Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłasza konkurs na tłumaczenie tekstów prawnych

(JO 2017/S 002-001563)

Tłumaczenie dotyczy tekstów dla tłumaczy zewnętrznych z 7 języków oficjalnych Unii Europejskiej: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego, holenderskiego i polskiego na język portugalski.

 

więcej informacji na stronie: www.curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/pt/#avis

 

kontakt: FreelancePT@curia.europa.eu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Kirchberg, L-2925, LUXEMBURGO