Nagroda Calouste Gulbenkian

20 lipca 2016 Fundacja Calouste Gulbenkian przyznaje Nagrodę Calouste Gulbenkian.Nagroda ta, w wysokości 250 tysięcy Euro, została ustanowiona w celu uhonorowania osób lub instytucji, które wniosły wyjątkowy wkład w obronę podstawowych wartości człowieka.

W ciągu ostatnich 5 lat Nagrody Gulbenkian zostały przyznane ponad 30 osobom i instytucjom, m. in. Bibliotece Aleksandryjskiej, West-Eastern Divan Orchestra i Denis Mukwege.

Więcej informacji na stronie:

http://www.prize.gulbenkian.pt

Bank Millenium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camõesa podpisują protokół o współpracy

Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camõesa podpisały protokół o współpracy, na mocy którego Bank Millennium ufunduje w kolejnych 3 latach stypendium dla najlepszego studenta sekcji portugalskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

Instytut Camõesa przedstawił inicjatywę dwóm pozostałym partnerom, którzy natychmiast ją zaakceptowali. Umowa została podpisana wczoraj, 16 lutego, w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego, podczas uroczystości, w której uczestniczyli Prezes Zarządu Banku Millenium, Pani Ambasador Portugalii w Warszawie w imieniu Instytutu Camõesa oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

“Stypendium Banku Millennium to hojna nagroda dla tych, którzy chcą poświęcić się studiowaniu języka i kultury krajów języka portugalskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendium pozwoli studentom osiągać lepsze wyniki w nauce i da im możliwość wyjazdu do Portugalii, gdzie będą mieli bezporedni kontakt z językiem i kulturą. Myślę, że partnerstwo Uniwersytetu Warszawskiego, Banku Millennium i Instytutu Camõesa – partnerstwo między uczelnią wyższą a sektorem publicznym i prywatnym, jest dziś niezwykle cenne i umacnia związki pomiędzy polskimi studentami a językiem i kulturą  portugalską powiedziała Maria Amélia Paiva, Ambasador Portugalii w Polsce.

João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millenium, dodał: “Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camõesa ma dla nas duże znaczenie. Uniwersytet Warszawski jest najlepszą i największą uczelnią wyższą w Polsce. Wspieranie rozwoju polskich studentów oraz upowszechnianie języka portugalskiego w Polsce doskonale współgra z naszą misją wspierania kultury i edukacji. Z uwagi na naszego głównego akcjonariusza, widzimy szczególną rolę Banku Millennium we wspieraniu przedsięwzięć promujących historię i kulturę Portugalii.” 

Bank Millennium, UW, ICBank Millennium, UW, IC1

 

Web Summit 2016 w Lizbonie

W listopadzie odbędzie się w Lizbonie Web Summit 2016.
Będzie to 21 konferencji obejmujących takie dziedziny jak technologia, sport, muzyka, kuchnia, moda i rolnictwo.
Impreza odbędzie się w MEO Arena i FIL w Parku Narodów w Lizbonie, w dniach 8-10 listopada i przycignie ponad 55.000 uczestników.
Więcej informacji na stronie: