Press Statement of the Government of Portugal for the International Holocaust Remembrance Day 27.01.2022

Featured

International Holocaust Remembrance Day

Today we commemorate 77 years from the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp, a symbol of Nazi horror and inhumanity.

Portugal joins all those who are determined not to forget the atrocities that were then perpetrated. As we celebrate the International Holocaust Remembrance Day, we reiterate that intolerance, discrimination, xenophobia, racism, antisemitism and anti-gypsyism are contrary to the respect for human dignity and for alt other fundamental values inscribed in our Constitution.

Commemorating this date means to perpetuating memory so that the practices of Nazi barbarism — an ideology and a regime which dehumanized and excluded part of Humanity, which legitimized and institutionalized cruelty, torture and death — never happen again.

We evoke, without exception, alt of Nazism’s victims: Jews, gypsies, LGBTI persons, political opponents, intellectuals, persons with incurable diseases or with disabilities.

We also remember acts of resistance, heroism and solidarity, including those of Portuguese who, through their courage and altruism, saved thousands of victims of Nazi persecution from deportation and death. We remember Aristides de Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido, Alberto Lis-Teixeira Branquinho, Jose Brito Mendes e Joaquim Carreira, whose memory is now celebrated through a recently inaugurated space at the Ministry of Foreign Affairs.

In 2019, Portugal became an effective member of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), reinforcing our commitment towards promoting the education of younger generations about this dark period.

A year later, in 2020, Portugal launched Nunca Esquecer’ (Never Forget’). This program stimulated a wide range of activities: it organized exhibitions, seminars and conferences; it fostered educational materials and resources; it advanced training and capacity-building actions; it created a Municipal Prize; it digitalized archives and testimonies; and it supported the production of knowledge through, for example, the publication by Imprensa Nacional-Casa da Moeda of three books about Portuguese victims and saviors.

We live at a time when signs of antisemitism as well as of Holocaust distortion and denial are on the rise. It is therefore imperative to reiterate our commitment to keeping memory alive, because to remember and to never forget helps us guaranteeing — today and always — human rights of all and for all.

COVID -19 Minister Zdrowia RP zaprezentował alertowy pakiet obostrzeń w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa. Regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

Featured

 • Uszczelnienie granic. Wydany zostaje zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Są to: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe, czyli kraje, które zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka
 • Osoby wracające z tych krajów, niezależnie, jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni. Nie ma możliwości zwolnienia testem z takiej kwarantanny
 • Zmiana zasad dla podróżujących do Polski z krajów non-Schengen. Wydłużona zostaje kwarantanna z 10 do 14 dni, a zwolnienie z kwarantanny może nastąpić od ósmego dnia po wykonaniu testu PCR
 • Osoby w pełni zaszczepione preparatami uznawanymi w Unii Europejskiej, przyjeżdżające spoza strefy Schengen, nie podlegają kwarantannie
 • Zmiana limitów osób przebywających w różnego rodzaju obiektach i uczestniczących w wydarzeniach. Dotychczasowy limit 75 proc. obłożenia zmienia się na 50 proc. – zmiana dotyczy gastronomi, hoteli, kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych, takich jak baseny, aquaparki
 • Zmieniony będzie limit osób na zgromadzeniach i uroczystościach, na których obecnie mogło być 150 osób – nowy limit to 100 osób. Chodzi m.in. o wesela, komunie i dyskoteki.
 • Większe obostrzenia będą też na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób. Teraz będzie to 250 osób
 • Większe obostrzenia będą również m.in. w siłowniach. Do tej pory w takich obiektach, jak siłownie, kluby, centra fitness, muzea, hazard obowiązywał limit jednej osoby na 10 m2, obecnie będzie to jedna osoba na 15 m2.

Nowe obostrzenia przeciw Covid-19 w Portugalii obowiązujące od dnia 1 grudnia 2021 r.

Featured

Komunikat Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2021 r.
1. Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę wprowadzającą stan wyjątkowy na całym kontynentalnym terytorium kraju od godz. 0.00 dnia 1 grudnia.
Zwracamy uwagę na następujące zmiany w stosunku do obecnego systemu:
– Ustala się, między 2 a 9 stycznia 2022 r., obowiązkowe przyjęcie systemu zdalnej na terytorium kraju kontynentalnego, niezależnie od stosunku pracy, w każdym przypadku, gdy pozwalają na to dane funkcje;
– Zalecenie zdalnej jest przewidziane w każdym przypadku, gdy pozwalają na to dane funkcje;
– Wprowadza obowiązek przedstawienia certyfikatu cyfrowego COVID UE w celu uzyskania dostępu do
turystycznych i lokalnych obiektów noclegowych;
gastronomia  (nie dotyczy pobytu w ogródkach kawiarnianych);
imprezy z wyznaczonymi miejscami;
siłownie.
– Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu (nawet w przypadku osób zaszczepionych) jest ustanowiony w celu uzyskania dostępu do:
domów opieki dla osób starszych, w jednostkach zintegrowanej opieki ciągłej Krajowej Sieci Zintegrowanej Opieki Ciągłej oraz w innych strukturach mieszkalnych i placówkach przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych);
Wizyt u osób hospitalizowanych w zakładach opieki zdrowotnej;
Imprez na dużą skalę bez oznaczonych miejsc lub improwizowane miejsca i boiska sportowe;
Bary i dyskoteki.
– Zamknięcie dyskotek i barów między 2 a 9 stycznia.
– Wprowadza się szereg specjalnych środków zapobiegawczych w zakresie badań podróżnych, w tym:
Wymóg, dotyczący wszystkich lotów do Portugalii kontynentalnej, przedstawienia dowodu negatywnego wyniku badania (testu) w wersji angielskiej  (test amplifikacji kwasu nukleinowego RT – PCR – 72h przed wejściem na pokład lub szybki test antygenowy – 48 h przed wejściem na pokład) lub certyfikatu ozdrowieńca, ważnego 180 dni;


Zasady mające zastosowanie do wjazdu na terytorium kraju drogą powietrzną będą miały zastosowanie, z niezbędnymi dostosowaniami, przy przekroczeniu granic lądowych, morskich i rzecznych.

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania  testu. 


2. Zatwierdzono również dekret z mocą ustawy zmieniający środki w zakresie choroby pandemicznej COVID-19, a mianowicie:
– Przedłuża do 31 marca 2022 r. wyjątkowy i przejściowy system reorganizacji pracy i minimalizacji ryzyka przeniesienia zakażenia chorobą COVID-19 w ramach stosunków pracy;
– Przedłuża nadzwyczajne wsparcie finansowe pracowników do ostatniego dnia lutego 2022 r;
– Zawiesza działalność dydaktyczną, pozadydaktyczną i szkoleniową w systemie zaocznym w placówkach oświatowych i urządzeniach socjalnych w okresie od 2 do 9 stycznia 2022 r., co zostanie zrekompensowane 5 dniami zajęć w okresie przerwy karnawałowej i wielkanocnej. Jednocześnie ponownie zapewnione zostaną centra opieki nad dziećmi lub innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu pracowników oddelegowanych do pracy, a także powielony zostanie dotychczasowy system usprawiedliwiania nieobecności, związany ze wsparciem dla dzieci lub innych osób pozostających na utrzymaniu do 12 roku życia, wynikającym z zawieszenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych poza przerwami w nauce, zabezpieczeniem wsparcia w zakresie dożywiania dla uczniów, którzy tego potrzebują;
– Przerwanie w dniach od 2 do 9 stycznia działalności dydaktycznej  stacjonarnej w instytucjach szkolnictwa wyższego, bez uszczerbku dla trwających ocen.
– Stosowanie masek jest obecnie obowiązkowe w:
Obiekty, urządzenia i placówki handlowe i usługowe, niezależnie od powierzchni;
Budynki publiczne lub budynki do użytku publicznego, w których świadczone są usługi lub odbywają się imprezy z udziałem publiczności;
Stadiony (uściślając, że chodzi tu o obiekty przeznaczone do organizowania imprez i uroczystości sportowych);
Budynki, w których znajdują się drzwi wejściowe lub pomosty do wsiadania, wsiadania lub wysiadania w zakresie korzystania z transportu zbiorowego osób i transportu lotniczego.
– Określa on zaostrzenie sankcji stosowanych wobec linii lotniczych za wpuszczenie na pokład pasażerów bez dowodu negatywnego wyniku testu.

 Księga Kondolencyjna

Featured

Ambasada Portugalii w Warszawie informuje, że w dniach 14 – 15 września 2021 r. pod adresem mailowym: varsovia@mne.pt będzie otwarta księga kondolencyjna z okazji śmierci Jego Ekscelencji, byłego Prezydenta Republiki, Pana Jorge Sampaio, który zmarł 10 września w Lizbonie.

Stopniowe znoszenie obostrzeń w Portugalii od 23 sierpnia 2021

Featured

Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne w Portugalii i w związku postępującym procesem szczepień społeczeństwa portugalskiego, w którym procent w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 osób przekroczył 70%, Rada Ministrów zdecydowała się przejść do 2 fazy planu stopniowego znoszenia obostrzeń.

Wg nowych przepisów:

– restauracje, kawiarnie i cukiernie mogą prowadzić działalność z maksymalnym limitem 8 osób na stolik wewnątrz i 15 osób na stolik w ogródkach kawiarnianych;

– wydarzenia kulturalne mogą być organizowane przy ograniczeniu liczby osób do 75%;

– Przy organizacji ślubów i chrztów liczba osób jest ograniczona do 75%;

– brak limitu osób w transporcie publicznym;

– urzędy publiczne – zniesienie obowiązku wcześniejszego umawiania wizyt – od 1 września.

Od 10 lipca nowe restrykcje w Portugalii

Featured

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 91-A/2021 z 9 lipca 2021 r., od 10 lipca Portugalia wprowadziła dodatkowe restrykcje przy meldowaniu się w hotelach lub innych obiektach noclegowych w całej Portugalii kontynentalnej oraz ograniczenia korzystania z wnętrza restauracji w niektórych gminach kraju w weekendy. Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal oraz https://ambasada-portugalii.pl/pl/covid-19-2/

https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166981178/details/maximized

FAQ’s

Od 2 lipca Portugalia wprowadza dodatkowe restrykcje w niektórych gminach kraju.

Featured

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 86-A/2021 z 1 lipca 2021 r., od 2 lipca Portugalia wprowadza dodatkowe restrykcje w niektórych gminach kraju. Szczegółowe informacje są dostępne poprzez https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal, w rozdziale III – General Rules, pkt 2 Exceptions.

Rada Ministrów podjęła również decyzję o ograniczeniu wjazdu i wyjazdu z Obszaru Metropolitalnego Lizbony od godz. 15:00 dnia 2 lipca do godz. 6:00 dnia 5 lipca. W skład obszaru wchodzą miejscowości Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra i Vila Franca de Xira. Dozwolony jest wjazd czy wyjazd z powodów koniecznych. Z ograniczenia zwolnione są osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid lub ważny test zgodny z wymogami Portugalii (szczegóły https://ambasada-portugalii.pl/pl/covid-19-2/).

Od 1 lipca wjazd do Portugalii na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID

Featured

 • Od 1 lipca wjazd do Portugalii na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID jest już możliwy. Osoby w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 posiadające Unijny Certyfikat COVID zwolnione są z obowiązku testu na obecność SARS-CoV-2, jeśli od pełnego zaszczepienia (drugiej dawki lub pierwszej dawki, w przypadku szczepionki jednodawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni. Ozdrowieńcy posiadający Unijny Certyfikat COVID również są zwolnieni z obowiązku testu, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni ale nie więcej niż 180 dni.

Madera i Azory akceptują wjazd bez badań od posiadaczy certyfikatów Covid Digital.

Madera zezwala na wjazd bez badania osób, które wyzdrowiały ponad 180 dni temu, ale zostały zaszczepione 1 dawką szczepionki z 2 dawek co najmniej 14 dni temu (w tej sytuacji pasażer nie posiada certyfikatu cyfrowego).

Pasażerowie przybywający do Portugalii z negatywnym wynikiem niewłaściwego testu, po przylocie zostaną na własny koszt poddani kolejnemu testowi, a na jego wynik będą musieli oczekiwać w wyznaczonym miejscu na lotnisku.

Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu COVID dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Pracownicy lotniska i linii lotniczych odmówią wejścia na pokład pasażerowi bez negatywnego wyniku testu Covid-19 lub Unijnego Certyfikatu COVID.

Wynik testu musi być w jęz angielskim, gdyż może być skontrolowany ponownie po przylocie do Portugalii.

Unijny Certyfikat COVID można przedstawić w formie wydrukowanej lub w wersji cyfrowej.

Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID mogą swobodnie przemieszczać się w Portugalii, niezależnie od ewentualnych ograniczeń w przemieszczaniu po kraju czy zamknięcia danego obszaru. Mogą również uczestniczyć w imprezach kulturalnych, sportowych, rodzinnych czy biznesowych bez konieczności wykonania testu Covid-19, jeśli taki jest wymagany.

Przed wylotem należy wypełnić Passanger Locator Card dostępny na https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Wiecej informacji:

https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal

Wjazd do Portugalii na podstawie testu antygenowego – aktualizacja

Featured

 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Portugalii nr. 76-A/2021 z dnia 17 czerwca 2021,  art. 20 przepisów ruchu lotniczego dotyczących badań dopuszcza się obecnie szybkie testy na obecność antygenów, przeprowadzane w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład, zamiast 24 godzin, jak to było w poprzedniej rezolucji. Jednocześnie obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy teraz dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia, zamiast 24 miesięcy, jak było w poprzedniej rezolucji.

Nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia – uchwały w sprawie zwolnienia posiadaczy certyfikatu EU Covid z obowiązku przedkładania wyników badań.

Więcej informacji w zakładce COVID/Informacje turystyczne.

Ponadto, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w obszarze metropolitalnym Lizbony, możliwość jej rozprzestrzenienia się na resztę kraju oraz obecność i rozprzestrzenianie się wariantów budzących obawy, planuje się wprowadzenie zakazu przemieszczania się do i z obszaru metropolitalnego Lizbony między godziną 15.00 w dniu 18 czerwca a godziną 06.00 w dniu 21 czerwca. 

Turyści, którzy przedstawią potwierdzenie dokonanych rezerwacji w obiektach hotelowych poza terenem objętego restrykcjami obszaru, będą mogli przemieszczać się swobodnie.

 

 

Wjazd do Portugalii na podstawie testu antygenowego od 10.06.2021 do 28.06.2021

Featured

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Portugalii RCM nr. 74-A/2021 od 10 do 28 czerwca 2021, artykuł 20 – przepisy stosowane w ruchu lotniczym w odniesieniu do badań
1 – Przewoźnicy lotniczy mogą zezwolić pasażerom lotów z krajów członkowskich UE do lub z kontynentalnej części Portugalii na wejście na pokład wyłącznie po przedstawieniu w momencie wylotu laboratoryjnego dowodu negatywnego wyniku testu  PCR (72 godz. przed) amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) lub szybkiego testu antygenowego (RAT) (24 godz. przed wylotem) w celu wykrycia zakażenia SARS-CoV-2, Linie lotnicze są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wyżej wymieniony test został przeprowadzony odpowiednio 72 lub 24 godziny przed wejściem na pokład. Linie lotnicze są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wyżej wymieniony test został przeprowadzony w momencie odlotu, bez uszczerbku dla losowej weryfikacji przeprowadzanej po przylocie do Portugalii kontynentalnej przez policję bezpieczeństwa publicznego lub służby graniczne (SEF).

Dzieci do 2 lat są zwolnione z obowiązku wykonywania testu.

 

 

Nowy dekret Rady Ministrów Portugalii przedłuża te same zasady wjazdu do Portugalii do 14 czerwca 2021.

Featured

Przedłużenie okresu obowiązywania dekretu zezwalającego na podróż do Portugalii z Polski bez kwarantanny, ale z negatywnym wynikiem testu RT-PCR (nawet dla osób zaszczepionych 2 dawkami) od 31 maja do 14 czerwca 2021 r.

Zezwolono na przeloty z i do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa w każdym przypadku.

Cypr, Litwa i Szwecja nie są już na liście państw o podwyższonym  ryzyku i nie ma obowiązku kwarantanny.

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

The e-TOLL System in Poland

Featured

In June 2021, the National Revenue Administration Electronic Toll Collection System called e-TOLL is going to be launched. It will operate in the Republic of Poland under direct supervision of the Head of the National Revenue Administration. The e-TOLL system will replace the existing viaTOLL system.
A transitional period has been envisaged for users, during which both systems will operate in parallel. The date of the termination of the viaTOLL system, according to the current provisions of the Act on Public Roads is 01/07/2021. According to the draft act amending the act on toll motorways and the National Road Fund and certain other acts (Sejm paper no. 1073) may extend the operation of the viaTOLL system by 30/09/2021. The duration of the transitional period will depend on the date of entry into force of the amended provisions.
The most important start dates in the e-TOLL system:
second half of May 2021 – launching the registration of users and vehicles in the e-TOLL system,
end of May 2021 – launching the Customer Service Facilities in the new distribution network and the e-TOLL Telephone Customer Service Centre,
1st half of June 2021 – beginning of toll collection via the e-TOLL system.
Main changes for drivers:
shifting from radio technology (DSRC) to satellite positioning and wireless data transmission (GNSS),
no need to sign a contract, only to register with the Online Customer Account, which is possible completely online, without going to customer service facilities,
transmission of geolocation data to the system will be possible via the OBU device, the External Localization System (ELS), the e-TOLL PL mobile app.
We invite you to read the details of the e-TOLL system.

Przedłużenie okresu obowiązywania dekretu zezwalającego na podróż do Portugalii z Polski bez kwarantanny, ale z negatywnym wynikiem testu RT-PCR, od 16 do 30 maja

Featured

Zezwolono na przeloty z i do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria) oraz Zjednoczonego Królestwa w każdym przypadku, przy czym dozwolone są jedynie niezbędne podróże do i z następujących państw: Cypr, Chorwacja, Litwa, Niderlandy i Szwecja

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

Światowy Dzień Języka Portugalskiego 5 maja 2021

Featured

 

Koncert Nuno Cacho – Notas à Margem 5 maja godz. 19.00

Z okazji Światowego Dnia Języka Portugalskiego, Instytut Camõesa  i Zakład Portugalistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na koncert online Nuno Cacho zatytułowany „Notas à Margem”. Będzie to fascynująca podróż przez fado i portugalski jazz w połączeniu z kulturami muzycznymi innych krajów.

Koncert będzie transmitowany przez poniższy link:
https://youtu.be/Y6d1Eari9YI


 

https://pt.unesco.org/commemorations/portuguese-language-day

http://www.camoes.pl/2021/04/30/dia-mundial-da-lingua-portuguesa-5-de-maio-de-2021/

https://us02web.zoom.us/j/8586041117?pwd=MmdDb2ptMGJxWi9mcmdOeVVvZHVUdz09&fbclid=IwAR3pJVprObMGlxuA5AHxf_Wfww6kEf-gZdYd7vSGIrF5S_plOmZx6_8nhME#success

Podróż z Polski do Portugalii bez kwarantanny, ale z testem RT-PCR od 1 maja.

Featured

Zgodnie z dekretem RCM nr 45-C/2021 i zarządzeniem nr 4473-D/2021, ruch lotniczy do i z kontynentalnej części Portugalii jest dozwolony do:
a. Loty z i do krajów UE oraz krajów stowarzyszonych z obszarem Schengen (Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria), przy czym dozwolone są jedynie niezbędne podróże do i z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja

 • . Czym są niezbędne podróże?
  Zgodnie z dekretem w sprawie środków ograniczających ruch lotniczy, podróże uznaje się za niezbędne:
  – a mianowicie te, których celem jest umożliwienie tranzytu lub wjazdu na terytorium Portugalii obywatelom podróżującym w celach zawodowych, naukowych, w celu połączenia z rodziną, zdrowotnych lub humanitarnych.
 • . Jestem obywatelem Unii Europejskiej, czy mogę podróżować lub przejeżdżać tranzytem przez Portugalię?
  Tak, wjazd do Portugalii lub tranzyt przez Portugalię jest dozwolony, ale dozwolona jest jedynie niezbędna podróż z następujących krajów i do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja

 • Czy konieczne jest okazanie testu Covid-19, aby wjechać do Portugalii?
  Przed wejściem na pokład wszyscy pasażerowie niezależnie od narodowości, z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia, muszą przedstawić dowód badania laboratoryjnego (RT-PCR) w kierunku wykrywania zakażenia SARS-COV2, z wynikiem negatywnym, przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład. Cudzoziemcom, którzy wejdą na pokład samolotu bez przeprowadzenia powyższego testu, odmawia się wjazdu na terytorium kraju.

 •  W przypadkach, gdy istnieje obowiązek poddania się testowi Covid-19, jaki rodzaj testu należy wykonać?
  W przypadkach, w których podróżni muszą przedstawić wynik negatywnego wyniku testu diagnostycznego RT-PCR, przeprowadzonego do 72 godzin przed wejściem na pokład samolotu, uznaje się, że jest to test przeprowadzany przy użyciu wymazu, który ma na celu wykrycie obecności wirusa. Dowody badań serologicznych nie będą akceptowane.
  Podróżującym do regionów autonomicznych zaleca się zapoznanie się z obowiązującymi środkami przyjętymi przez rządy regionalne Azorów i Madery

 • Czy mogę odmówić wykonania testu Covid-19?
  Obywatele, którzy odmawiają poddania się testowi po przybyciu na terytorium kraju, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za przestępstwa nieposłuszeństwa i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, o czym natychmiast powiadamia ich SEF.

 • Czy po przyjeździe do Portugalii będę podlegał kwarantannie?
  Pasażerowie pochodzący z Republiki Południowej Afryki, Brazylii, Chorwacji, Cypru, Francji, Indii, Litwy, Niderlandów i Szwecji muszą po wjeździe na terytorium Portugalii kontynentalnej zastosować 14-dniowy okres izolacji profilaktycznej, w domu lub w miejscu wskazanym przez organy służby zdrowia. Pasażerowie udający się w podróże zasadnicze, których czas pobytu na terytorium kraju, potwierdzony biletem powrotnym, nie przekracza 48 godzin, są zwolnieni z obowiązku izolacji profilaktycznej, przewidzianej w poprzednim numerze.
  Zasada ta dotyczy również wjazdów na granicach lądowych.
  Pasażerowie pochodzący z wyżej wymienionych krajów muszą wypełnić formularz na platformie https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx.
  UWAGA: Profilaktyczna izolacja dotyczy również pasażerów lotów, których początkowe miejsce startu znajduje się w Republice Południowej Afryki, Brazylii lub Indiach, którzy mieli międzylądowanie lub przelatywali przez inne porty lotnicze, oraz pasażerów lotów, niezależnie od ich pochodzenia, którzy przedstawią paszport z wpisem o wylocie z Republiki Południowej Afryki, Brazylii lub Indii w ciągu 14 dni przed ich przylotem do Portugalii. Profilaktyczna izolacja może być również stosowana wobec pasażerów, którzy przybywają z innych krajów, ale zawijają do jednego z krajów znajdujących się na liście: Cypru, Chorwacji, Francji, Litwy, Niderlandów i Szwecji.

 •  Czy mogę podróżować do Portugalii drogą lądową? Czy będę miał problemy z przejazdem przez Hiszpanię i Francję?
  W przypadku podróży drogą lądową każdy podróżny musi zasięgnąć informacji o środkach i ograniczeniach w każdym z krajów tranzytowych bezpośrednio u władz krajów tranzytowych, w urzędach konsularnych oraz w Centrum Doradztwa dla Podróżnych.

więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/portugalia/restrykcje-dot-wjazdu-na-terytorium-portugalii-kontynentalnej

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

Stopniowe znoszenie obostrzeń w Portugalii od 1 do 16 maja.

Featured

Komunikat Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r.
1. Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę ogłaszającą nowe ustalenia w sprawie stanu klęski żywiołowej na całym kontynentalnym terytorium kraju od godz. 00:00 dnia 1 maja 2021 r. do godz. 23:59 dnia 16 maja 2021 r.

W następstwie planu stopniowego znoszenia restrykcji przedstawionego w marcu i biorąc pod uwagę rozwój pandemii we wszystkich gminach na kontynencie, Rada Ministrów określiła, że od 1 maja większość kraju, z wyjątkiem ośmiu gmin – Odemira (parafie São Teotónio i Longueira/Almograve), Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Portimão, Paredes, Miranda do Douro i Valongo – przechodzi do następnej fazy luzowania obostrzeń.

Tak więc, oprócz szeregu środków, a mianowicie dotyczących obywatelskiego obowiązku pozostawania w domu, obowiązkowego noszenia masek lub przyłbic, kontroli temperatury ciała, przeprowadzania badań diagnostycznych, jak również zasad bezpieczeństwa i zachowania dystansu w zakładach lub miejscach ogólnodostępnych, zastosowanie mają następujące zasady:

Godziny pracy:
– Restauracje i pokazy do 22:30;
– Handel ogólnie: do 21:00 w dni powszednie i do 19:00 w weekendy i święta państwowe.

– Restauracje, kawiarnie i cukiernie mogą prowadzić działalność z maksymalnym limitem sześciu osób na stolik wewnątrz i dziesięciu osób na stolik w ogródkach kawiarnianych;
– dozwolone jest obecnie uprawianie wszystkich dyscyplin sportowych, jak również wszelka aktywność fizyczna na świeżym powietrzu;
– siłownie mogą prowadzić zajęcia grupowe, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny;
– Ilość miejsc na śluby i chrzty jest obecnie ograniczona do 50% powierzchni.

Ponadto co tydzień przeprowadzany będzie przegląd śródokresowy w celu stwierdzenia, czy gminy, w których sytuacja epidemiologiczna uległa poprawie, mogą dokonać postępów w dekonfinalizacji.

Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de abril de 2021 – XXII Governo – República Portuguesa (portugal.gov.pt)

 

Stopniowe znoszenie restrykcji w Polsce od 1 maja.

Featured

Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu. Co ważne, harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Sprawdź, jak wygląda plan na maj!

OD 1 MAJA

Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne

Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu:

 • limit – max. 50 osób

Sport  uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych oraz na basenach:

 • dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
 • max. 50 proc. obłożenia obiektu

OD 4 MAJA

Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea:

 • limit 1 osoby na 15 m2
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe

 • limit 1 osoby na 15 m2
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób:

 • limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach
 • rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

Edukacja – szkoły podstawowe:

 • nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
 • ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

OD 8 MAJA

Hotele – otwarte dla gości:

 • max 50 proc. obłożenia obiektu
 • zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa

OD 15 MAJA

Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – zniesienie obowiązku:

 • Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.
 • Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne:

 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik

Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu:

 • max 50 proc. obłożenia
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Imprezy okolicznościowe na zewnątrz  możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:

 • limit do 25 osób
 • w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:

 • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
 • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
 • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport  uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu:

 • max 25 proc. publiczności

OD 29 MAJA

Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje:

 • max obłożenie 50 proc. lokalu
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik

Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:

 • limit do 50 osób
 • w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)

Kultura – otwarte kina i teatry

 • max obłożenie 50 proc. placówki
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i basenach:

 • obiekty dostępne dla wszystkich
 • max obłożenie do 50 proc. (z widownią)

Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach fitness, solaria:

 • limit 1 osoby na 15m2
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:

 • nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
 • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa – jeśli utrzyma się niski wskaźnik zakażeń. Sprawdź harmonogram zmian – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

High level EU-Africa Green New Investment Forum Africa’s Green Future Lisbon, 23 April 2021

Featured

   

High level EU-Africa Green Investment Forum Africa’s Green Future New investment pathways towards sustainable, inclusive development  jointly organised by the Portuguese EU Presidency and the European Investment Bank Lisbon, 23 April 2021
     Lisbon, 23 April 2021

Register to follow the news and take part in the biggest euro-african dialogue on Green Transition:

Rząd Portugalii przedłużył restrykcje w zakresie przylotów do Portugalii na następne 15 dni.

Featured

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 rząd podjął decyzję o przedłużeniu środków ograniczających w ruchu lotniczym w okresie stanu wyjątkowego, od dnia 16 kwietnia.

Utrzymuje się również przez kolejne 15 dni, w następstwie stałego porozumienia między rządami Portugalii i Hiszpanii, kontrolę osób na granicach lądowych i rzecznych, zachowując wszystkie autoryzowane punkty przejścia (APP), harmonogramy i zasady ustanowione w poprzednim okresie.

Zawieszenie lotów do i z Brazylii oraz Wielkiej Brytanii zostaje zniesione jedynie w odniesieniu do niezbędnych podróży – tak jak miało to już miejsce w przypadku lotów z krajów trzecich.

Pasażerowie lotów rozpoczynających się w Republice Południowej Afryki, Brazylii lub krajach, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 000 mieszkańców, muszą przejść 14-dniowy okres profilaktycznej izolacji po wjeździe do Portugalii kontynentalnej, w domu lub w miejscu wskazanym przez organy służby zdrowia. Kraje wymienione w tej grupie to : Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Estonia, Francja, Węgry, Holandia, Polska, Słowenia i Szwecja.

Dozwolone są jedynie niezbędne podróże z tych krajów. Podobnie pasażerowie pochodzący z krajów, w których wskaźnik zachorowalności jest równy lub wyższy niż 150 przypadków na 100 000 mieszkańców, również mogą odbywać tylko podróże o podstawowym znaczeniu. Do krajów tych należą: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Szwajcaria.

Podróże niezbędne obejmują podróże umożliwiające tranzyt lub wjazd na terytorium Portugalii obywatelom podróżującym w celach zawodowych, naukowych, w celu połączenia z rodziną, zdrowotnych lub humanitarnych.

Wszyscy obywatele przybywający do Portugalii drogą lotniczą (z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia) muszą przedstawić dowód badania laboratoryjnego (RT-PCR) na obecność SARSCoV-2, z wynikiem negatywnym, przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład.

Pasażerowie przylatujący do kraju bez dowodu przebadania się w kierunku zakażenia SARSCoV-2 muszą wykonać badanie na lotnisku, na własny koszt i oczekiwać na wynik na lotnisku.

Na granicy lądowej ruch między Portugalią a Hiszpanią jest ograniczony – i to tylko na 18 autoryzowanych przejściach granicznych – do międzynarodowego transportu towarów, pracowników transgranicznych i sezonowych posiadających odpowiednie dokumenty oraz pojazdów ratunkowych i służb ratowniczych.

Obywatele przybywający z Brazylii, RPA lub krajów, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców, wjeżdżający na terytorium kraju drogą lądową, muszą przestrzegać okresu izolacji profilaktycznej przez 14 dni, w domu lub w miejscu wskazanym przez władze sanitarne.

Portugalia – stopniowe znoszenie restrykcji od dnia 15 kwietnia

Featured


1. Rada Ministrów zatwierdziła dekret regulujący stan wyjątkowy ogłoszony przez Prezydenta Republiki.

Kontynuując strategię stopniowego znoszenia środków ograniczających rozprzestrzenianie się choroby w kontekście zwalczania pandemii Covid-19 oraz biorąc pod uwagę ocenę kryteriów epidemiologicznych dla określenia kontroli pandemii, postanowiono postępować zgodnie z planem na większości terytorium kraju, z wyjątkiem tych powiatów, w których ryzyko przeniesienia choroby uważane jest za wysokie.

Wznowienie nauczania stacjonarnego dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych postępuje na całym kontynencie, niezależnie od poziomu ryzyka w każdym z okręgów.

Biorąc pod uwagę stan epidemiologiczny kraju, jak również liczbę zachorowań w okręgach, które zasługują na większą uwagę i przedłużenie jej w czasie, środki zwalczania pandemii, od 19 kwietnia, będą stosowane zgodnie z następującymi poziomami:

1. Pierwszy poziom, w którym plan znoszenia restrykcji powraca do poprzedniej fazy. Poziom ten obejmuje gminy, w których w drugim z kolei dwutygodniowym badaniu odnotowano wskaźnik zachorowalności powyżej 240 przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Grupa ta obejmuje gminy Moura, Odemira, Portimão i Rio Maior, w odniesieniu do których zastosowane zostaną następujące środki:

Nadal pozostają zamknięte:

– ogródki kawiarniane;
– Sklepy do 200 m2 z drzwiami do ulicy;
– kluby fitness;
– Muzea, pomniki, pałace, galerie sztuki i podobne.

Zakaz  organizacji:
– Targów i jarmarków nieżywnościowych (na mocy decyzji gminy);
– Aktywność sportowa o niskim ryzyku;

Usługi dostępne:
– Sprzedaż na wy. nos;
– Salony fryzjerskie, manicure i podobne, po wcześniejszym umówieniu;
– Placówki sprzedające książki i nośniki muzyczne;
– Parki, ogrody, tereny zielone i tereny rekreacyjne;
– Biblioteki i archiwa;

 2. Drugi poziom, w którym plan znoszenia restrykcji nie przechodzi do następnej fazy lub się cofa. W tej kategorii znajdują się gminy, które po raz drugi z rzędu w ocenie dwutygodniowej mają wskaźnik zachorowalności powyżej 120 przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. W związku z tym, a także po wyjaśnieniu DGS z dnia 16 kwietnia dotyczącym gminy Beja, w której skumulowana częstość występowania w ciągu 14 dni została skorygowana do 107 przypadków na 100 000 mieszkańców, sześć gmin pozostanie w drugiej fazie planu dekonfinalizacji: Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande i Penela. W związku z tym środki, które pozostaną w mocy w tych gminach, są następujące:

Dozwolone:
– Działalność sklepów do 200 m2 z drzwiami na ulicę;
– Targi i jarmarki niespożywcze (na mocy decyzji gminy)
– Funkcjonowanie ogródków kawiarnianych (z maksymalnym limitem 4 osób na stolik) do godz. 22.30 w dni powszednie i do godz. 13.00 w weekendy;
– Uprawianie sportów o niskim stopniu ryzyka;
– Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu do 4 osób;
– Funkcjonowanie siłowni bez zajęć grupowych;
– Obsługa urządzeń  w strefie dla osób niepełnosprawnych.

3. Trzeci poziom, w którym plan znoszenie restrykcji przechodzi do trzeciego etapu, zgodnie z zapowiedzią w momencie jego przedstawienia. W związku z tym w pozostałych gminach kontynentu, oprócz środków obowiązujących od 5 kwietnia, obowiązują następujące zasady:

Zezwala się na otwarcie następujących usług:
– Wszystkie sklepy i centra handlowe;
– Restauracje, kawiarnie i cukiernie (maksymalnie 4 osoby przy stoliku wewnątrz lub 6 osób przy stoliku w ogródku kawiarnianym), do godz. 22.30 w dni powszednie lub do godz. 13.00 w weekendy i święta państwowe;
– Kina, teatry, audytoria, sale koncertowe;
– urzędy z bezpośrednią obsługą po uprzednim umówieniu się.

Zezwala się na:
– Aktywność sportowa o średnim stopniu ryzyka;
– Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu do 6 osób;
– Imprezy plenerowe o ograniczonej liczbie uczestników (5 osób na 100 m ²);
– Wesela i chrzciny przy 25% miejsc dopuszczalnych w danym lokalu.   

 

Polska – przedłużenie restrykcji do 25 kwietnia 2021

Featured

Hotele, żłobki i przedszkola, sport

Przedłużono obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia z wyjątkiem hoteli, które będą zamknięte do 3 maja włącznie.

19 kwietnia otwierają się żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dopuszczona jest także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.

 • Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu.
 • Żłobki i przedszkola – czynne od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci.
 • Sport – od 19 kwietnia możliwe będzie uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Możliwe będzie również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych). Natomiast działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.) nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego (tak jak dotychczas). Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami?fbclid=IwAR0Hfv6hj65d12BsjTqcRwFLUR0EGKRY7RTnvItzuGf1uxSeij3qoNZ6wKE

3. edycja Nagrody National Press/Ferreira de Castro.

Featured

Nagroda National Press/Ferreira de Castro jest przyznawana przez Portugalską Wytwórnię Papierów Wartościowych Casa de Moeda (INCM) wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w ramach działań promujących kulturę portugalską wsród społeczności portugalskiej na świecie.

Nagroda przyznawana jest corocznie i wyróżnia niepublikowane dotąd utwory z dziedziny literatury pięknej i poezji. Oprócz nagrody pieniężnej 5000 euro, zwycięska praca będzie publikowana  przez Imprensa Nacional.

W skład jury wchodzą: naukowiec Carlos Reis (który mu przewodniczy), redaktor naczelna Imprensa Nacional, Paula Mendes, oraz profesor uniwersytecki Fátima Marinho.

Zgłoszenia do 3. edycji nagrody Imprensa Nacional/Ferreira de Castro odbywają się między 1 kwietnia a 30 maja.

wiecej na:

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias-gerais/premio-imprensa-nacional-ferreira-de-castro-2

Portugalia – przedłużenie stanu wyjątkowego od 1 kwietnia 2021.

Featured

Zgodnie z zarządzeniem nr 3358/2021 o ruchu lotniczym do i z kontynentalnej części Portugalii dozwolone są:

 • Loty z i do krajów UE oraz stowarzyszonych z obszarem Schengen tylko w przypadku podróży niezbędnych z i do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja.
 • Loty z Australii, Chin, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Rwandy, Singapuru, Tajlandii, Hong Kongu i Macau.
 • Loty do i z krajów spoza UE lub Schengen, tylko w przypadku niezbędnych podróży.
 • Loty umożliwiające obywatelom portugalskim lub obywatelom innych krajów posiadającym zezwolenie na pobyt w Portugalii powrót do Portugalii oraz loty umożliwiające obywatelom zagranicznym przebywającym w Portugalii powrót do swoich krajów, o ile są autoryzowane przez właściwe organy tych krajów.

Wszystkie loty do i z Wielkiej Brytanii i Brazylii są zawieszone do godz. 23:59 dnia 15 kwietnia 2021 r.

Wszyscy pasażerowie, z wyjątkiem dzieci poniżej 24 miesiąca życia, muszą przed wejściem na pokład samolotu przedstawić wynik negatywny testu na obecność COVID-19 (RT-PCR), wykonanego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład.

Pasażerowie pochodzący z Bułgarii, Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Francji, Węgier, Włoch, Malty, Polski, Słowenii i Szwecji, po wjeździe do Portugalii są zobowiązani poddać się 14-dniowej izolacji. Wyjątek stanowią pasażerowie odbywający podróż niezbędną, których czas pobytu na terytorium Portugalii, potwierdzony biletem powrotnym, nie przekracza 48 godzin.

Kontrola na granicy lądowej z Hiszpanią została utrzymana, ruch pasażerski kolejowy i morski jest zawieszony.

Nowe zasady przyjazdu do Polski od 30 marca 2021.

Featured

wiecej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

KWARANTANNA GRANICZNA

Strefa Schengen

· Obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Test wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy

 •   Rodzaj testu: PCR lub antygenowy
 •   Wszystkie środki transportu – transport zbiorowy i       indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy
 •   Osoby z negatywnym wynikiem testu  nie będą podlegały  obowiązkowej kwarantannie
 •   Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny

Spoza strefy Schengen

·Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.
Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny.

 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy

SAVE THE DATE AND SIGN-UP TODAY! On-Line Side Event to the Brussels V Conference on “Supporting the future of Syria and the region” 25 March 2021 (11am – 1 pm CET time)

Featured

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/brussels-v-conference-%E2%80%93-supporting-future-syria-and-region_en

“Supporting the future of Syria and the region”

‘HIGHER EDUCATION IN CRISIS SETTINGS MATTERS –

LISTENING TO SYRIAN VOICES AND OTHER TESTIMONIALS’

25 March 2021 (11am – 1 pm CET time)

Sign up now!

Application Deadline: 23 March 2021

Przedłużenie stanu wyjątkowego od 17 marca 2021 do 31 marca 2021.

Featured

 

Rada Ministrów postanowiła przedłużyć stan wyjątkowy, ustanowiony przez Prezydenta Republiki.

Podróże:

Portugalia kontynentalna:

Na granicy z Hiszpanią obowiązuje kontrola. Zawieszone są połączenia kolejowe, z wyjątkiem transportu handlowego. Otwarte są natomiast niektóre przejścia graniczne dla transportu samochodwego:

– Czynne całą dobę (24h): Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho i Castro Martim;

– Czynne w dni powszednie w godz. 7.00-9.00 i 18.00-20.00: Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão, Barrancos;

Podróże lotnicze są dozwolone w następujących przypadkach:

– z krajów UE i strefy Schengen (Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria);

– z Autralii, Chin (także Hongkong i Macau), Korea Południowa, Nowa Zelandia, Ruanda, Singapur i Tajlandia.

Podróżni z krajów gdzie wskaźnik zachorowania wynosi 500 przypadków na 100 tys. mieszkańców lub więcej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska) muszą posiadać test COVID-19 zrobiony 72 godziny przed wylotem oraz podlegają kwarantannie 14-dniowej po wylądowaniu w Portugalii.

Kwarantanna nie obowiązuje w przypadku podróży koniecznych i jeśli pobyt w Portugalii nie przekracza 48 godzin.

W przypadku podróżnych z krajów gdzie wskaźnik zachorowania wynosi 150-500 przypadków na 100 tys. mieszkańców zaleca się, aby ograniczyć podróże do tych koniecznych. Obowiązkowy test COVID-19 zrobiony 72 godziny przed wylotem.

Przed podróżą zaleca się kontakt z przewoźnikiem.

Więcej informacji: www.sef.pt

Połączenia lotnicze z Wielką Brytanią i Brazylią są zawieszone.

Podróże z innych krajów są dozwolone tylko w przypadku gdy są konieczne. Podróżni obowiązani są do przedstawienia testu COVID-19 zrobionego 72 godziny przed wylotem.

Madera:

Podróżni muszą spełnić jeden z poniżsszych warunków:

– posiadać negatywny wynik testu COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;

– przedstawić dokument wystawiony przez lekarza nie wcześniej niż 90 dni przed podróżą, poświadczający przebycie zakażenia COVID-19;

– przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 i nabyciu odporności na chorobę;

– wykonać test COVID-19 po przybyciu na Maderę i poddać się izolacji do momentu otrzymania wyniku testu;

– poddać się izolacji przez okres 14 dni w miejscu zamieszkania lub hotelu.

Więcej informacji: www.visitmadeira.pt

Azory:

 Podróżni muszą spełnić jeden z poniżsszych warunków:

– posiadać negatywny wynik testu COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży;

– wykonać test COVID-19 po przybyciu na Maderę i poddać się izolacji do momentu otrzymania wyniku testu;

Pasażerowie, którzy podróżują na Azory drogą powietrzną i którzy pochodzą z obszarów uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za obszary, na których występuje aktywne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez społeczność lokalną lub z aktywnymi łańcuchami przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, są zobowiązani do przedstawienia przed wejściem na pokład, w formie cyfrowej lub papierowej, dokumentu wydanego przez laboratorium, krajowe lub międzynarodowe, w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego na SARS-CoV-2 z wynikiem negatywnym na 72 godziny przed podróżą.

Więcej informacji: https://covid19.azores.gov.pt

Przesłanie Sekretarza generalnego ONZ António Guterres w poniedziałkowy Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Featured

Pandemiczny powrót do zdrowia to nasza szansa na pozostawienie po sobie pokoleń wykluczenia i nierówności.
Czas zbudować równą przyszłość. To praca dla każdego – i z korzyścią dla każdego.
— Sekretarz generalny ONZ António Guterres w poniedziałkowy Międzynarodowy Dzień Kobiet.
 

Zmiana przepisów w Polsce -obowiązują wyłącznie maski

Featured

Na mocy (Dz. U. poz. 367) rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią utrzymane są różne ograniczenia przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w tym m.in. obowiązek przeprowadzenia kwarantanny w przypadku osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Główna zmiana dotyczy przekraczania granicy lądowej z Republiką Czeską i Republiką Słowacką, zgodnie z ust. 2 pkt 19 i 20. osoby przekraczające tę granicę, niezależnie od środka transportu, którym się poruszają, lub pieszo, w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, są zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce muszą wykazać się negatywnym wynikiem testu diagnostycznego na obecność SARS-CoV-2, który musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Podróżni są zobowiązani do przedstawienia, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wyniku testu w języku polskim lub angielskim.

Nowe rozporządzenie ustanowia województwa warmińsko-mazurskiego obszarem szczególnie narażonym na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W przypadku tego województwa wprowadzono dodatkowe ograniczenia związane m.in. z usługami hotelarskimi, działalnością kulturalną, centrami handlowymi, prowadzeniem basenów.

Ponadto w całej Polsce obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach określonych w rozporządzeniu uważa się za spełniony w przypadku noszenia maski. Zatem zakrywanie ust i nosa jedynie przyłbicą lub elementami odzieży nie stanowi wypełnienia obowiązku wskazanego w rozporządzeniu.Nowy dekret Prezydenta Republiki Portugalii przedłuża obowiązywanie stanu wyjątkowego od dnia 02 marca 2021 roku do 16 marca 2021 roku.

Featured

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized

Rada Ministrów postanowiła utrzymać w mocy restrykcje ustanowione w ramach poprzedniego stanu wyjątkowego, mające zastosowanie do całego terytorium kontynentu.

Liczba nowych przypadków, hospitalizacji, przyjęć na oddziały intensywnej terapii oraz liczba zgonów są nadal wysokie.

Rząd przedstawi plan stopniowego luzowania obostrzeń od 11 marca, jeszcze przed zakończeniem kolejnego stanu wyjątkowego i po dokonaniu odpowiedniej dwutygodniowej oceny rozwoju pandemii w kraju.

Rząd Portugalii ponawia również apel do Portugalczyków, aby pozostali w domach, wychodzili tylko w niezbędnych przypadkach, przestrzegali ustaleń Generalnej Dyrekcji Zdrowia i respektowali obowiązujące zakazy dotyczące stanu wyjątkowego.

Marta Santos Pais joins the International Commission against the Death Penalty

Featured

The Portuguese Government welcomes the invitation addressed to Marta Santos Pais to join the International Commission against the Death Penalty (ICDP). It is the first time that a Portuguese citizen will take up this role, a choice that is justified, in the words of the President of ICDP, Judge Navi Pillay, by her “highly respected experience, in-depth human rights expertise and global prestige”.

The universal abolition of the death penalty is a constant priority of Portuguese foreign policy that is materialized in a transversal and coherent action, at bilateral and multilateral level, to put an end to this practice. Portugal was one of the founding members of the ICDP and is an active supporter of its efforts, which have contributed so much to reinforce the global trend to abolish capital punishment.

Over the course of a long career that included the exercise of senior responsibilities in the United Nations, the new Commissioner made an invaluable contribution to the abolitionist cause. Among other examples, we highlight her role in the negotiation of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, and in the inclusion, in the Convention on the Rights of the Child, of the clause that prohibits the imposition of the capital punishment on children. Her action also extended to other areas of crucial importance, namely that of combating violence against children, earning her respect from all those who worked with her in the most diverse scenarios. The Portuguese Government is certain that her contribution will continue to prove valuable, and reiterates its support for the work of ICDP.

Marta Santos Pais currently serves as Commissioner of the “National Never Forget Program – on the memory of the Holocaust”.

The ICDP is a structure created in September 2010, with a view to establishing a universal moratorium on the death penalty, aiming at its eventual abolition. Currently, it is supported by a total of 23 states, from all continents of the globe. It is chaired by Navi Pillay, a South African national, previously High Commissioner for Human Rights and former judge at the International Criminal Court, and is composed of several Commissioners of high international standing.

Warunkowe poluzowanie obostrzeń w Polsce od 12 do 28 lutego 2021

Featured

– Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
– Nadal obowiązuje reżim sanitarny

 1. Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).

2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.

4. Stoki otwarte.

5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

6. Siłownie dalej zamknięte.

7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i z dostawą.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWARANTANNY I PRZYPADKÓW ZWOLNIENIA Z NIEJ W ZAKRESIE  WJAZDU I WYJAZDU NA TERYTORIUM POLSKI

Featured

Obowiązek kwarantanny przy wjeździe do/z Polski dla obywateli UE dotyczy osób podróżujących środkami transportu publicznego (samolot, pociąg, autobus itp.), a nie środkami transportu indywidualnego, np. własnym samochodem.

Przypadki, w których cudzoziemcy są zwolnieni z kwarantanny https://strazgraniczna.pl/pl/covid-19-wjazd-do-polsk/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

– dyplomaci

– studenci i uczniowie polskich szkół, którzy mają stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski

– “osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) w trakcie wykonywania działalności zawodowej, gospodarczej lub zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa sąsiedniego.”.

– “obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu odbycia podróży przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu (ważne od 30 grudnia , 2020 .)” – wygląda więc na to, że nie wystarczy, aby obywatele Portugalii zamieszkiwali w Polsce, aby być zwolnionym z kwarantanny, muszą udowodnić swój powrót/wjazd do Polski z powodów zawodowych lub edukacyjnych.

“Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są między innymi następujące osoby:

1) osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, tj. osoby, które otrzymały pełny 2-dawkowy schemat szczepienia (osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę uważane są za będące w trakcie szczepienia i nie zostały zaszczepione w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów),

2) osoby, u których badania na obecność SARS-CoV-2 dały wynik ujemny.

W przypadku zwolnienia z kwarantanny przestrzegane są wyniki testów na antygen i RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tj. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej definicji przypadku COVID-19 z dnia 31 października 2020 r. 

Ujemne wyniki przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne i kasetowe) nie zwalniają jednak z obowiązku poddania się kwarantannie.

Badanie na obecność SARS-CoV-2:

– w momencie przekraczania granicy z Polską, wynik testu nie może być starszy niż 2 dni od momentu uzyskania wyniku testu,

– musi być wykonany za granicą przed powrotem / wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce przed wyjazdem za granicę nie zwalnia z kwarantanny po powrocie z zagranicy, jeśli od uzyskania wyniku testu minęły 2 dni),

– wykonanie testu komercyjnego po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku kwarantanny.”

“Horizon Europe, 2021-27”

Featured

Launch of Horizon Europe

2 FEBRUARY 2021, 10.30am (GMT)

Belem Cultural Centre – CCB, LISBON

(Online Event)

It will be organized by the Portuguese EU Council Presidency, together with the European Commission.

https://perin.pt/wp-content/uploads/2021/02/Launch-Horizon-Europe.pdf

The event brings together speakers from all over Europe and includes interventions by researchers, business leaders and political and governmental officials with the aim of mobilizing the whole Europe for the “Horizon Europe, 2021-27” programme and its articulation with national programmes of recovery and resilience, in preparation under the “Next Generation EU, 2021-27” programme.

 

During the event, ideas for promoting the double green and digital transition across Europe will be particularly presented and discussed, in association with a resilient recovery through a renewed European Research Area – ERA.

The “Background Note” addresses the critical issues facing this process and the promotion of R&D activity in Europe today, including the need to increase public and private investment in R&D, particularly in the context of the recent reaffirmation by the European Commission of the 3% target of R&D investment in terms of gross domestic product, by 2030.

In Portugal, the coordination and dissemination of the strategy for strengthening national participation in the “Horizon Europe, 2021-27” programme is done through the PERIN- “Portugal in Europe Research and Innovation Network”, which includes the main funding and promoters agencies, namely FCT, ANI, AICIB, Portugal Space, ERASMUS National Agency and DGES, in close articulation with the Research and Innovation Promotion Offices of European programmes in academic and research institutions, as well as in companies, business associations and business incubator and interface centers.

Featured

W nawiązaniu do Dekretu Rady Ministrów Portugalii z dnia 28.01.21 został opublikowany Dekret uzupełniający w dniu 29.01.21. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, od 31 stycznia br. władze portugalskie wprowadzają następujące restrykcje  dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej, które obowiązywać będą do 14 lutego br.:

 1. Połączenia lotnicze między Portugalią i Wielką Brytanią oraz Brazylią pozostają zawieszone.
 1. W odniesieniu do państw członkowskich UE i Strefy Schengen wprowadza się podział krajów na trzy kategorie, pod względem liczby zakażeń:
 • mniej niż 150 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Pasażerowie przylatujący z tych krajów nie podlegają restrykcjom. 
  (Finlandia, Norwegia)
 • 150-500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu.
  (Austria, Belgia, Cypr, Chorwacja, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy)
 • powyżej 500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu, a po przylocie poddać się 14-dniowej kwarantannie w miejscu zamieszkania/zakwaterowania lub w miejscu wskazanym przez służby sanitarne. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są pasażerowie  odbywający podróż z powodów uzasadnionych, posiadający bilet świadczący o zamiarze opuszczenia terytorium Portugalii w ciągu 48 godzin.
  (Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa Słowenia) 
 1. W odniesieniu do państw trzecich:
 • Pasażerowie podróżujący z krajów i regionów oznaczonych w zaleceniach Rady Unii Europejskiej (UE)2020/912 kolorem zielonym (kraje bezpieczne) zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Zezwala się na wjazd na terytorium Portugalii obywateli i rezydentów tych państw / regionów również jeżeli w drodze do Portugalii przesiadali się lub przejeżdżali przez terytorium państwa nieujętego na liście państw bezpiecznych.
  (Australia, Chiny, Hong Kong, Korea Południowa, Makao, Nowa Zelandia, Rwanda, Singapur, Tajlandia)
 • Pasażerowie przylatujący z pozostałych krajów będą mogli wjechać na terytorium Portugalii wyłącznie w przypadku podróży koniecznych. Jako podróże konieczne rozumie się podróże o charakterze zawodowym, związane ze studiami, konieczne podróże o charakterze rodzinnym, z powodów zdrowotnych lub humanitarnych.
 • Z państw trzecich na terytorium Portugalii wjechać mogą obywatele krajów UE i Strefy Schengen oraz ich rodzin oraz obywatele krajów trzecich będących rezydentami w krajach. UE i Strefy Schengen.
 1. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 2 lat. 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Diário da República.

27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu

Featured

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu, została uruchomiona specjalna strona internetowa Narodowego Programu Nigdy nie Zapomnimy, na której można zobaczyć wystąpienie J.E. Ministra Stanu i  Spraw Zagranicznych, Pana Augusto Santos Silva z tej okazji. 

https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/dia-internacional-em-memoria-das-vitimas-do-holocausto-mensagem-do-ministro-de-estado-e-dos-negocios-estrangeiros

 

 

Polski Rząd przedstawił nowe przepisy obowiązujące od 1 lutego 2021.

Featured

W Polsce od 1 lutego 2021 r. otwarte są galerie handlowe, muzea i galerie sztuki. Następujące ograniczenia pozostają w mocy:
– Obowiązkowa kwarantanna (10 dni) dla osób, które wjeżdżają na terytorium kraju środkami transportu publicznego; z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby już zaszczepione przeciwko VOCID-19 oraz osoby, które w ciągu 48 godzin przed wjazdem na terytorium Polski uzyskały ujemny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wynik musi być przedstawiony w języku polskim ue w języku angielskim).

– hotele zamknięte,

– infrastruktura sportowa dostępna wyłącznie dla sportu zawodowego;

– restauracje – ograniczenie działalności do usług na wynos lub z dostawą do domu;

– spotkania – ograniczenie do 5 osób;

– zakaz organizowania małżeństw, komunii i pogrzebów,

– siłownie i zamknięte parki wodne,

– kościoły i sklepy – ograniczenie liczby osób: 1 osoba na 15 m2.

Nowe restrykcje w Portugalii obowiązujące do 14 lutego br.

Featured

Komunikat Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2021 r.

 1. 1) Rada Ministrów zatwierdziła dekret wprowadzający szereg zmian do środków regulujących przedłużenie stanu wyjątkowego ogłoszonego przez Prezydenta Republiki. Niniejszy dekret wchodzi w życie o godzinie 00:00 dnia 31 stycznia 2021 r. i utrzymuje system w mocy do godziny 23:59 dnia 14 lutego 2021 r.

Główne wprowadzone zmiany to:

– zawieszenie działalności oświatowej i wychowawczej publicznych, prywatnych i spółdzielczych placówek oświatowych oraz sektora społecznego i solidarnościowego, wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego obowiązuje do 5 lutego 2021 r., a działalność ta zostanie wznowiona od 8 lutego w trybie zdalnym;

– zawieszenie tych zajęć i system nieuczestniczenia w nich nie utrudniają przeprowadzania testów lub egzaminów z międzynarodowych programów nauczania;

– w razie potrzeby pomoc terapeutyczna udzielana w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach, a także w ośrodkach integracyjnych, jak również przyjmowanie w jednostkach zintegrowanych z ośrodkami wspierającymi uczenie się, może być udzielana osobiście tym uczniom, dla których uruchomiono dodatkowe środki;

– ograniczenie możliwości podróżowania poza kontynent przez obywateli portugalskich wszelkimi środkami, a mianowicie drogowymi, kolejowymi, lotniczymi, rzecznymi lub morskimi, bez uszczerbku dla wyjątków przewidzianych w dekrecie;

– przywrócenie kontroli osób na granicach lądowych, zgodnie z warunkami przewidzianymi w dekrecie;

– możliwość zawieszenia lotów i podjęcia decyzji o obowiązku przymusowej izolacji pasażerów po przylocie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją epidemiologiczną;

– możliwość, aby ośrodki świadczące opiekę zdrowotną w ramach krajowej służby zdrowia mogły wyjątkowo zatrudniać, maksymalnie na okres jednego roku, osoby posiadające stopień naukowy nadany przez zagraniczną instytucję szkolnictwa wyższego w dziedzinie medycyny i pielęgniarstwa, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Nowe restrykcje w Polsce 28.12-17.01.2021

Featured

Narodowa kwarantanna w Polsce od 28 grudnia do 17 stycznia. Osoby wracające z zagranicy muszą poddać się 10 dniowej kwarantannie.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia

Cały tekst Rozporządzenia Rady Ministrów                            z 21 grudnia 2020

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf

 

Setna rocznica urodzin Amálii Rodrigues.

Featured

Z okazji obchodzonej w tym roku setnej rocznicy urodzin Amálii Rodrigues, zapraszamy na spotkanie poświęcone tej wybitnej portugalskiej wokalistce, ale także samemu fado w dniu
 
1 grudnia o godz. 18.00 na FB:
 
 
W spotkaniu wezmą udział Prezes Stowarzyszenia Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”, Tomasz Giza, i wykładowczyni Uniwersytetu Poznańskiego oraz reprezentantka poznańskiego Instytutu Camõesa, Grażyna Jadwiszczak. Dodatkowo tego wieczoru będziemy mieli okazję wysłuchać przygotowanych specjalnie na tę okazję nowych aranżacji utworów fado wykonanych przez João de Sousę & trio Bastarda.
 
Będzie to czwarte wydarzenie z cyklu Jesiennych spotkań z literaturą portugalską i o Portugalii organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Portugalii, nad którym patronat objęli Instytut Camõesa w Warszawie oraz Ambasada Portugalii w Warszawie.
wiecej:

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Featured

Z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet mam przyjemność uczcić rozpoczęcie dorocznej kampanii “UNiTE na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet”, zainicjowanej przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2008 roku.

Kampania potrwa do 10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i jest w tym roku prowadzona pod hasłem “Orange the World: Znajdź, Odpowiedz, Zapobiegaj, Zbieraj!”. Elementy kampanii są dostępne na stronie internetowej Komisji ds. Obywatelstwa i Równości Płci pod adresem https://www.cig.gov.pt/

W tym kontekście chciałbym podkreślić następujące środki wdrożone przez Portugalię w celu zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt w czasie pandemii COVID-19, a szczególnie przemocy domowej, wymienione w dokumencie “Portugal and the Promotion of Human Rights in Times of Pandemic of COVID-19” przygotowanym przez Krajową Komisję Praw Człowieka, dostępnym w języku angielskim na stronie internetowej https://direitoshumanos.mne.gov.pt/en/

 • Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia ofiarom przemocy domowej, w związku ze zwiększonym ryzykiem przemocy w czasie izolacji koniecznej do opanowania COVID-19;
 • Z jednej strony szerokie rozpowszechnianie informacji (https://www.cig.gov.pt/acoes-noterreno/protocolos/violencia-domestica/) na temat usług i infolinii ze wsparciem, porad i alarmów bezpieczeństwa:
  • Kampania #SecurityInisolation na portalach społecznościowych, w telewizji, radiu i prasie, przypominająca ofiarom o tym, że mogą prosić o pomoc, informująca o usługach wsparcia i ostrzegająca społeczność o konieczności zachowania czujności, pomocy i zgłaszania sytuacji przemocy domowej. Materiały te są również dostępne w 8 językach (arabski, bengalski, francuski, hindi, angielski, mandaryński, nepalski i rosyjski) oraz w języku migowym;
  • Rozpowszechnianie lokalnych list kontaktowych struktur i rozwiązań istniejących w ramach powiatów i gmin;
  • Rozpowszechnianie informacji i porad dotyczących bezpieczeństwa dla ofiar przemocy domowej w izolacji;
  • Rozpowszechnianie porad tak, aby sąsiedzi byli czujni i pomocni;
  • Promowanie rozwieszania i dystrybucji informacji w przestrzeniach publicznych, przy współpracy firm dystrybucyjnych, transportu, stacji benzynowych, aptek oraz we współpracy z gminami i służbami publicznymi;
  • Publikacja informacji na temat środków zaradczych przyjętych na stronie internetowej Estamos ON;
  • Rozpowszechnianie wytycznych prewencyjnych, uwrażliwienie świadomości społecznej i wzmacnianie znaczenia ujawniania przestępstw przemocy domowej przez Siły i Służby Bezpieczeństwa, poprzez ich oficjalne portale społecznościowe i regularną współpracę z mediami.
 • Wzmocnienie i zróżnicowanie kanałów ułatwiających składanie wniosków przez ofiary:
 • Udostępnienie krajowej infolinii – 800 202 148 (bezpłatna, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę);
 • Stworzenie nowego adresu e-mail (violencia.covid@cig.gov.pt) dostępnej dla ofiar i specjalistów;
 • Stworzenie przez Fundację Vodafone nowej, bezpłatnej i poufnej linii SMS 3060, aby ofiary mogły wysyłać pisemne prośby o pomoc;
 • Ustanowienie mechanizmu koordynacji między Komisją ds. Obywatelstwa i Równości Kobiet i Mężczyzn (CIG) a siłami bezpieczeństwa, który umożliwia natychmiastowe wysłanie patrolu w celu zweryfikowania na miejscu przypadków uznanych za obarczone wysokim ryzykiem, zwiększając w ten sposób szybkość reakcji na wnioski o pomoc;
 • Wdrożenie przez Policję Bezpieczeństwa Publicznego (PSP) operacji “Solidarność nie ma wieku”, która ma na celu wykrycie przypadków wrażliwości społecznej, o większej podatności fizycznej i psychicznej oraz podejrzeń o przestępstwa przemocy domowej lub innych, które atakują życie lub integralność fizyczną;
 • Stworzenie, również przez PSP, specjalnego adresu mail o charakterze instytucjonalnym (violenciadomestica@psp.pt) w celu ułatwienia składania doniesień o złym traktowaniu i przemocy domowej, a tym samym przyczynienia się do wzmocnienia zapobiegania i zwalczania tego typu przestępstw podczas pandemii COVID-19.
 • Wydawanie publikacji, plakatów i infografii rozpowszechnianych na portalach społecznościowych DGS, zawierających przesłania skierowane do ludności na temat sposobów promowania zdrowych stosunków w kontekście COVIDC19 oraz sposobów zwracania się o pomoc. Inicjatywy te wchodzą w zakres interwencji Narodowego Programu Zdrowia Dzieci i Młodzieży oraz Narodowego Programu Zapobiegania Przemocy w Cyklu Życia, który obejmuje Akcję na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Zagrożonej oraz Akcję na rzecz Zdrowia w zakresie Płci, Przemocy i Cyklu Życia. Wyróżnione zostały następujące tematy:

o Promocja rodzicielstwa i zdrowych relacji;

o Ochrona dzieci i osób najbardziej wrażliwych;

o Jak ofiara może zwrócić się o pomoc.

 

 • Wzmocnienie istniejących struktur i usług wsparcia dla ofiar:
  • Utrzymanie działalności wszystkich służb odpowiedzialnych za wspieranie, udzielanie schronienia i transport ofiar, świadczonych przez Krajową Sieć Wspierania Ofiar Przemocy Domowej, uznanych za usługi podstawowe. Ponadto wydano zalecenia/wyjaśnienia w kontekście sytuacji kryzysowych (zwłaszcza w dziedzinie edukacji i zdrowia), określono potrzeby i reakcje w czasie pandemii i po jej wystąpieniu oraz udoskonalono narzędzia monitorowania, aby umożliwić ścisłe i regularne monitorowanie przypadków w sieci;
  • Otwarcie dwóch tymczasowych, awaryjnych ośrodków opieki, z wolnymi miejscami dla 100 osób;
  • Wydłużenie okresu przyjmowania w schroniskach i reagowania na nagłe przypadki;
  • Zdefiniowanie schematu działania i powiązania między CIG i INEM dla podejrzanych przypadków COVID-19 w strukturach opieki i ochrony;
  • Przyjęcie planów awaryjnych (w tym pomieszczeń izolacyjnych) i planów działania w strukturach wraz z pilnymi środkami zaradczymi, takimi jak:

– Tworzenie/wzmacnianie środków komunikacji/zdalnej pomocy, takich jak wideo-rozmowa, SMS, Messenger, WhatsApp i e-mail, utrzymywanie możliwość bezpośredniej pomocy w nagłych sytuacjach, z zespołami w razie sytuacji awaryjnych pracujących na zmianę;

– Monitorowanie sytuacji w ramach działań następczych z większą regularnością oraz przydzielanie zespołu do pilnych sytuacji i wniosków;

– Bliskie powiązanie z innymi służbami i gminami w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie przyjmowania potrzebujących.

o Nawiązanie partnerstwa z różnymi podmiotami i firmami w celu zagwarantowania usług sieciowych dostaw niezbędnych towarów i zasobów w okresie zagrożenia oraz zapewnienia dzieciom przebywającym w ośrodkach możliwości udziału w zajęciach i na lekcjach zdalnych w szkołach;

o Intensyfikacja działań sił bezpieczeństwa w zakresie przemocy domowej w celu weryfikacji ewentualnych sytuacji wysokiego ryzyka oraz inicjowania działań na rzecz ochrony ofiar, uznając tego rodzaju przestępstwa za priorytetowe;

 • Zacieśnienie współpracy między krajowym programem zdrowia psychicznego a krajową siecią wsparcia dla ofiar przemocy domowej w celu zapewnienia szybkiego wsparcia dla ofiar przemocy domowej ze strony regionalnych i lokalnych służb zdrowia psychicznego;
 • Dostarczenie wszystkim komisjom ds. ochrony dzieci i młodzieży szczegółowych wytycznych dotyczących procedur w przypadkach przemocy domowej podczas pandemii;
 • Mobilizacja wszystkich partnerów gospodarki społecznej, angażujących wszystkich specjalistów w identyfikację i kierowanie przypadków przemocy domowej, w szczególności w odniesieniu do ofiar szczególnie narażonych, osób starszych, dzieci i młodzieży;
 • Decyzja, w kontekście uwolnienia środków ze zwrotów w ramach PT2020 oraz w celu wsparcia, w drodze wyjątku, płynności podmiotów, o dokonaniu płatności w formie zaliczek na poczet wniosków o zwrot złożonych przez beneficjentów (niniejsza decyzja w sprawie płatności jest wydawana po upływie 30 dni roboczych);
 • Organizacja w maju 2020 roku spotkania z organizacjami zajmującymi się interwencją w kwestii okaleczaniem żeńskich narządów płciowych, którego celem była refleksja nad rzeczywistością w kontekście pandemii oraz określenie potrzeb i reakcji w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Pragnę również podkreślić, że w dniu dzisiejszym odbędzie się prezentacja Paktu Przeciwko Przemocy przez Komisję na rzecz Obywatelstwa i Równości Płci. Wirtualną prezentację, rozpoczynającą się o godz. 16.00 (15.00 w Portugalii kontynentalnej), można śledzić na platformie Zoom pod adresem https://us02web.zoom.us/j/87914826453, z udziałem J. E. Pani Minister Stanu Rady Ministrów oraz J.E. Pani Sekretarz Stanu ds. Obywatelstwa i Równości.

                                                                                  Luís Cabaço

                                                                   Ambasador Portugalii w Warszawie

                                                                                   25 listopada 2020

Komunikat nadzwyczajnej Rady Ministrów Portugalii z dnia 20 listopada 2020 r.

Featured

 1. Rada Ministrów zatwierdziła dekret regulujący ogłoszenie przez Prezydenta Republiki stanu wyjątkowego na 15 dni, od godziny 00:00 w dniu 24 listopada do 23:59 w dniu 8 grudnia.

Ponieważ sytuacja epidemiologiczna nie jest jednolita na całym terytorium kraju, istotne jest dostosowanie środków do sytuacji i zróżnicowania ich w każdej gminie w celu stopniowego zwiększenia intensywności stosowanych ograniczeń w zależności od poziomu zagrożenia, które może być umiarkowane, wysokie, bardzo wysokie lub skrajne.

W odniesieniu do całego terytorium kraju zostały wprowadzone następujące środki:

 • obowiązkowe korzystanie z maski w miejscu pracy;
 • dodatkowy wolny dzień dla działalności dydaktycznej i apel do pracodawców o dni wolne dla pracowników sektora prywatnego w dniach 30 listopada i 7 grudnia;
 • ograniczenie przepływu osób między gminami w dniach od 27 listopada do 2 grudnia oraz między 4 grudnia a 8 grudnia.

Gminy umiarkowanego ryzyka:

 Aguiar da Beira, Alandroal, Alcoutim, Aljezur, Aljustrel, Almodôvar, Alpiarça, Alter do Chão, Alvaiázere, Alvito, Arraiolos, Avis, Barrancos, Beja, Bombarral, Borba, Caldas da Rainha, Carrazeda de Ansiães, Carregal do Sal, Castanheira de Pêra, Castelo de Vide, Castro Marim, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Fronteira, Góis, Golegã, Gouveia, Loulé, Lourinhã, Mação, Marvão, Mértola, Moimenta da Beira, Monchique, Moura, Mourão, Óbidos, Odemira, Olhão, Oliveira do Hospital, Ourique, Pedrógão Grande, Pinhel, Portel, Santa Comba Dão, Santiago do Cacém, São Brás de Alportel, Sernancelhe, Sertã, Silves, Sousel, Tábua, Tabuaço, Tavira, Vendas Novas, Vidigueira, Vila de Rei, Vila Flor, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão e Vouzela. 

Gminy wysokiego  ryzyka:

Albufeira, Alcácer do Sal, Alcobaça, Alcochete, Alenquer, Almeida, Almeirim, Anadia, Ansião, Arronches, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Batalha, Benavente, Cadaval, Campo Maior, Castelo Branco, Castro Daire, Chamusca, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Cuba, Elvas, Entroncamento, Estremoz, Évora, Faro, Gavião, Grândola, Idanha-a-Nova, Lagoa, Lagos, Leiria, Lousã, Mafra, Marinha Grande, Melgaço, Mesão Frio, Mira, Miranda do Douro, Moita, Monção, Monforte, Montalegre, Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho, Montijo, Mortágua, Nelas, Palmela, Paredes de Coura, Penalva do Castelo, Penedono, Peniche, Peso da Régua, Ponte da Barca, Ponte de Sor, Portimão, Porto de Mós, Redondo, Ribeira de Pena, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, São João da Pesqueira, Sardoal, Serpa, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço, Soure, Terras de Bouro, Tomar, Tondela, Torres Novas, Torres Vedras, Trancoso, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Bispo, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Poiares, Vila Viçosa, Vimioso, Vinhais e Viseu.

Zasady obwiązujące dla tych gmin:

 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 23.00 do 5.00;
 • obowiązek pracy zdalnej;
 • utrzymanie nakazu zamknięcia instytucji o godzinie 22.00, z wyjątkiem restauracji, instytucji kultury oraz klubów fitness, które mogą działać do godziny 22.30.

Gminy o bardzo wysokim ryzyku:

Abrantes, Águeda, Albergaria-a-Velha, Alijó, Almada, Amadora, Arcos de Valdevez, Arganil, Armamar, Aveiro, Azambuja, Baião, Boticas, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cantanhede, Cartaxo, Cascais, Chaves, Constância, Coruche, Covilhã, Esposende, Estarreja, Figueira da Foz, Fundão, Guarda, Ílhavo, Lamego, Lisboa, Loures, Macedo de Cavaleiros, Mangualde, Mealhada, Mêda, Miranda do Corvo, Mirandela, Mogadouro, Mondim de Basto, Mora, Murça, Murtosa, Nazaré, Nisa, Odivelas, Oeiras, Oleiros, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Ourém, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penamacor, Penela, Pombal, Ponte de Lima, Proença-a-Nova, Reguengos de Monsaraz, Resende, Sabrosa, Sabugal, Santa Marta de Penaguião, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Seixal, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vagos, Valpaços, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Paiva, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vila Verde.

Gminy o najwyższym ryzyku:

 Alcanena, Alfândega da Fé, Amarante, Amares, Arouca, Barcelos, Belmonte, Braga, Caminha, Castelo de Paiva, Celorico da Beira, Celorico de Basto, Cinfães, Crato, Espinho, Fafe, Felgueiras, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Gondomar, Guimarães, Lousada, Maia, Manteigas, Marco de Canaveses, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Portalegre, Porto, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valença, Valongo, Vieira do Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Vizela.

Dla powyższych list gmin obu najwyższych poziomów ryzyka wprowadzono następujące ograniczenia:

 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 23.00 do 5.00 od pn.do pt.;
 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 13.00 do 5.00 w soboty, niedziele oraz w święta;
 • w dniach 30 listopada i 7 grudnia wszystkie sklepy mają być zamykane o godz. 15.00.
 1. Zatwierdzono również dekret zmieniający nadzwyczajne i tymczasowe środki dotyczące pandemii choroby Covid-19. Wśród zatwierdzonych zasad wyróżniają się następujące:
 • przedłużenie, do dnia 31 grudnia 2021 r., ważności orzeczeń lekarskich o niezdolności do pracy;
 • przyspieszenie procedury zatrudniania lekarzy niektórych specjalności, ze zwolnieniem z wszelkich formalności, do dnia 31 grudnia 2020 r;
 • zwiększenie o jeden dzień roboczy urlopu za każde pięć dni urlopu należnego w 2020 r. lub w 2019 r., który nie zostanie wykorzystany do końca 2020 r., z powodów związanych z koniecznością świadczenia usług na rzecz pracowników służby zdrowia;
 • możliwość przyjmowania darowizn w ramach reżimu patronackiego przez jednostki służby zdrowia Narodowej Służby Zdrowia o charakterze korporacyjnych podmiotów publicznych, a także darowizn z Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Centralnej Administracji Systemu Ochrony Zdrowia;
 • możliwość wsparcia ze strony samorządów dla istniejących prawnie podmiotów i organów związanych z walką z pandemię Covid-19 lub ożywieniem gospodarczym w kontekście pandemii;
 • rozszerzenie zakresu systemu pracy zdalnej dla gmin uznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia za gminy wysokiego, bardzo wysokiego i skrajnego ryzyka, dla pracowników tam mieszkający lub pracujących w tych gminach;
 • System pracy zdalnej jest obowiązkowy w przypadkach, gdy pracownik jest objęty obniżoną odpornością i przewlekle chory lub niepełnosprawny o 60% lub więcej i ma na utrzymaniu dziecko lub inną osobę poniżej 12 roku życia lub, niezależnie od wieku, niepełnosprawną lub przewlekle chorą, w gminach uznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia jako obszary o umiarkowanym ryzyku lub obszary terytorialne, gdzie sytuacja epidemiologiczna to uzasadnia;
 • możliwość płacenia podatku od wartości dodanej w ratach w listopadzie 2020 r. oraz składek na ubezpieczenie społeczne za listopad i grudzień 2020 r.
 1. Ponadto wydano dekret przyznający odszkodowania pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w zwalczanie pandemii choroby Covid-19, w okresie, w którym ogłoszony został stan klęski żywiołowej, która uzasadniła ogłoszenie stanu wyjątkowego.:
 • Jeden dzień urlopu za każdy okres 80 godzin normalnej pracy faktycznie wykonanej we wspomnianym okresie;
 • – Jeden dzień urlopu za każdy okres 48 godzin nadliczbowych rzeczywiście przepracowanych w danym okresie;
 • – Premia za wyniki, wypłacana jednorazowo, odpowiadająca wartości odpowiadającej 50 % miesięcznego wynagrodzenia podstawowego pracownika.

.

 

Azory – obowiązkowy test na COVID-19

Featured

W dniu 19 listopada został opublikowany regionalny dekret regulacyjny nr 24/2020/A, Diário da República n. 226/2020, seria I z lat 2020-11-19, który reguluje w autonomicznym regionie Azorów wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie SARS-CoV-2 dla osób pragnących wjechać na terytorium kraju lub z niego wyjechać, w sytuacji przewidzianej w dekrecie nr 8/2020 z dnia 8 listopada, w którym ogłoszono stan wyjątkowy na całym terytorium kraju.

Pasażerowie, którzy podróżują na Azory SARS-CoV-2 drogą powietrzną i którzy pochodzą z obszarów uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za obszary, na których występuje aktywne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez społeczność lokalną lub z aktywnymi łańcuchami przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, są zatem zobowiązani do przedstawienia przed wejściem na pokład, w formie cyfrowej lub papierowej, dokumentu wydanego przez laboratorium, krajowe lub międzynarodowe, w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego na SARS-CoV-2 z wynikiem negatywnym na 72 godziny przed podróżą.

Niniejszy dekret regionalny wchodzi w życie w dniu 20 listopada, i pozostanie w mocy tak długo, jak będzie obowiązywał dekret 8/2020 z dnia 8 listopada, w którym zostanie ogłoszony stan wyjątkowy, o którym mowa.

Diploma: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963303/details/maximized?serie=I&day=2020-11-19&date=2020-11-01

 

 

Stan wyjątkowy w Portugalii w dniach 9 – 23 listopada 2020

Featured

Komunikat nadzwyczajnej Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2020 r.
1. Rada Ministrów zatwierdziła dziś dekret wprowadzający w życie ogłoszenie przez Prezydenta Republiki stanu wyjątkowego na 15 dni, od godziny 00:00 w dniu 9 listopada do godziny 23:59 w dniu 23 listopada. 

Na mocy powyższego rozporządzenia wprowadzono następujące zakazy:

 • zakaz poruszania się w gminach o wysokim ryzyku, w miejscach publicznych i na ulicach codziennie między 23.00 a 05.00, a także w soboty i niedziele między 13.00 a 05.00, z wyjątkiem pilnych i uzasadnionych sytuacji;
 • możliwość dokonywania pomiarów temperatury ciała środkami nieinwazyjnymi w ramach kontroli dostępu do miejsca pracy, służb lub instytucji publicznych, placówek oświatowych oraz pomieszczeń handlowych, kulturalnych lub sportowych, środków transportu, w obiektach mieszkalnych, placówkach służby zdrowia, zakładach karnych lub ośrodkach oświatowych, a także dostępu do kontrolowanego miejsca, może zostać uniemożliwiona w każdym przypadku, gdy odmawia się dokonania pomiaru temperatury ciała lub gdy dana osoba wykazuje wynik wyższy od normalnej temperatury ciała;
 • Mogą być poddani obowiązkowi badań diagnostycznych SARS-CoV-2: pracownicy, użytkownicy i odwiedzający zakłady opieki zdrowotnej i struktury mieszkaniowe dla osób starszych, jednostki zintegrowanej opieki ciągłej RNCCI oraz inne ośrodki przeznaczone dla osób starszych, dzieci,  młodzieży i osób niepełnosprawnych, pracownicy Służby  Więziennej, . To samo dotyczy użytkowników i pracowników Dyrekcji Generalnej ds. Resocjalizacji  i młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczo-edukacyjnych oraz osoby ich odwiedzające, pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego, jak również osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z terytorium kraju  drogą powietrzną lub morską, a także osoby pragnące dostać się do miejsc określonych przez systemy Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia (DGS);
 • wzmocnienie zdolności organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w zakresie badań przesiewowych;
 • możliwość przejęcia sektora prywatnego i społecznego;
 • mobilizacja zasobów ludzkich na potrzeby kontroli pandemii.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=380

Nowe restrykcje w Polsce w dniach 7-29 listopada 2020

Featured

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę nowych ograniczeń na okres od 7 do 29 listopada, które obejmą m.in. kształcenie na odległość w klasach 1-3 szkół podstawowych, hotele dostępne tylko dla gości w podróży służbowej, zamknięcie wszystkich instytucji kulturalnych w tym teatry i muzea, a także zamknięcie większości sklepów w centrach handlowych. Liczba dozwolonych klientów w sklepach zostanie zmniejszona (do 1 osoby na 10 m2 i 1 osoby na 15 m2 w lokalach powyżej 100 m2) i kościołach (1 osoba na 15 m2). Nowe ograniczenia dotyczą średnio 50 nowych przypadków dziennie na 100.000 mieszkańców. Po przekroczeniu średniej 70 nowych przypadków można spodziewać się całkowitego zamknięcia, tak zwanej “krajowej kwarantanny”.

 

Nowe Rozporządzenie Portugalskiej Rady Ministrów z 31.10.2020

Featured

Od 4 do 15 listopada na terytorium wybranych gmin Portugalii, w tym Lizbony i Porto, obowiązywać będą zaostrzone restrykcje wprowadzone w związku z walka z rozprzestrzenianiem się COVID-19. W tym okresie w wyznaczonych gminach obowiązywać będą następujące obostrzenia:
 • nakaz pozostawania w domu – z wyjątkiem koniecznych wyjść na zakupy, do szkoły, w celach służbowych, w celu uzyskania świadczeń medycznych lub udzielenia pomocy osobie potrzebującej czy wyprowadzenia psa, a także odwiedzin członków rodziny w instytucjach opiekuńczych, wizyty na poczcie, w banku lub agencji ubezpieczeniowej oraz niezbędnych wyjazdów z terytorium Portugalii kontynentalnej;
 • nakaz zamykania lokali handlowych i usługowych nie później niż o godz. 22:00
 •  nakaz zamykania lokali gastronomicznych nie później niż o godz. 22:30
 •  możliwość wyznaczenia przez władze lokalne wcześniejszych godzin zamknięcia lokali handlowych, usługowych i gastronomicznych;
 •  zakaz organizacji imprez z udziałem powyżej 5 osób, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich uczestnicy zamieszkują razem;
 •  zakaz organizacji targów i jarmarków;
 •  możliwość organizacji uroczystości religijnych i przedstawień, zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Direção Geral da Saúde;
 •  obowiązek pracy zdalnej, gdy istnieje taka możliwość;
 •  wprowadzenie wyjątkowego i przejściowego systemu pracy (zgodnie z DL 79-A/2020) w miejscach pracy zatrudniających co najmniej 50 pracowników.
Powyższe obostrzenia obowiązywać będą w następujących gminach:
Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja, Baião, Barcelos, Barreiro, Batalha, Beja, Belmonte, Benavente, Borba, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, Constância, Covilhã, Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães, Idanha-a-Nova, Lizbona, Loures, Lousada, Macedo de Cavaleiros, Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, Mondim de Basto, Montijo, Murça, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Pinhel, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso, Redondo, Ribeira da Pena, Rio Maior, Sabrosa, Santa Comba Dão, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tabuaço, Tondela, Trancoso, Trofa, Vale da Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa, Vizela.
 •  Na całym terytorium kraju (Portugalia kontynentalna oraz regiony autonomiczne Madery i Azorów) wprowadza się limit liczebności grupy klientów w restauracjach do 6 osób.