Struktura

Posted on by
Szef Misji J. E. Ambasador João Silva Leitão
Pierwszy Sekretarz Ambasady

Zastępca Szefa Misji

Drª. Lina de Castro Mota
Radca Ekonomiczny Dr. Carlos Nunes Pinto