Wykaz stowarzyszeń i innych podmiotów posiadających ważną akredytację DGACCP dla celów ubiegania się o wsparcie finansowe.

Informujemy, że wykaz stowarzyszeń i innych podmiotów posiadających ważną akredytację DGACCP dla celów ubiegania się o wsparcie finansowe jest opublikowany na Portalu Wspólnot Portugalskich pod adresem internetowym podanym poniżej:

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/images/EMI/Lista_das_associações_e_entidades_credenciadas_junto_da_DGACCP.pdf

Zgodnie z art. 4 nr 2 Ustawy nr 124/2027 z dnia 27 września warunkiem wstępnym jest złożenia wniosku o akredytację podmiotu w DGACCP w postaci:

  • dokumentu założycielskiego i statutu;
  • Rejestracja w kraju, w którym ma siedzibę;
  • Biznes plan i budżet; oraz
  • Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, zatwierdzone i podpisane przez organy zarządzające.

Stowarzyszenia i podmioty zainteresowane Procesem 2021, mogą składać wnioski w okresie od 1 października do 31 grudnia.

Przypomina się, że akredytacja w DGACCP jest procesem poprzedzającym złożenie jakiegokolwiek wniosku i przeprowadzanym w ciągu każdego roku kalendarzowego.