Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów lotów w ruchu lotniczym

15 września zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządznie obowiązuje do 29 września. Na liście krajów objętych zakazem nie figuruje Portugalia.