Rozporządzenie Portugalskiej Rady Ministrów zatwierdzające stan klęski żywiołowej

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Portugalskiej Rady Ministrów dziś zatwierdzonym, na całym kontynentalnym terytorium Portugalii została ogłoszona sytuacja klęski żywiołowej w kontekście pandemii choroby Covid-19, do godziny 23.59 dnia 31 października 2020 r.

W rozporządzeniu zmieniono również niektóre zasady w ramach obowiązującego obecnie stanu nadzwyczajnego.

  • Ograniczenie liczby zgromadzeń do pięciu osób w przestrzeni publicznej oraz w innych miejscach o charakterze handlowym i gastronomicznym, chyba że osoby te są współmieszkańcami;
  • Ograniczenie liczby osób na imprezach rodzinnych (maksymalnie 50 osób);
  • Zaleca się stosowanie masek w przestrzeniach publicznych, gdy nie jest możliwe zachowanie niezbędnego dystansu społecznego, jak również stosowanie aplikacji Covid Stayaway i informowanie za jej pośrednictwem o ewentualnym zakażeniu;
  • Informowanie odpowiednich służb bezpieczeństwa o stosowaniu się do obowiązujących norm;
  • Zakaz inicjatyw i działań o charakterze nieformalnym w przestrzeni akademickiej, takich jak imprezy, przyjęcia dla nowych studentów i praktyki;
  • W obszarach metropolitalnych Lizbony i Porto, wyjątkowy i przejściowy system reorganizacji pracy ma zastosowanie do przedsiębiorstw posiadających miejsca pracy zatrudniające 50 lub więcej pracowników;
  • Niektóre zasady dotyczące harmonogramu obszarów usługowych i stacji benzynowych zostały szczegółowo określone;
  1. Zatwierdzono projekt ustawy nakładającej obowiązek stosowania masek w przestrzeniach publicznych gdy nie jest możliwe zachowanie niezbędnego dystansu społecznego, a także stosowanie aplikacji Stayaway Covid w środowiskach pracowniczych, akademickich, wśród służb mundurowych oraz ogólnie w administracji publicznej.