Budżet Partycypacyjny Portugal 2018

Rada Ministrów zatwierdziła Rezolucję dotyczącą Budżetu Partycypacyjnego Portugalii na rok 2018.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje propozycje do 24 kwietnia b.r. poprzez stronę internetową: https://opp.gov.pt/submit 

OPP