UWAGA. Na podstawie Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. został przedłużony zakaz lotów bezpośrednich pomiędzy Portugalią i Polską. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 r. i traci moc z dniem 28 lipca 2020 r.