Komunikat Rządu Portugalskiego z okazji Dnia Praw Człowieka

Komunikat Rządu Portugalskiego z okazji Dnia Praw Człowieka

67. Rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – 10 grudnia 2015 

W dniu, który jest obchodzony jako 67. rocznica ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 10 grudnia 1948, Rząd Portugalski włącza się w pełni w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i odnawia swoje zobowiązanie co do respektowania podstawowych praw zawartych w Konstytucji i w Konwencjach Praw Człowieka, których Portugalia jest sygnatariuszem.

Dzień 10 grudnia, w tym roku ma swoje specjalne znaczenie. Rozpoczyna obchody 50. Rocznicy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, przyjętych w 1966r, które wraz z Powszechną Deklaracją stanowią Międzynarodową Kartę Praw Człowieka.

Jako członek Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, w latach 2015-2017, Portugalia będzie kontynuować swój mandat promując jego charakter jako indywidualny, powszechny, niepodzielny, niezbywalny i współzależny od wszystkich praw człowieka.  Prawo do wykształcenia i prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne, wykluczenie przemocy wobec kobiet i wszelkich form dyskryminacji, ochrona praw dziecka i osób niepełnosprawnych, jak również zniesienie kary śmierci, są sprawami priorytetowymi dla portugalskiego uczestnictwa w Radzie Praw Człowieka i na forach międzynarodowych, w których Portugalia jest aktywnym uczestnikiem.

Przeciw uciążliwym i codziennym wyzwaniom jakie niesie wojna, niepewność lub brak środków i biedę w tak wielu częściach świata, Portugalia nieustannie będzie dążyć do obrony godności i wartości człowieka i do całkowitej ratyfikacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której treść pozostaje w pełni aktualna dziś tak jak była w 1948r.