Zasady dotyczące obsługi interesantów w Sekcji Konsularnej obowiązujące od 4 maja 2020

Funkcjonowanie Sekcji Konsularnej będzie stopniowo rozszerzane i prowadzone zgodnie ze wskazanymi poniżej procedurami, za przestrzeganie których będziemy wdzięczni. Liczymy na zrozumienie i współpracę w stosowaniu się do poniższych zaleceń:

– aby jak najbardziej ograniczyć grupowanie się osób w poczekalni Sekcji Konsularnej, można przybyć do Sekcji Konsularnej tylko w wyznaczonym czasie;
– dostęp do wydziału konsularnego jest ograniczony tylko do osób bezpośrednio zaangażowanych w akt konsularny, z wyjątkiem małoletnich, którym może towarzyszyć 1 osoba towarzysząca.
– wszyscy interesanci muszą nosić maski wewnątrz Ambasady, dezynfekować ręce przy wejściu i zakładać rękawice, które zostaną im wręczone. Wychodząc, każda osoba powinna zdjąć rękawiczki, ponownie zdezynfekować ręce i zabrać ze sobą zużyte rękawice.