Nowe zasady podróżowania do Portugalii dla obywateli spoza UE i spoza Strefy Schengen

Cudzoziemcy spoza UE i strefy Schengen muszą przedstawić negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 na 72 godziny przed lotem.

Dla wszystkich obywateli pochodzących z krajów spoza UE i strefy Schengen obowiązkowy jest test na SARS-CoV-2. Zgodnie z zarządzeniem, “pasażerowie (…) muszą przedstawić przed wejściem na pokład dowód wykonania badań laboratoryjnych na zakażenie SARS-CoV-2, z wynikiem negatywnym, przeprowadzonych w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład, bez których nie będą mogli zostać wpuszczeni do samolotu.”

Pełen tekst rozporządzenia: https://dre.pt/application/file/a/139211040