Podpisanie Protokołu o Współpracy między Bankiem Millennium, Uniwersytetem Warszawskim i Instytuem Camõesa

9 grudnia 2019 Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camõesa podpisały Protokół o Współpracy.

Bank Millennium ufunduje trzy stypendia dla najlepszych studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.