Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Portugalskiej ustalił termin wyborów do Parlamentu na dzień 4 października 2015

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, iż księgi rejestru wyborczego będą wystawione do wglądu w siedzibie Komisji Wyborczej na ul. Ateńskiej 37 do końca marca b.r. w celach konsultacji i ewentualnych reklamacji zainteresowanych. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie aktualnych adresów wyborców.

eleioes2015