Przedstawienie priorytetów Przewodnictwa Portugalii w Radzie UE na wspólnym posiedzenie Komisji ds. Spraw Zagranicznych i UE Sejmu

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1365247397962653696