UWAGA. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. został przedłużony zakaz bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy Polską a Portugalią, Szwecja, i Luksemburgiem. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020 r. i traci moc z dniem 11 sierpnia 2020 r.