Azory – obowiązkowy test na COVID-19

W dniu 19 listopada został opublikowany regionalny dekret regulacyjny nr 24/2020/A, Diário da República n. 226/2020, seria I z lat 2020-11-19, który reguluje w autonomicznym regionie Azorów wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie SARS-CoV-2 dla osób pragnących wjechać na terytorium kraju lub z niego wyjechać, w sytuacji przewidzianej w dekrecie nr 8/2020 z dnia 8 listopada, w którym ogłoszono stan wyjątkowy na całym terytorium kraju.

Pasażerowie, którzy podróżują na Azory SARS-CoV-2 drogą powietrzną i którzy pochodzą z obszarów uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za obszary, na których występuje aktywne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez społeczność lokalną lub z aktywnymi łańcuchami przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, są zatem zobowiązani do przedstawienia przed wejściem na pokład, w formie cyfrowej lub papierowej, dokumentu wydanego przez laboratorium, krajowe lub międzynarodowe, w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego na SARS-CoV-2 z wynikiem negatywnym na 72 godziny przed podróżą.

Niniejszy dekret regionalny wchodzi w życie w dniu 20 listopada, i pozostanie w mocy tak długo, jak będzie obowiązywał dekret 8/2020 z dnia 8 listopada, w którym zostanie ogłoszony stan wyjątkowy, o którym mowa.

Diploma: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963303/details/maximized?serie=I&day=2020-11-19&date=2020-11-01