Cała Polska w czerwonej strefie. Nowe restrykcje od 24 października do 8 listopada br.

 

 • Cała Polska w dniach 24.10-8.11.2020 staje się strefą czerwoną
 • Szkoła podstawowa w klasach od IV do VIII od tej pory działa w trybie zdalnym
 • W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie może wychodzić sama ani tym bardziej spotykać się w grupach. Może to robić jedynie pod opieką dorosłego
 • Ograniczenie działalności sektora gastronomicznego (restauracje, puby, kawiarnie). Przez dwa tygodnie gastronomia może przygotowywać jedynie posiłki na wynos oraz w ramach dostawy. Obostrzenie może zostać przedłużone, w zależności od dalszego przebiegu pandemii
 • Zakaz wszelkiego rodzaju zebrań powyżej pięciu osób. Wyjątki to osoby mieszkające razem i cele zawodowe
 • Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • Wydarzenia kulturalne – do 25 proc. publiczności
 • Seniorzy powyżej 70. roku życia mają nie przemieszczać się, a najlepiej nie wychodzić z domu. Uruchomiony zostaje Korpus Wsparcia Seniorów
 • Ograniczenie dot. sanatoriów. Placówki na ten moment zostaną zamknięte

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

COVID-19 – Nowe ograniczenia

W czerwonej strefie znalazły się 152 powiaty. Są to najbardziej zaludnione powiaty, gdzie mieszka ponad 70 % populacji Polski oraz 11 stolic województw (z 16):  Warszawa, Krakowa, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Przemysl, Rzeszów, Kielce, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Poznań i Czestochowa.

Nowe ograniczenia w czerwonych strefach od 17 października:

 • Sklepy: Maksymalnie 5 osób na kasę.
 • Bary i restauracje, czynne w godzinach 6 – 21
 • Wydarzenia sportowe: bez publiczności.
 • Parki wodne, baseny i siłownie zamknięte.
 • Wydarzenia rodzinne, takie jak śluby czy komunie: zakazane.
 • Spotkania: Maksymalnie 10 osób.
 • Transport publiczny: 50 % zajętych miejsc lub 30 % przestrzeni.
 • Szkoły średnie i wyższe: nauczanie na odległość.

 

Nowe ograniczenia w Żółtych strefach:

 • Bary i restauracje, czynne w godzinach 6 – 21
 • Transport publiczny: Maksymalnie 50 % zajętych miejsc lub 30 % przestrzeni.
 • Wydarzenia i śluby: maksymalnie 20 uczestników (od 19 października). Na tych spotkaniach nie wolno tańczyć.
 • Spotkania: maksymalnie 25 osób.
 • Szkoły średnie i wyższe w ramach hybrydowego systemu edukacji.
 • Wydarzenia sportowe: bez publiczności.
 • Parki wodne, baseny i siłownie zamknięte.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/…/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw…

 

Rozporządzenie Portugalskiej Rady Ministrów zatwierdzające stan klęski żywiołowej

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Portugalskiej Rady Ministrów dziś zatwierdzonym, na całym kontynentalnym terytorium Portugalii została ogłoszona sytuacja klęski żywiołowej w kontekście pandemii choroby Covid-19, do godziny 23.59 dnia 31 października 2020 r.

W rozporządzeniu zmieniono również niektóre zasady w ramach obowiązującego obecnie stanu nadzwyczajnego.

 • Ograniczenie liczby zgromadzeń do pięciu osób w przestrzeni publicznej oraz w innych miejscach o charakterze handlowym i gastronomicznym, chyba że osoby te są współmieszkańcami;
 • Ograniczenie liczby osób na imprezach rodzinnych (maksymalnie 50 osób);
 • Zaleca się stosowanie masek w przestrzeniach publicznych, gdy nie jest możliwe zachowanie niezbędnego dystansu społecznego, jak również stosowanie aplikacji Covid Stayaway i informowanie za jej pośrednictwem o ewentualnym zakażeniu;
 • Informowanie odpowiednich służb bezpieczeństwa o stosowaniu się do obowiązujących norm;
 • Zakaz inicjatyw i działań o charakterze nieformalnym w przestrzeni akademickiej, takich jak imprezy, przyjęcia dla nowych studentów i praktyki;
 • W obszarach metropolitalnych Lizbony i Porto, wyjątkowy i przejściowy system reorganizacji pracy ma zastosowanie do przedsiębiorstw posiadających miejsca pracy zatrudniające 50 lub więcej pracowników;
 • Niektóre zasady dotyczące harmonogramu obszarów usługowych i stacji benzynowych zostały szczegółowo określone;
 1. Zatwierdzono projekt ustawy nakładającej obowiązek stosowania masek w przestrzeniach publicznych gdy nie jest możliwe zachowanie niezbędnego dystansu społecznego, a także stosowanie aplikacji Stayaway Covid w środowiskach pracowniczych, akademickich, wśród służb mundurowych oraz ogólnie w administracji publicznej.

Wykaz stowarzyszeń i innych podmiotów posiadających ważną akredytację DGACCP dla celów ubiegania się o wsparcie finansowe.

Informujemy, że wykaz stowarzyszeń i innych podmiotów posiadających ważną akredytację DGACCP dla celów ubiegania się o wsparcie finansowe jest opublikowany na Portalu Wspólnot Portugalskich pod adresem internetowym podanym poniżej:

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/images/EMI/Lista_das_associações_e_entidades_credenciadas_junto_da_DGACCP.pdf

Zgodnie z art. 4 nr 2 Ustawy nr 124/2027 z dnia 27 września warunkiem wstępnym jest złożenia wniosku o akredytację podmiotu w DGACCP w postaci:

 • dokumentu założycielskiego i statutu;
 • Rejestracja w kraju, w którym ma siedzibę;
 • Biznes plan i budżet; oraz
 • Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, zatwierdzone i podpisane przez organy zarządzające.

Stowarzyszenia i podmioty zainteresowane Procesem 2021, mogą składać wnioski w okresie od 1 października do 31 grudnia.

Przypomina się, że akredytacja w DGACCP jest procesem poprzedzającym złożenie jakiegokolwiek wniosku i przeprowadzanym w ciągu każdego roku kalendarzowego.

 

Portugal Open for Business -Quidgest – VIRVI software

Portugal Open for Business: putting technology at the service of healthcare, Quidgest has developed VIRVI, a hyper agile emergency management software. Developed in Portugal, in record time, with the most advanced modelling engineering and automatic software generation, it can rapidly evolve, focusing on data and, consequently, on the most urgent patients. VIRVI is unique, especially in the way it helps to manage social and public health crises safely, while preserving privacy.

Portugal is a country open to business, which innovates in face of the COVID-19 crisis. Quidgest is one of many examples of #PortugalOpenForBusiness.

#Portugal #OpenforBusiness https://virvi.quidgest.com/

 

Sytuacja nadzwyczajna w kontynentalnej części Portugalii, od 15 września do 30 września 2020 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów nr 70-A/2020 z dnia 11.09.2020 r. ogłoszono sytuację nadzwyczajną na całym kontynentalnym terytorium Portugalii, ze skutkiem od 15 września do 23:59 w dniu 30 września 2020 r. Szczegółowe informacje:

-Obowiązek korzystania z maseczek ochronnych w środkach transportu publicznego;
– W pojazdach prywatnych z więcej niż pięcioma miejscami mogą być zajęte tylko 2/3 siedzeń, chyba że wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe stanowią rodzinę; w obu przypadkach użycie maski lub przyłbicy jest obowiązkowe;
– Zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób (chyba, że są członkami jednej rodziny);
– Specjalne zasady określone w przypadku: ceremonii religijnych, spotkań rodzinnych i innych imprez okolicznościowych;
– Ograniczenie do 4 osób zgromadzeń w restauracjach, kawiarniach i cukierniach znajdujących się w odległości do 300 m od szkoły oraz w centrach handlowych;
Zakaz otwierania lokali handlowych i usługowych (z wyjątkami takimi jak, siłownie, piekarnie, cukiernie itp.) przed godz. 10:00;
Skrócenie działalności lokali handlowych i usługowych zgodnie z wytycznymi władz lokalnych (z wyj. lokali gastronomicznych);
– Zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 20:00 (z wyj. lokali gastronomicznych) i całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych;
– Zakaz spożywania alkoholu na ulicy;
– Zalecenie korzystania z form telepracy w rejonach metropolitalnych Lizbony i Porto.

Wiecej: https://www.portaldascomunidades.mne.pt/images/GADG/Flyer_-_Viajar_para_Portugal_vers%C3%A3o_13.0_14_09_2020.pdf