Przemówienie Ambasadora

Posted on by


fotoJSLAICEP

Tuż po objęciu stanowiska, chciałbym serdecznie pozdrowić i powitać wszystkich gości odwiedzających nas na stronie internetowej Ambasady Portugalii w Warszawie, wyrażając nadzieję, że strona ta okaże się użyteczna i spełni Państwa oczekiwania. Jednym z celów jest ułatwienie dostępu do informacji na temat Portugalii, bezpośrednio lub poprzez linki do instytucji publicznych oraz innych podmiotów, które mogą przyczynić się do uczynienia jej bardziej kompletną oraz stworzenie przestrzeni informacyjnej do rozpowszechniania i promocji bliższych kontaktów pomiędzy Portugalią i Polską.

Portugalia i Polska od dawna utrzymują przyjazne stosunki, współpracując w wielu dziedzinach. Relacje te zostały zintensyfikowane w ostatnich latach zarówno na poziomie bilateralnym, jak i w ramach Unii Europejskiej, NATO oraz innych organizacji europejskich i międzynarodowych. Mogą być one dodatkowo poszerzone poprzez zainteresowanie każdego obywatela w zakresie wzajemnego zrozumienia obu krajów partnerskich Unii Europejskiej, której życzymy, aby była bardziej spójna i solidarna, Europa obywateli, którzy odnajdują się w jej wartościach i zasadach.

Wraz z odnowieniem tej strony, otwartej na uwagi i sugestie, chcemy nadal rozwijać przestrzeń do rozpowszechniania działalności i inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju stosunków dwustronnych we wszystkich dziedzinach: politycznej, gospodarczej, handlowej, ale także na rzecz promocji i upowszechniania kultury i języka portugalskiego oraz ułatwić kontakt z departamentami Ambasady oraz organami Administracji Publicznej w Portugalii.

Łączę wyrazy szacunku, pozdrawiając w szczególności Wspólnotę Portugalską.

3 listopada 2016

João Silva Leitão

Ambasador Portugalii w Polsce