I Światowy Dzień Języka Portugalskiego

Dziś, 5 maja, obchodzony jest pierwszy Światowy Dzień Języka Portugalskiego, ogłoszony przez UNESCO w listopadzie ubiegłego roku. Język portugalski staje się więc jedynym językiem, który choć nie jest jednym z oficjalnych języków UNESCO, ma swój światowy dzień. Jest to bardzo istotny krok w kierunku uznania Portugalii w świecie i jej roli w kontaktach między kulturami i narodami. Przecież język portugalski jest najczęściej używanym językiem na półkuli południowej, a obecnie posługuje się nim ponad 265 milionów osób.
Nauczanie języka portugalskiego ma silny wyraz w Polsce, będąc obecnym w kilku polskich instytucjach. W tej chwili, Państwo Portugalskie, poprzez Instytut Współpracy i Języka Camões I.P., , wspiera nauczanie języka i kultury portugalskiej oraz działalność badawczą swoich nauczycieli na sześciu polskich uczelniach i w jednym liceum, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Koźmińskim w Warszawie, a w przypadku szkolnictwa średniego – Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barbosa w Warszawie. Na początku tego roku szkolnego w tych polskich instytucjach uczyło się około 1000 uczniów i studentów języka portugalskiego. Liczby te wskazują na duże zainteresowanie, które w Polsce budzi język portugalski i kultura ich krajów. Zainteresowanie, które nie przestało rosnąć, a sieć Camões I.P. podąża za nim i zachęca do niego.
W tym kontekście Instytut Camões w Warszawie, we współpracy z Instytutem Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, uczci tę przełomową datę w ramach trzeciej edycji konferencji “Vozes nas Margens”, która odbędzie się następnego dnia, 6 maja. Pełny program konferencji można znaleźć tutaj.
Dzień Języka Portugalskiego będzie również obchodzony w Portugalii. W Lizbonie Camões, I.P., we współpracy ze Wspólnotą Państw Portugalskojęzycznych (CPLP), UNESCO i ONUNews, zorganizuje wydarzenie upamiętniające Światowy Dzień Języka Portugalskiego, dostępne od godziny 12:00 w południe w Lizbonie 5 maja na kanale Camões, I.P. YouTube.
Oprócz przemówień, w tym Jego Ekscelencji Prezydenta Republiki oraz Premiera i Sekretarza Generalnego ONZ, inicjatywa ta, oprócz koncertu z udziałem muzyków z ośmiu krajów portugalskojęzycznych, będzie zawierać świadectwa kilku osobistości, takich jak pisarze, muzycy, filmowcy i naukowcy.

Ambasador

Luis Cabaço