BANIF

Komunikat Ministra Finansów z dnia dzisiejszego:

“Plan restrukturyzacji Banif, tak jak to jest podane do publicznej wiadomości, jest obecnie analizowany przez Europejską Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji. Jednocześnie proces sprzedaży Banku na rynkach międzynarodowych jest przeprowadzany przez Radę Nadzorczą. Rząd, w ramach swoich kompetencji, towarzyszy rozwojowi tych procesów, gwarantując zaufanie do systemu finansowego, pełną ochronę depozytarjuszy, warunki finansowania gospodarki i najlepszą ochronę udziałowców.”