Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii ogranicza dostęp.

                      AVISO / OGŁOSZENIE                     Warsaw, 13.03.2020

 

A secção Consular da Embaixada de Portugal em Varsóvia está com atividade reduzida para implementação do Plano de Contingência devido ao estado de emergência epidemiológico vigente na Polónia e ao estado de alerta vigente em Portugal. Só serão atendidos casos prioritários com marcação telefónica (0048 22 511 10 00) .

Toda a informação disponível, incluindo os contactos de emergência, está disponível no site e na página de facebook da Embaixada.

*

The Consular Section of the Portuguese Embassy in Warsaw is for the time with reduced activity, due to the implementation of the contingency plan in the context of the Epidemiological emergency plan of Poland and the Alert status in Portugal. Only priority cases will be handled, following telephone appointment (0048 22 511 10 00).

More information, including emergency contact numbers are available on the Embassy website and facebook page.

*

Funkcjonowanie Wydziału Konsularnego Ambasady Portugalii w Warszawie na razie zostaje ograniczone ze względu na wdrożenie planu awaryjnego w kontekście ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w oraz statusu alarmowego w Portugalii. Tylko sprawy priorytetowe będą rozpatrywane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu (0048 22 511 10 00).

Wiecej informacji, jak również numery telefonów alarmowych są dostępne na stronie internetowej Ambasady oraz na facebooku.

                                                                                          

                                                                  André Bandeira                                                                                                  In charge of the Consular Section

COVID-19

Wszystkie informacje dla obywateli Portugalii dotyczące COVID-19 są dostępne na specjalnej stronie internetowej utworzonej przez DGS:

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx

 

Informacje na temat sytuacji w Polsce:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus

W razie nagłego wypadku medycznego lub zaobserwowanych u siebie objawów zadzwoń:

800 190 590numer infolinii Polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP apeluje o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, w szczególności z serwisów instytucji publicznych:
www.gis.gov.pl
gov.pl/koronawirus
www.gov.pl/zdrowie

W razie potrzeby mozna dzwonić pod konsularny numer alarmowy:

 +48 781 159 430   

Można również dzwonić pod następujące numery:

 +48 504 702 319                                                                                                          +48 609 097 871Kursy na odległość w Instytucie Camõesa – zapisy do 12 lutego

Do 12 lutego trwają zapisy na drugi semestr 2019/2020 internetowych kursów w Instytucie Camõesa. Oferta obejmuje następujące zajęcia:

  • Kursy z wiedzy o kulturze
  • Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
  • Jęz. portugalski dla obcokrajowców
  • Kursy jęz. portugalskiego specjalistycznego
  • Kursy specjalistyczne
  • Kursy w zakresie współpracy na rzecz rozwoju.

Wiecej informacji: https://www.instituto-camoes.pt/en/activity-camoes/what-we-do/learn-portuguese

Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny

Ambasada Portugalii w Warszawie wraz z Delegacją Aicep uczestniczyły w 12. edycji Międzynarodowego Bazaru Korpusu Dyplomatycznego.

Patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Agata Kornhauser-Duda.

W imprezie wzięły udział  Ambasady akredytowane w Warszawie.

 

 

Europejski i Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci

Komunikat Rządu Portugalskiego z dnia 10 października 2019:

 

Dziś, 10 października, obchodzony jest Europejski i Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci. Rząd Portugalski dołącza do wszystkich tych, którzy obchodzą ten dzień.

Portugalia sprzeciwia się stosowaniu, w każdych okolicznościach, tej kary, która stanowi naruszenie prawa człowieka do życia, zapisanego od 1948 roku w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Kara śmierci stanowi całkowite lekceważenie godności ludzkiej, a Portugalia odrzuca wszystkie argumenty, które ją uzasadniają.

W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Portugalia jest wiodącym zwolennikiem rezolucji w sprawie zawieszenia wykonywania kary śmierci od czasu jej pierwszego przyjęcia w 2007 roku. Mamy nadzieję, że rezolucja ta będzie nadal zyskiwać coraz większe poparcie. Na szczeblu krajowym i zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej Portugalia potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz ostatecznej i całkowitej eliminacji kary śmierci w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organach międzynarodowych. Na posiedzeniu Rady Europy w Strasburgu Portugalia przejmuje rolę państwa-lidera, interweniując w imieniu UE, gdy tylko pojawia się debata na ten temat.

Zgodnie z pionierskim gestem Portugalii w Europie i na świecie z 1867 r. na rzecz zniesienia kary śmierci, Rząd Portugalski ponawia swój apel do wszystkich krajów, które jeszcze tego nie uczyniły, o ustanowienie faktycznego moratorium jako pierwszego kroku w kierunku zniesienia kary śmierci w prawie i w praktyce.