Dostęp do szkolnictwa wyższego w Portugalii dla emigracji

Rząd Portugalski informuje o uruchomieniu programu wsparca dla emigrantów w dostępie do szkolnictwa wyższego w Portugalii . Program Portal www.continuaaestudar.pt zawiera istotne informacje na temat warunków dostępu i uczestnictwo w szkolnictwie wyższym.

Czytaj również informator i list J.E. Pani Sekretarz Stanu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.E. Pana Sekretarza Stanu ds. Wspólnoty Portugalskiej.:    emigrante      carta.emigrante

 

Automatyczna wymiana informacji na temat kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie UE.

W Diário da República została opublikowana ustawa Lei nº. 49/2017, z 10 lipca, ustalająca zasady i reguły wymiany informacji na temat kierowców naruszjących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie UE.

Podkreślamy jak ważne jest, aby wszyscy obywatele Portugalii zamieszkujący za granicą wiedzieli, że w świetle obowiązujących przepisów podróżując samochodem z zagraniczną rejestracją w innym kraju, ich dane osobowe lub dane dotyczące pojazdu mogą zostać sprawdzone za pomocą platformy elektronicznej Europejskiego Systemu Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy, EUCARIS.

 

„II Spotkanie Inwestorów Diaspory”

W dniach 15 i 16 grudnia 2017 w Viana do Castelo odbędzie się „II Spotkanie Inwestorów Diaspory”. Pierwsza edycja miała miejsce w roku ubiegłym w Sintrze.

Dla zainteresowanych agentów ekonomicznych portugalskich i potomków Portugalczyków oraz stowarzyszeń przedsiębiorców w załączniku prezentujemy list zaproszenie Pana Sekretarza Stanu ds. Wspólnoty Portugalskiej  Dr. José Luis Carneiro.   CartaSECP

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na Portalu Wspólnoty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Portugalii.                                                    https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-investidor-da-diaspora-gaid

 

Nowa aplikacja „Registo Viajante”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Portugalii informuje o wprowadzeniu nowej aplikacji na smartfony pozwalacej osobom przebywającym za granicą zostać zlokalizowanym w razie nagłego wypadku, za pomocą usługi geolokalizacji. Aplikacja podaje również informacje dotyczące ogólnych warunków bezpieczeństwa w danym kraju i przestrzega przed niebezpieczeństwami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Portugalii zapewnia,  iż dane użytkowników aplikacji są zabezpieczone.

Aplikacja jest darmowa i nieobowiązkowa.

 

Kursy na odległość w Instytucie Camõesa

Do 8 lutego trwają zapisy na drugi semestr 2016/2017 internetowych kursów w Instytucie Camõesa. Oferta obejmuje następujące zajęcia:

  • Kursy z wiedzy o kulturze
  • Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
  • Jęz. portugalski dla obcokrajowców
  • Kursy jęz. portugalskiego specjalistycznego
  • Kursy specjalistyczne
  • Kursy w zakresie współpracy na rzecz rozwoju.

Więcej informacji tutaj.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłasza konkurs na tłumaczenie tekstów prawnych

(JO 2017/S 002-001563)

Tłumaczenie dotyczy tekstów dla tłumaczy zewnętrznych z 7 języków oficjalnych Unii Europejskiej: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego, holenderskiego i polskiego na język portugalski.

 

więcej informacji na stronie: www.curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/pt/#avis

 

kontakt: FreelancePT@curia.europa.eu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Kirchberg, L-2925, LUXEMBURGO