Przedstawienie priorytetów Przewodnictwa Portugalii w Radzie UE na wspólnym posiedzenie Komisji ds. Spraw Zagranicznych i UE Sejmu

Featured

Warunkowe poluzowanie obostrzeń w Polsce od 12 do 28 lutego 2021

Featured

– Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
– Nadal obowiązuje reżim sanitarny

 1. Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).

2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.

4. Stoki otwarte.

5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

6. Siłownie dalej zamknięte.

7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i z dostawą.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWARANTANNY I PRZYPADKÓW ZWOLNIENIA Z NIEJ W ZAKRESIE  WJAZDU I WYJAZDU NA TERYTORIUM POLSKI

Featured

Obowiązek kwarantanny przy wjeździe do/z Polski dla obywateli UE dotyczy osób podróżujących środkami transportu publicznego (samolot, pociąg, autobus itp.), a nie środkami transportu indywidualnego, np. własnym samochodem.

Przypadki, w których cudzoziemcy są zwolnieni z kwarantanny https://strazgraniczna.pl/pl/covid-19-wjazd-do-polsk/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

– dyplomaci

– studenci i uczniowie polskich szkół, którzy mają stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski

– “osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) w trakcie wykonywania działalności zawodowej, gospodarczej lub zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa sąsiedniego.”.

– “obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu odbycia podróży przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu (ważne od 30 grudnia , 2020 .)” – wygląda więc na to, że nie wystarczy, aby obywatele Portugalii zamieszkiwali w Polsce, aby być zwolnionym z kwarantanny, muszą udowodnić swój powrót/wjazd do Polski z powodów zawodowych lub edukacyjnych.

“Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są między innymi następujące osoby:

1) osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, tj. osoby, które otrzymały pełny 2-dawkowy schemat szczepienia (osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę uważane są za będące w trakcie szczepienia i nie zostały zaszczepione w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów),

2) osoby, u których badania na obecność SARS-CoV-2 dały wynik ujemny.

W przypadku zwolnienia z kwarantanny przestrzegane są wyniki testów na antygen i RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tj. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej definicji przypadku COVID-19 z dnia 31 października 2020 r. 

Ujemne wyniki przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne i kasetowe) nie zwalniają jednak z obowiązku poddania się kwarantannie.

Badanie na obecność SARS-CoV-2:

– w momencie przekraczania granicy z Polską, wynik testu nie może być starszy niż 2 dni od momentu uzyskania wyniku testu,

– musi być wykonany za granicą przed powrotem / wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce przed wyjazdem za granicę nie zwalnia z kwarantanny po powrocie z zagranicy, jeśli od uzyskania wyniku testu minęły 2 dni),

– wykonanie testu komercyjnego po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku kwarantanny.”

“Horizon Europe, 2021-27”

Featured

Launch of Horizon Europe

2 FEBRUARY 2021, 10.30am (GMT)

Belem Cultural Centre – CCB, LISBON

(Online Event)

It will be organized by the Portuguese EU Council Presidency, together with the European Commission.

https://perin.pt/wp-content/uploads/2021/02/Launch-Horizon-Europe.pdf

The event brings together speakers from all over Europe and includes interventions by researchers, business leaders and political and governmental officials with the aim of mobilizing the whole Europe for the “Horizon Europe, 2021-27” programme and its articulation with national programmes of recovery and resilience, in preparation under the “Next Generation EU, 2021-27” programme.

 

During the event, ideas for promoting the double green and digital transition across Europe will be particularly presented and discussed, in association with a resilient recovery through a renewed European Research Area – ERA.

The “Background Note” addresses the critical issues facing this process and the promotion of R&D activity in Europe today, including the need to increase public and private investment in R&D, particularly in the context of the recent reaffirmation by the European Commission of the 3% target of R&D investment in terms of gross domestic product, by 2030.

In Portugal, the coordination and dissemination of the strategy for strengthening national participation in the “Horizon Europe, 2021-27” programme is done through the PERIN- “Portugal in Europe Research and Innovation Network”, which includes the main funding and promoters agencies, namely FCT, ANI, AICIB, Portugal Space, ERASMUS National Agency and DGES, in close articulation with the Research and Innovation Promotion Offices of European programmes in academic and research institutions, as well as in companies, business associations and business incubator and interface centers.

Featured

W nawiązaniu do Dekretu Rady Ministrów Portugalii z dnia 28.01.21 został opublikowany Dekret uzupełniający w dniu 29.01.21. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, od 31 stycznia br. władze portugalskie wprowadzają następujące restrykcje  dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej, które obowiązywać będą do 14 lutego br.:

 1. Połączenia lotnicze między Portugalią i Wielką Brytanią oraz Brazylią pozostają zawieszone.
 1. W odniesieniu do państw członkowskich UE i Strefy Schengen wprowadza się podział krajów na trzy kategorie, pod względem liczby zakażeń:
 • mniej niż 150 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Pasażerowie przylatujący z tych krajów nie podlegają restrykcjom. 
  (Finlandia, Norwegia)
 • 150-500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu.
  (Austria, Belgia, Cypr, Chorwacja, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy)
 • powyżej 500 zakażeń na 100 tys. mieszkańców – Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu, a po przylocie poddać się 14-dniowej kwarantannie w miejscu zamieszkania/zakwaterowania lub w miejscu wskazanym przez służby sanitarne. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są pasażerowie  odbywający podróż z powodów uzasadnionych, posiadający bilet świadczący o zamiarze opuszczenia terytorium Portugalii w ciągu 48 godzin.
  (Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa Słowenia) 
 1. W odniesieniu do państw trzecich:
 • Pasażerowie podróżujący z krajów i regionów oznaczonych w zaleceniach Rady Unii Europejskiej (UE)2020/912 kolorem zielonym (kraje bezpieczne) zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Zezwala się na wjazd na terytorium Portugalii obywateli i rezydentów tych państw / regionów również jeżeli w drodze do Portugalii przesiadali się lub przejeżdżali przez terytorium państwa nieujętego na liście państw bezpiecznych.
  (Australia, Chiny, Hong Kong, Korea Południowa, Makao, Nowa Zelandia, Rwanda, Singapur, Tajlandia)
 • Pasażerowie przylatujący z pozostałych krajów będą mogli wjechać na terytorium Portugalii wyłącznie w przypadku podróży koniecznych. Jako podróże konieczne rozumie się podróże o charakterze zawodowym, związane ze studiami, konieczne podróże o charakterze rodzinnym, z powodów zdrowotnych lub humanitarnych.
 • Z państw trzecich na terytorium Portugalii wjechać mogą obywatele krajów UE i Strefy Schengen oraz ich rodzin oraz obywatele krajów trzecich będących rezydentami w krajach. UE i Strefy Schengen.
 1. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 2 lat. 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Diário da República.

27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu

Featured

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu, została uruchomiona specjalna strona internetowa Narodowego Programu Nigdy nie Zapomnimy, na której można zobaczyć wystąpienie J.E. Ministra Stanu i  Spraw Zagranicznych, Pana Augusto Santos Silva z tej okazji. 

https://nuncaesquecer.mne.gov.pt/pt/programa/noticias/dia-internacional-em-memoria-das-vitimas-do-holocausto-mensagem-do-ministro-de-estado-e-dos-negocios-estrangeiros

 

 

Polski Rząd przedstawił nowe przepisy obowiązujące od 1 lutego 2021.

Featured

W Polsce od 1 lutego 2021 r. otwarte są galerie handlowe, muzea i galerie sztuki. Następujące ograniczenia pozostają w mocy:
– Obowiązkowa kwarantanna (10 dni) dla osób, które wjeżdżają na terytorium kraju środkami transportu publicznego; z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby już zaszczepione przeciwko VOCID-19 oraz osoby, które w ciągu 48 godzin przed wjazdem na terytorium Polski uzyskały ujemny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wynik musi być przedstawiony w języku polskim ue w języku angielskim).

– hotele zamknięte,

– infrastruktura sportowa dostępna wyłącznie dla sportu zawodowego;

– restauracje – ograniczenie działalności do usług na wynos lub z dostawą do domu;

– spotkania – ograniczenie do 5 osób;

– zakaz organizowania małżeństw, komunii i pogrzebów,

– siłownie i zamknięte parki wodne,

– kościoły i sklepy – ograniczenie liczby osób: 1 osoba na 15 m2.

Nowe restrykcje w Portugalii obowiązujące do 14 lutego br.

Featured

Komunikat Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2021 r.

 1. 1) Rada Ministrów zatwierdziła dekret wprowadzający szereg zmian do środków regulujących przedłużenie stanu wyjątkowego ogłoszonego przez Prezydenta Republiki. Niniejszy dekret wchodzi w życie o godzinie 00:00 dnia 31 stycznia 2021 r. i utrzymuje system w mocy do godziny 23:59 dnia 14 lutego 2021 r.

Główne wprowadzone zmiany to:

– zawieszenie działalności oświatowej i wychowawczej publicznych, prywatnych i spółdzielczych placówek oświatowych oraz sektora społecznego i solidarnościowego, wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego obowiązuje do 5 lutego 2021 r., a działalność ta zostanie wznowiona od 8 lutego w trybie zdalnym;

– zawieszenie tych zajęć i system nieuczestniczenia w nich nie utrudniają przeprowadzania testów lub egzaminów z międzynarodowych programów nauczania;

– w razie potrzeby pomoc terapeutyczna udzielana w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach, a także w ośrodkach integracyjnych, jak również przyjmowanie w jednostkach zintegrowanych z ośrodkami wspierającymi uczenie się, może być udzielana osobiście tym uczniom, dla których uruchomiono dodatkowe środki;

– ograniczenie możliwości podróżowania poza kontynent przez obywateli portugalskich wszelkimi środkami, a mianowicie drogowymi, kolejowymi, lotniczymi, rzecznymi lub morskimi, bez uszczerbku dla wyjątków przewidzianych w dekrecie;

– przywrócenie kontroli osób na granicach lądowych, zgodnie z warunkami przewidzianymi w dekrecie;

– możliwość zawieszenia lotów i podjęcia decyzji o obowiązku przymusowej izolacji pasażerów po przylocie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją epidemiologiczną;

– możliwość, aby ośrodki świadczące opiekę zdrowotną w ramach krajowej służby zdrowia mogły wyjątkowo zatrudniać, maksymalnie na okres jednego roku, osoby posiadające stopień naukowy nadany przez zagraniczną instytucję szkolnictwa wyższego w dziedzinie medycyny i pielęgniarstwa, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Nowe restrykcje w Polsce 28.12-17.01.2021

Featured

Narodowa kwarantanna w Polsce od 28 grudnia do 17 stycznia. Osoby wracające z zagranicy muszą poddać się 10 dniowej kwarantannie.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia

Cały tekst Rozporządzenia Rady Ministrów                            z 21 grudnia 2020

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf

 

Setna rocznica urodzin Amálii Rodrigues.

Featured

Z okazji obchodzonej w tym roku setnej rocznicy urodzin Amálii Rodrigues, zapraszamy na spotkanie poświęcone tej wybitnej portugalskiej wokalistce, ale także samemu fado w dniu
 
1 grudnia o godz. 18.00 na FB:
 
 
W spotkaniu wezmą udział Prezes Stowarzyszenia Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”, Tomasz Giza, i wykładowczyni Uniwersytetu Poznańskiego oraz reprezentantka poznańskiego Instytutu Camõesa, Grażyna Jadwiszczak. Dodatkowo tego wieczoru będziemy mieli okazję wysłuchać przygotowanych specjalnie na tę okazję nowych aranżacji utworów fado wykonanych przez João de Sousę & trio Bastarda.
 
Będzie to czwarte wydarzenie z cyklu Jesiennych spotkań z literaturą portugalską i o Portugalii organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Portugalii, nad którym patronat objęli Instytut Camõesa w Warszawie oraz Ambasada Portugalii w Warszawie.
wiecej:

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Featured

Z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet mam przyjemność uczcić rozpoczęcie dorocznej kampanii “UNiTE na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet”, zainicjowanej przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2008 roku.

Kampania potrwa do 10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i jest w tym roku prowadzona pod hasłem “Orange the World: Znajdź, Odpowiedz, Zapobiegaj, Zbieraj!”. Elementy kampanii są dostępne na stronie internetowej Komisji ds. Obywatelstwa i Równości Płci pod adresem https://www.cig.gov.pt/

W tym kontekście chciałbym podkreślić następujące środki wdrożone przez Portugalię w celu zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt w czasie pandemii COVID-19, a szczególnie przemocy domowej, wymienione w dokumencie “Portugal and the Promotion of Human Rights in Times of Pandemic of COVID-19” przygotowanym przez Krajową Komisję Praw Człowieka, dostępnym w języku angielskim na stronie internetowej https://direitoshumanos.mne.gov.pt/en/

 • Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia ofiarom przemocy domowej, w związku ze zwiększonym ryzykiem przemocy w czasie izolacji koniecznej do opanowania COVID-19;
 • Z jednej strony szerokie rozpowszechnianie informacji (https://www.cig.gov.pt/acoes-noterreno/protocolos/violencia-domestica/) na temat usług i infolinii ze wsparciem, porad i alarmów bezpieczeństwa:
  • Kampania #SecurityInisolation na portalach społecznościowych, w telewizji, radiu i prasie, przypominająca ofiarom o tym, że mogą prosić o pomoc, informująca o usługach wsparcia i ostrzegająca społeczność o konieczności zachowania czujności, pomocy i zgłaszania sytuacji przemocy domowej. Materiały te są również dostępne w 8 językach (arabski, bengalski, francuski, hindi, angielski, mandaryński, nepalski i rosyjski) oraz w języku migowym;
  • Rozpowszechnianie lokalnych list kontaktowych struktur i rozwiązań istniejących w ramach powiatów i gmin;
  • Rozpowszechnianie informacji i porad dotyczących bezpieczeństwa dla ofiar przemocy domowej w izolacji;
  • Rozpowszechnianie porad tak, aby sąsiedzi byli czujni i pomocni;
  • Promowanie rozwieszania i dystrybucji informacji w przestrzeniach publicznych, przy współpracy firm dystrybucyjnych, transportu, stacji benzynowych, aptek oraz we współpracy z gminami i służbami publicznymi;
  • Publikacja informacji na temat środków zaradczych przyjętych na stronie internetowej Estamos ON;
  • Rozpowszechnianie wytycznych prewencyjnych, uwrażliwienie świadomości społecznej i wzmacnianie znaczenia ujawniania przestępstw przemocy domowej przez Siły i Służby Bezpieczeństwa, poprzez ich oficjalne portale społecznościowe i regularną współpracę z mediami.
 • Wzmocnienie i zróżnicowanie kanałów ułatwiających składanie wniosków przez ofiary:
 • Udostępnienie krajowej infolinii – 800 202 148 (bezpłatna, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę);
 • Stworzenie nowego adresu e-mail (violencia.covid@cig.gov.pt) dostępnej dla ofiar i specjalistów;
 • Stworzenie przez Fundację Vodafone nowej, bezpłatnej i poufnej linii SMS 3060, aby ofiary mogły wysyłać pisemne prośby o pomoc;
 • Ustanowienie mechanizmu koordynacji między Komisją ds. Obywatelstwa i Równości Kobiet i Mężczyzn (CIG) a siłami bezpieczeństwa, który umożliwia natychmiastowe wysłanie patrolu w celu zweryfikowania na miejscu przypadków uznanych za obarczone wysokim ryzykiem, zwiększając w ten sposób szybkość reakcji na wnioski o pomoc;
 • Wdrożenie przez Policję Bezpieczeństwa Publicznego (PSP) operacji “Solidarność nie ma wieku”, która ma na celu wykrycie przypadków wrażliwości społecznej, o większej podatności fizycznej i psychicznej oraz podejrzeń o przestępstwa przemocy domowej lub innych, które atakują życie lub integralność fizyczną;
 • Stworzenie, również przez PSP, specjalnego adresu mail o charakterze instytucjonalnym (violenciadomestica@psp.pt) w celu ułatwienia składania doniesień o złym traktowaniu i przemocy domowej, a tym samym przyczynienia się do wzmocnienia zapobiegania i zwalczania tego typu przestępstw podczas pandemii COVID-19.
 • Wydawanie publikacji, plakatów i infografii rozpowszechnianych na portalach społecznościowych DGS, zawierających przesłania skierowane do ludności na temat sposobów promowania zdrowych stosunków w kontekście COVIDC19 oraz sposobów zwracania się o pomoc. Inicjatywy te wchodzą w zakres interwencji Narodowego Programu Zdrowia Dzieci i Młodzieży oraz Narodowego Programu Zapobiegania Przemocy w Cyklu Życia, który obejmuje Akcję na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Zagrożonej oraz Akcję na rzecz Zdrowia w zakresie Płci, Przemocy i Cyklu Życia. Wyróżnione zostały następujące tematy:

o Promocja rodzicielstwa i zdrowych relacji;

o Ochrona dzieci i osób najbardziej wrażliwych;

o Jak ofiara może zwrócić się o pomoc.

 

 • Wzmocnienie istniejących struktur i usług wsparcia dla ofiar:
  • Utrzymanie działalności wszystkich służb odpowiedzialnych za wspieranie, udzielanie schronienia i transport ofiar, świadczonych przez Krajową Sieć Wspierania Ofiar Przemocy Domowej, uznanych za usługi podstawowe. Ponadto wydano zalecenia/wyjaśnienia w kontekście sytuacji kryzysowych (zwłaszcza w dziedzinie edukacji i zdrowia), określono potrzeby i reakcje w czasie pandemii i po jej wystąpieniu oraz udoskonalono narzędzia monitorowania, aby umożliwić ścisłe i regularne monitorowanie przypadków w sieci;
  • Otwarcie dwóch tymczasowych, awaryjnych ośrodków opieki, z wolnymi miejscami dla 100 osób;
  • Wydłużenie okresu przyjmowania w schroniskach i reagowania na nagłe przypadki;
  • Zdefiniowanie schematu działania i powiązania między CIG i INEM dla podejrzanych przypadków COVID-19 w strukturach opieki i ochrony;
  • Przyjęcie planów awaryjnych (w tym pomieszczeń izolacyjnych) i planów działania w strukturach wraz z pilnymi środkami zaradczymi, takimi jak:

– Tworzenie/wzmacnianie środków komunikacji/zdalnej pomocy, takich jak wideo-rozmowa, SMS, Messenger, WhatsApp i e-mail, utrzymywanie możliwość bezpośredniej pomocy w nagłych sytuacjach, z zespołami w razie sytuacji awaryjnych pracujących na zmianę;

– Monitorowanie sytuacji w ramach działań następczych z większą regularnością oraz przydzielanie zespołu do pilnych sytuacji i wniosków;

– Bliskie powiązanie z innymi służbami i gminami w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie przyjmowania potrzebujących.

o Nawiązanie partnerstwa z różnymi podmiotami i firmami w celu zagwarantowania usług sieciowych dostaw niezbędnych towarów i zasobów w okresie zagrożenia oraz zapewnienia dzieciom przebywającym w ośrodkach możliwości udziału w zajęciach i na lekcjach zdalnych w szkołach;

o Intensyfikacja działań sił bezpieczeństwa w zakresie przemocy domowej w celu weryfikacji ewentualnych sytuacji wysokiego ryzyka oraz inicjowania działań na rzecz ochrony ofiar, uznając tego rodzaju przestępstwa za priorytetowe;

 • Zacieśnienie współpracy między krajowym programem zdrowia psychicznego a krajową siecią wsparcia dla ofiar przemocy domowej w celu zapewnienia szybkiego wsparcia dla ofiar przemocy domowej ze strony regionalnych i lokalnych służb zdrowia psychicznego;
 • Dostarczenie wszystkim komisjom ds. ochrony dzieci i młodzieży szczegółowych wytycznych dotyczących procedur w przypadkach przemocy domowej podczas pandemii;
 • Mobilizacja wszystkich partnerów gospodarki społecznej, angażujących wszystkich specjalistów w identyfikację i kierowanie przypadków przemocy domowej, w szczególności w odniesieniu do ofiar szczególnie narażonych, osób starszych, dzieci i młodzieży;
 • Decyzja, w kontekście uwolnienia środków ze zwrotów w ramach PT2020 oraz w celu wsparcia, w drodze wyjątku, płynności podmiotów, o dokonaniu płatności w formie zaliczek na poczet wniosków o zwrot złożonych przez beneficjentów (niniejsza decyzja w sprawie płatności jest wydawana po upływie 30 dni roboczych);
 • Organizacja w maju 2020 roku spotkania z organizacjami zajmującymi się interwencją w kwestii okaleczaniem żeńskich narządów płciowych, którego celem była refleksja nad rzeczywistością w kontekście pandemii oraz określenie potrzeb i reakcji w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Pragnę również podkreślić, że w dniu dzisiejszym odbędzie się prezentacja Paktu Przeciwko Przemocy przez Komisję na rzecz Obywatelstwa i Równości Płci. Wirtualną prezentację, rozpoczynającą się o godz. 16.00 (15.00 w Portugalii kontynentalnej), można śledzić na platformie Zoom pod adresem https://us02web.zoom.us/j/87914826453, z udziałem J. E. Pani Minister Stanu Rady Ministrów oraz J.E. Pani Sekretarz Stanu ds. Obywatelstwa i Równości.

                                                                                  Luís Cabaço

                                                                   Ambasador Portugalii w Warszawie

                                                                                   25 listopada 2020

Komunikat nadzwyczajnej Rady Ministrów Portugalii z dnia 20 listopada 2020 r.

Featured

 1. Rada Ministrów zatwierdziła dekret regulujący ogłoszenie przez Prezydenta Republiki stanu wyjątkowego na 15 dni, od godziny 00:00 w dniu 24 listopada do 23:59 w dniu 8 grudnia.

Ponieważ sytuacja epidemiologiczna nie jest jednolita na całym terytorium kraju, istotne jest dostosowanie środków do sytuacji i zróżnicowania ich w każdej gminie w celu stopniowego zwiększenia intensywności stosowanych ograniczeń w zależności od poziomu zagrożenia, które może być umiarkowane, wysokie, bardzo wysokie lub skrajne.

W odniesieniu do całego terytorium kraju zostały wprowadzone następujące środki:

 • obowiązkowe korzystanie z maski w miejscu pracy;
 • dodatkowy wolny dzień dla działalności dydaktycznej i apel do pracodawców o dni wolne dla pracowników sektora prywatnego w dniach 30 listopada i 7 grudnia;
 • ograniczenie przepływu osób między gminami w dniach od 27 listopada do 2 grudnia oraz między 4 grudnia a 8 grudnia.

Gminy umiarkowanego ryzyka:

 Aguiar da Beira, Alandroal, Alcoutim, Aljezur, Aljustrel, Almodôvar, Alpiarça, Alter do Chão, Alvaiázere, Alvito, Arraiolos, Avis, Barrancos, Beja, Bombarral, Borba, Caldas da Rainha, Carrazeda de Ansiães, Carregal do Sal, Castanheira de Pêra, Castelo de Vide, Castro Marim, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Fronteira, Góis, Golegã, Gouveia, Loulé, Lourinhã, Mação, Marvão, Mértola, Moimenta da Beira, Monchique, Moura, Mourão, Óbidos, Odemira, Olhão, Oliveira do Hospital, Ourique, Pedrógão Grande, Pinhel, Portel, Santa Comba Dão, Santiago do Cacém, São Brás de Alportel, Sernancelhe, Sertã, Silves, Sousel, Tábua, Tabuaço, Tavira, Vendas Novas, Vidigueira, Vila de Rei, Vila Flor, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão e Vouzela. 

Gminy wysokiego  ryzyka:

Albufeira, Alcácer do Sal, Alcobaça, Alcochete, Alenquer, Almeida, Almeirim, Anadia, Ansião, Arronches, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Batalha, Benavente, Cadaval, Campo Maior, Castelo Branco, Castro Daire, Chamusca, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Cuba, Elvas, Entroncamento, Estremoz, Évora, Faro, Gavião, Grândola, Idanha-a-Nova, Lagoa, Lagos, Leiria, Lousã, Mafra, Marinha Grande, Melgaço, Mesão Frio, Mira, Miranda do Douro, Moita, Monção, Monforte, Montalegre, Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho, Montijo, Mortágua, Nelas, Palmela, Paredes de Coura, Penalva do Castelo, Penedono, Peniche, Peso da Régua, Ponte da Barca, Ponte de Sor, Portimão, Porto de Mós, Redondo, Ribeira de Pena, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, São João da Pesqueira, Sardoal, Serpa, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço, Soure, Terras de Bouro, Tomar, Tondela, Torres Novas, Torres Vedras, Trancoso, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Bispo, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Poiares, Vila Viçosa, Vimioso, Vinhais e Viseu.

Zasady obwiązujące dla tych gmin:

 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 23.00 do 5.00;
 • obowiązek pracy zdalnej;
 • utrzymanie nakazu zamknięcia instytucji o godzinie 22.00, z wyjątkiem restauracji, instytucji kultury oraz klubów fitness, które mogą działać do godziny 22.30.

Gminy o bardzo wysokim ryzyku:

Abrantes, Águeda, Albergaria-a-Velha, Alijó, Almada, Amadora, Arcos de Valdevez, Arganil, Armamar, Aveiro, Azambuja, Baião, Boticas, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cantanhede, Cartaxo, Cascais, Chaves, Constância, Coruche, Covilhã, Esposende, Estarreja, Figueira da Foz, Fundão, Guarda, Ílhavo, Lamego, Lisboa, Loures, Macedo de Cavaleiros, Mangualde, Mealhada, Mêda, Miranda do Corvo, Mirandela, Mogadouro, Mondim de Basto, Mora, Murça, Murtosa, Nazaré, Nisa, Odivelas, Oeiras, Oleiros, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Ourém, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penamacor, Penela, Pombal, Ponte de Lima, Proença-a-Nova, Reguengos de Monsaraz, Resende, Sabrosa, Sabugal, Santa Marta de Penaguião, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Seixal, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vagos, Valpaços, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Paiva, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vila Verde.

Gminy o najwyższym ryzyku:

 Alcanena, Alfândega da Fé, Amarante, Amares, Arouca, Barcelos, Belmonte, Braga, Caminha, Castelo de Paiva, Celorico da Beira, Celorico de Basto, Cinfães, Crato, Espinho, Fafe, Felgueiras, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Gondomar, Guimarães, Lousada, Maia, Manteigas, Marco de Canaveses, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Portalegre, Porto, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valença, Valongo, Vieira do Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Vizela.

Dla powyższych list gmin obu najwyższych poziomów ryzyka wprowadzono następujące ograniczenia:

 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 23.00 do 5.00 od pn.do pt.;
 • zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 13.00 do 5.00 w soboty, niedziele oraz w święta;
 • w dniach 30 listopada i 7 grudnia wszystkie sklepy mają być zamykane o godz. 15.00.
 1. Zatwierdzono również dekret zmieniający nadzwyczajne i tymczasowe środki dotyczące pandemii choroby Covid-19. Wśród zatwierdzonych zasad wyróżniają się następujące:
 • przedłużenie, do dnia 31 grudnia 2021 r., ważności orzeczeń lekarskich o niezdolności do pracy;
 • przyspieszenie procedury zatrudniania lekarzy niektórych specjalności, ze zwolnieniem z wszelkich formalności, do dnia 31 grudnia 2020 r;
 • zwiększenie o jeden dzień roboczy urlopu za każde pięć dni urlopu należnego w 2020 r. lub w 2019 r., który nie zostanie wykorzystany do końca 2020 r., z powodów związanych z koniecznością świadczenia usług na rzecz pracowników służby zdrowia;
 • możliwość przyjmowania darowizn w ramach reżimu patronackiego przez jednostki służby zdrowia Narodowej Służby Zdrowia o charakterze korporacyjnych podmiotów publicznych, a także darowizn z Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Centralnej Administracji Systemu Ochrony Zdrowia;
 • możliwość wsparcia ze strony samorządów dla istniejących prawnie podmiotów i organów związanych z walką z pandemię Covid-19 lub ożywieniem gospodarczym w kontekście pandemii;
 • rozszerzenie zakresu systemu pracy zdalnej dla gmin uznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia za gminy wysokiego, bardzo wysokiego i skrajnego ryzyka, dla pracowników tam mieszkający lub pracujących w tych gminach;
 • System pracy zdalnej jest obowiązkowy w przypadkach, gdy pracownik jest objęty obniżoną odpornością i przewlekle chory lub niepełnosprawny o 60% lub więcej i ma na utrzymaniu dziecko lub inną osobę poniżej 12 roku życia lub, niezależnie od wieku, niepełnosprawną lub przewlekle chorą, w gminach uznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia jako obszary o umiarkowanym ryzyku lub obszary terytorialne, gdzie sytuacja epidemiologiczna to uzasadnia;
 • możliwość płacenia podatku od wartości dodanej w ratach w listopadzie 2020 r. oraz składek na ubezpieczenie społeczne za listopad i grudzień 2020 r.
 1. Ponadto wydano dekret przyznający odszkodowania pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w zwalczanie pandemii choroby Covid-19, w okresie, w którym ogłoszony został stan klęski żywiołowej, która uzasadniła ogłoszenie stanu wyjątkowego.:
 • Jeden dzień urlopu za każdy okres 80 godzin normalnej pracy faktycznie wykonanej we wspomnianym okresie;
 • – Jeden dzień urlopu za każdy okres 48 godzin nadliczbowych rzeczywiście przepracowanych w danym okresie;
 • – Premia za wyniki, wypłacana jednorazowo, odpowiadająca wartości odpowiadającej 50 % miesięcznego wynagrodzenia podstawowego pracownika.

.

 

Azory – obowiązkowy test na COVID-19

Featured

W dniu 19 listopada został opublikowany regionalny dekret regulacyjny nr 24/2020/A, Diário da República n. 226/2020, seria I z lat 2020-11-19, który reguluje w autonomicznym regionie Azorów wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie SARS-CoV-2 dla osób pragnących wjechać na terytorium kraju lub z niego wyjechać, w sytuacji przewidzianej w dekrecie nr 8/2020 z dnia 8 listopada, w którym ogłoszono stan wyjątkowy na całym terytorium kraju.

Pasażerowie, którzy podróżują na Azory SARS-CoV-2 drogą powietrzną i którzy pochodzą z obszarów uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia za obszary, na których występuje aktywne przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez społeczność lokalną lub z aktywnymi łańcuchami przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, są zatem zobowiązani do przedstawienia przed wejściem na pokład, w formie cyfrowej lub papierowej, dokumentu wydanego przez laboratorium, krajowe lub międzynarodowe, w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego na SARS-CoV-2 z wynikiem negatywnym na 72 godziny przed podróżą.

Niniejszy dekret regionalny wchodzi w życie w dniu 20 listopada, i pozostanie w mocy tak długo, jak będzie obowiązywał dekret 8/2020 z dnia 8 listopada, w którym zostanie ogłoszony stan wyjątkowy, o którym mowa.

Diploma: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963303/details/maximized?serie=I&day=2020-11-19&date=2020-11-01

 

 

Stan wyjątkowy w Portugalii w dniach 9 – 23 listopada 2020

Featured

Komunikat nadzwyczajnej Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2020 r.
1. Rada Ministrów zatwierdziła dziś dekret wprowadzający w życie ogłoszenie przez Prezydenta Republiki stanu wyjątkowego na 15 dni, od godziny 00:00 w dniu 9 listopada do godziny 23:59 w dniu 23 listopada. 

Na mocy powyższego rozporządzenia wprowadzono następujące zakazy:

 • zakaz poruszania się w gminach o wysokim ryzyku, w miejscach publicznych i na ulicach codziennie między 23.00 a 05.00, a także w soboty i niedziele między 13.00 a 05.00, z wyjątkiem pilnych i uzasadnionych sytuacji;
 • możliwość dokonywania pomiarów temperatury ciała środkami nieinwazyjnymi w ramach kontroli dostępu do miejsca pracy, służb lub instytucji publicznych, placówek oświatowych oraz pomieszczeń handlowych, kulturalnych lub sportowych, środków transportu, w obiektach mieszkalnych, placówkach służby zdrowia, zakładach karnych lub ośrodkach oświatowych, a także dostępu do kontrolowanego miejsca, może zostać uniemożliwiona w każdym przypadku, gdy odmawia się dokonania pomiaru temperatury ciała lub gdy dana osoba wykazuje wynik wyższy od normalnej temperatury ciała;
 • Mogą być poddani obowiązkowi badań diagnostycznych SARS-CoV-2: pracownicy, użytkownicy i odwiedzający zakłady opieki zdrowotnej i struktury mieszkaniowe dla osób starszych, jednostki zintegrowanej opieki ciągłej RNCCI oraz inne ośrodki przeznaczone dla osób starszych, dzieci,  młodzieży i osób niepełnosprawnych, pracownicy Służby  Więziennej, . To samo dotyczy użytkowników i pracowników Dyrekcji Generalnej ds. Resocjalizacji  i młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczo-edukacyjnych oraz osoby ich odwiedzające, pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego, jak również osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z terytorium kraju  drogą powietrzną lub morską, a także osoby pragnące dostać się do miejsc określonych przez systemy Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia (DGS);
 • wzmocnienie zdolności organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w zakresie badań przesiewowych;
 • możliwość przejęcia sektora prywatnego i społecznego;
 • mobilizacja zasobów ludzkich na potrzeby kontroli pandemii.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=380

Nowe restrykcje w Polsce w dniach 7-29 listopada 2020

Featured

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę nowych ograniczeń na okres od 7 do 29 listopada, które obejmą m.in. kształcenie na odległość w klasach 1-3 szkół podstawowych, hotele dostępne tylko dla gości w podróży służbowej, zamknięcie wszystkich instytucji kulturalnych w tym teatry i muzea, a także zamknięcie większości sklepów w centrach handlowych. Liczba dozwolonych klientów w sklepach zostanie zmniejszona (do 1 osoby na 10 m2 i 1 osoby na 15 m2 w lokalach powyżej 100 m2) i kościołach (1 osoba na 15 m2). Nowe ograniczenia dotyczą średnio 50 nowych przypadków dziennie na 100.000 mieszkańców. Po przekroczeniu średniej 70 nowych przypadków można spodziewać się całkowitego zamknięcia, tak zwanej “krajowej kwarantanny”.

 

Nowe Rozporządzenie Portugalskiej Rady Ministrów z 31.10.2020

Featured

Od 4 do 15 listopada na terytorium wybranych gmin Portugalii, w tym Lizbony i Porto, obowiązywać będą zaostrzone restrykcje wprowadzone w związku z walka z rozprzestrzenianiem się COVID-19. W tym okresie w wyznaczonych gminach obowiązywać będą następujące obostrzenia:
 • nakaz pozostawania w domu – z wyjątkiem koniecznych wyjść na zakupy, do szkoły, w celach służbowych, w celu uzyskania świadczeń medycznych lub udzielenia pomocy osobie potrzebującej czy wyprowadzenia psa, a także odwiedzin członków rodziny w instytucjach opiekuńczych, wizyty na poczcie, w banku lub agencji ubezpieczeniowej oraz niezbędnych wyjazdów z terytorium Portugalii kontynentalnej;
 • nakaz zamykania lokali handlowych i usługowych nie później niż o godz. 22:00
 •  nakaz zamykania lokali gastronomicznych nie później niż o godz. 22:30
 •  możliwość wyznaczenia przez władze lokalne wcześniejszych godzin zamknięcia lokali handlowych, usługowych i gastronomicznych;
 •  zakaz organizacji imprez z udziałem powyżej 5 osób, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich uczestnicy zamieszkują razem;
 •  zakaz organizacji targów i jarmarków;
 •  możliwość organizacji uroczystości religijnych i przedstawień, zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Direção Geral da Saúde;
 •  obowiązek pracy zdalnej, gdy istnieje taka możliwość;
 •  wprowadzenie wyjątkowego i przejściowego systemu pracy (zgodnie z DL 79-A/2020) w miejscach pracy zatrudniających co najmniej 50 pracowników.
Powyższe obostrzenia obowiązywać będą w następujących gminach:
Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja, Baião, Barcelos, Barreiro, Batalha, Beja, Belmonte, Benavente, Borba, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, Constância, Covilhã, Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães, Idanha-a-Nova, Lizbona, Loures, Lousada, Macedo de Cavaleiros, Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, Mondim de Basto, Montijo, Murça, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Pinhel, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso, Redondo, Ribeira da Pena, Rio Maior, Sabrosa, Santa Comba Dão, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tabuaço, Tondela, Trancoso, Trofa, Vale da Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa, Vizela.
 •  Na całym terytorium kraju (Portugalia kontynentalna oraz regiony autonomiczne Madery i Azorów) wprowadza się limit liczebności grupy klientów w restauracjach do 6 osób.