Dostęp do szkolnictwa wyższego w Portugalii dla emigracji

Rząd Portugalski informuje o uruchomieniu programu wsparca dla emigrantów w dostępie do szkolnictwa wyższego w Portugalii . Program Portal www.continuaaestudar.pt zawiera istotne informacje na temat warunków dostępu i uczestnictwo w szkolnictwie wyższym.

Czytaj również informator i list J.E. Pani Sekretarz Stanu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.E. Pana Sekretarza Stanu ds. Wspólnoty Portugalskiej.:    emigrante      carta.emigrante