Informacje Konsularne

Posted on by

Paszporty

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, że w dniu 27 września 2017r., z powodu prac technicznych, nie będzie można złożyć wniosku o wydanie paszportu.

DOWÓD OSOBISTY – CARTÃO DE CIDADÃO

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, iż został otwarty w Ambasadzie Punkt Wystawiania Dowodów Osobistych CC.

Wszelkie informaje na temat CARTÃO DE CIDADÃO, można znaleźć na stronie:

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/servicos-consulares/cartao-de-cidadao

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY (Kraków, 26-31 lipca 2016) – Poradnik dla uczestników

  • Zaleca się uczestnikom imprezy, aby przed podróżą wykupili ubezpieczenie zdrowotne na pokrycie ewentualnych kosztów opieki medycznej. Warto również wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która daje prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Karta EKUZ nie powinna zastąpić polisy podróżnej. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest znacznie szerszy, uprawnia m. in. do korzystania z usług prywatnej służby zdrowia, pokrywa koszt transportu do kraju i ubezpieczenie bagażu.
  • Jeśli cierpisz na jakąś chorobę lub jesteś w trakcie leczenia, skontaktuj się ze swoim lekarzem przed wyjazdem.
  • Pamiętaj, że w Krakowie istnieje ryzyko smogu, szczególnie jeśli cierpisz na choroby układu oddechowego.
  • Zaleca się, aby osoby o podwójnym obywatelstwie, które mają obywatelstwo polskie, przywiozły i zawsze miały przy sobie polski paszport. Zgodnie z polskim prawem, każdy obywatel polski, nawet posiadających inne obywatelstwo, ma obowiązek przedstawić polskim organom swój polski dokument tożsamości. Zgodnie z tym samym prawem, każda osoba, której rodzice mają obywatelstwo polskie, jest automatycznie uznawana i traktowana jak obywatel polski, nawet jeśli nigdy nie była zarejestrowana jako taka w żadnym polskim urzędzie konsularnym.
  • Zaleca się, aby uczestnicy przechowywali dwa dokumenty tożsamości oddzielnie, aby w przypadku utraty lub kradzieży jednego, zachować drugi.
  • Zaleca się również, aby zeskanować i zachować kopię paszportu i swoich danych osobowych.
  • Upewnij się, że masz wystarczającą ilość pieniędzy.

PRZELEWY BANKOWE – NOWE PRZEPISY

Zgodnie z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących przelewów bankowych, NIB zostaje zastąpiony przez IBAN.

WYBORY PREZYDENCKIE 2016

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, że w związku z Wyborami Prezydenckimi wyznaczonymi na 24 stycznia 2016, z dniem 25 listopada 2015 zostaje zawieszona możliwość wpisania się do Rejestru Wyborców (ostatni dzień, kiedy można to zrobić to 24 listopada br)

WYBORY

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, iż możliwość zapisania się w rejestrze wyborczym w Warszawie została wznowiona i będzie możliwa do połowy listopada (60 dni przed wyborami prezydenckimi).

Przypominamy również, że:

  • w przypadku, gdy obywatel Portugalii zmieni swój adres zamieszkania w dowodzie osobistym na adres zagraniczny, automatycznie przestaje figurować w rejestrze wyborców w Portugalii, jednak aby być uprawnionym do głosowania za granicą, musi dokonać wpisu do rejestru wyborców za granicą;
  • jeśli obywatel Portugalii w swoim dowodzie osobistym zachowuje adres zamieszkania w Portugalii, ale chce głosować na granicą, jest to możliwe, jeśli dokona wpisu do rejestru wyborców za granicą i udokumentuje stały charakter swojego pobytu;
  • nie jest możliwe natomiast przebywanie przez dłuższy czas za granicą i skorzystanie z procedury wcześniejszego głosowania tylko na podstawie wpisu w dowodzie osobistym o adresie zamieszkania w Portugalii.

WYBORY

Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Portugalskiej ustalił  termin wyborów do Parlamentu na dzień 4 października 2015.

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, iż księgi rejestru wyborczego będą wystawione do wglądu w siedzibie Komisji Wyborczej na ul. Ateńskiej 37 do końca marca b.r. w celach konsultacji i ewentualnych reklamacji zainteresowanych. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie aktualnych adresów wyborców.

INFORMACJE O SERWISACH KONSULARNYCH

Informacje dotyczące działalności Sekcji Konsularnej przy Ambasadzie Portugalii w Warszawie można uzyskać na stronie Wspolnoty Portugalskiej:  www.portaldascomunidades.mne.pt

logo_comunidades

SYSTEM INFORMACJI SCHENGEN

SYSTEM INFORMACJI SCHENGEN RESPEKTUJE PRAWO O OCHRONIE DANYCH.
SPRAWDŹ TWOJE PRAWA www.cnpd.pt

MAPA DO CIDADÃO

Z inicjatywy Sekretariatu Stanu ds. Modernizacji Administracji i Agencji Modernizaji Administracji  (AMA) został wprowadzony program MAPA DO CIDADÃO. O Mapa do Cidadão jest dostepny na stronie www.mapadocidadao.pt oraz za pomocą aplikacji na smartphoney i tablety Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.ama.mapadocidadao), iOS (https://itunes.apple.com/pt/app/mapa-do-cidadao-geolocalizacao/id966526205) i Windows Phone (http://www.windowsphone.com/pt-pt/store/app/mapa-do-cidad%C3%A3o/9dce0423-7899-4d83-a618-651e2443b4e2).

INFORMACJE O WARSZAWIE I POLSCE

Inne użyteczne informacje o Warszawie i Polsce można znależć w następującym przewodniku przygotowanym przez Komendę Główną Policji.

pdf