Rozporządzenie w sprawie ograniczeń w ruchu lotniczym

Rozporządzenie w sprawie ograniczeń w ruchu lotniczym zakazuje lądowania w Polsce statków powietrznych z 29 krajów (na liście nie ma ani żadnego państwa członkowskiego UE ani ze strefy Schengen). Rozporządzenie wchodzi w życie 30 września i będzie obowiązywać do 13 października włącznie.

Tekst Rozporządzenia:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000166501.pdf