Europejski i Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci

Komunikat Rządu Portugalskiego z dnia 10 października 2019:

 

Dziś, 10 października, obchodzony jest Europejski i Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci. Rząd Portugalski dołącza do wszystkich tych, którzy obchodzą ten dzień.

Portugalia sprzeciwia się stosowaniu, w każdych okolicznościach, tej kary, która stanowi naruszenie prawa człowieka do życia, zapisanego od 1948 roku w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Kara śmierci stanowi całkowite lekceważenie godności ludzkiej, a Portugalia odrzuca wszystkie argumenty, które ją uzasadniają.

W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Portugalia jest wiodącym zwolennikiem rezolucji w sprawie zawieszenia wykonywania kary śmierci od czasu jej pierwszego przyjęcia w 2007 roku. Mamy nadzieję, że rezolucja ta będzie nadal zyskiwać coraz większe poparcie. Na szczeblu krajowym i zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej Portugalia potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz ostatecznej i całkowitej eliminacji kary śmierci w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organach międzynarodowych. Na posiedzeniu Rady Europy w Strasburgu Portugalia przejmuje rolę państwa-lidera, interweniując w imieniu UE, gdy tylko pojawia się debata na ten temat.

Zgodnie z pionierskim gestem Portugalii w Europie i na świecie z 1867 r. na rzecz zniesienia kary śmierci, Rząd Portugalski ponawia swój apel do wszystkich krajów, które jeszcze tego nie uczyniły, o ustanowienie faktycznego moratorium jako pierwszego kroku w kierunku zniesienia kary śmierci w prawie i w praktyce.