Parlament Młodych

Inicjatywa «Parlament Młodych 2015-2016» jest wspólną inicjatywąParlamentu Republiki Portugalii, Dyrekcji Generalnej ds. Szkolnictwa – MEC, Dyrekcji Generalnej ds. Wspólnoty Portugalskiej, Instytutu Portugalskiego ds. Sportu i Młodzieży oraz Dyrekcji Regionalnych ds. Edukacji Regionu Autonomicznego Azorów i Madery.

Więcej informacji na stronach: