Wybory PR 21

Linki z informacją jak głosować:
 
https://www.youtube.com/watch?v=DTkomqLYcSE – votação presencial no estrangeiro em inglês
https://www.youtube.com/watch?v=NcdULb04okA – votação presencial no estrangeiro em português
https://www.youtube.com/watch?v=HG40-FPyZQw – como se vota presencialmente
https://www.youtube.com/watch?v=NqEYrI0dKbA – votação dos invisuais – matriz braille