Europejski i Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci

Komunikat Rządu Portugalskiego z dnia 10 października 2019:

 

Dziś, 10 października, obchodzony jest Europejski i Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci. Rząd Portugalski dołącza do wszystkich tych, którzy obchodzą ten dzień.

Portugalia sprzeciwia się stosowaniu, w każdych okolicznościach, tej kary, która stanowi naruszenie prawa człowieka do życia, zapisanego od 1948 roku w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Kara śmierci stanowi całkowite lekceważenie godności ludzkiej, a Portugalia odrzuca wszystkie argumenty, które ją uzasadniają.

W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Portugalia jest wiodącym zwolennikiem rezolucji w sprawie zawieszenia wykonywania kary śmierci od czasu jej pierwszego przyjęcia w 2007 roku. Mamy nadzieję, że rezolucja ta będzie nadal zyskiwać coraz większe poparcie. Na szczeblu krajowym i zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej Portugalia potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz ostatecznej i całkowitej eliminacji kary śmierci w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organach międzynarodowych. Na posiedzeniu Rady Europy w Strasburgu Portugalia przejmuje rolę państwa-lidera, interweniując w imieniu UE, gdy tylko pojawia się debata na ten temat.

Zgodnie z pionierskim gestem Portugalii w Europie i na świecie z 1867 r. na rzecz zniesienia kary śmierci, Rząd Portugalski ponawia swój apel do wszystkich krajów, które jeszcze tego nie uczyniły, o ustanowienie faktycznego moratorium jako pierwszego kroku w kierunku zniesienia kary śmierci w prawie i w praktyce.

 

Kursy na odległość w Instytucie Camõesa – zapisy do 9 października

Do 9 października trwają zapisy na pierwszy semestr 2019/2020 internetowych kursów w Instytucie Camõesa. Oferta obejmuje następujące zajęcia:

 • Kursy z wiedzy o kulturze
 • Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
 • Jęz. portugalski dla obcokrajowców
 • Kursy jęz. portugalskiego specjalistycznego
 • Kursy specjalistyczne
 • Kursy w zakresie współpracy na rzecz rozwoju.

Więcej informacji: https://www.instituto-camoes.pt/en/activity-camoes/online-services/trainees/courses-calendar .

II Spotkanie Inwestorów Diaspory

Rejestracja na II Spotkanie Inwestorów Diaspory, które odbędzie się w Funchal, od 24 do 26 lipca, można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gaid@mne.gov.pt, oraz również online, na platformie dostępnej w tym celu na stronie http://investmadeira.madeira.gov.pt/ , zarządzanej przez Invest Madeira, partnera Biura Obsługi Inwestora Diaspory w organizacji tego wydarzenia.

Program spotkania, jak również dodatkowe informacje na jego temat, są dostępne w zakładce GAID na portalu społeczności, pod adresem https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-investidor-da-diaspora-gaid#ii-encontro-intercalar-de-investidores-da-diaspora-funchal-madeira-2019 , a także na portalu Invest Madeira.

Kursy na odległość w Instytucie Camõesa – zapisy do 13 lutego

Do 13 lutego trwają zapisy na drugi semestr 2018/2019 internetowych kursów w Instytucie Camõesa. Oferta obejmuje następujące zajęcia:

 • Kursy z wiedzy o kulturze
 • Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
 • Jęz. portugalski dla obcokrajowców
 • Kursy jęz. portugalskiego specjalistycznego
 • Kursy specjalistyczne
 • Kursy w zakresie współpracy na rzecz rozwoju.

Więcej informacji tutaj i tutaj.