, to put an end to this practice. Portugal was one of the founding members of the ICDP and is an active supporter of its efforts, which have contributed so much to reinforce the global trend to abolish capital punishment.

Over the course of a long career that included the exercise of senior responsibilities in the United Nations, the new Commissioner made an invaluable contribution to the abolitionist cause. Among other examples, we highlight her role in the negotiation of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, and in the inclusion, in the Convention on the Rights of the Child, of the clause that prohibits the imposition of the capital punishment on children. Her action also extended to other areas of crucial importance, namely that of combating violence against children, earning her respect from all those who worked with her in the most diverse scenarios. The Portuguese Government is certain that her contribution will continue to prove valuable, and reiterates its support for the work of ICDP.

Marta Santos Pais currently serves as Commissioner of the “National Never Forget Program – on the memory of the Holocaust”.

The ICDP is a structure created in September 2010, with a view to establishing a universal moratorium on the death penalty, aiming at its eventual abolition. Currently, it is supported by a total of 23 states, from all continents of the globe. It is chaired by Navi Pillay, a South African national, previously High Commissioner for Human Rights and former judge at the International Criminal Court, and is composed of several Commissioners of high international standing.