REJESTR WYBORCÓW

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, iż możliwość zapisania się w rejestrze wyborczym w Warszawie została wznowiona i będzie możliwa do połowy listopada (60 dni przed wyborami prezydenckimi).

Przypominamy również, że:

  • w przypadku, gdy obywatel Portugalii zmieni swój adres zamieszkania w dowodzie osobistym na adres zagraniczny, automatycznie przestaje figurować w rejestrze wyborców w Portugalii, jednak aby być uprawnionym do głosowania za granicą, musi dokonać wpisu do rejestru wyborców za granicą;
  • jeśli obywatel Portugalii w swoim dowodzie osobistym zachowuje adres zamieszkania w Portugalii, ale chce głosować na granicą, jest to możliwe, jeśli dokona wpisu do rejestru wyborców za granicą i udokumentuje stały charakter swojego pobytu;
  • nie jest możliwe natomiast przebywanie przez dłuższy czas za granicą i skorzystanie z procedury wcześniejszego głosowania tylko na podstawie wpisu w dowodzie osobistym o adresie zamieszkania w Portugalii.