Komunikat Rządu Portugalskiego z okazji Dnia Praw Człowieka

Komunikat Rządu Portugalskiego z okazji Dnia Praw Człowieka

67. Rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – 10 grudnia 2015 

W dniu, który jest obchodzony jako 67. rocznica ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 10 grudnia 1948, Rząd Portugalski włącza się w pełni w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i odnawia swoje zobowiązanie co do respektowania podstawowych praw zawartych w Konstytucji i w Konwencjach Praw Człowieka, których Portugalia jest sygnatariuszem.

Dzień 10 grudnia, w tym roku ma swoje specjalne znaczenie. Rozpoczyna obchody 50. Rocznicy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, przyjętych w 1966r, które wraz z Powszechną Deklaracją stanowią Międzynarodową Kartę Praw Człowieka.

Jako członek Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, w latach 2015-2017, Portugalia będzie kontynuować swój mandat promując jego charakter jako indywidualny, powszechny, niepodzielny, niezbywalny i współzależny od wszystkich praw człowieka.  Prawo do wykształcenia i prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne, wykluczenie przemocy wobec kobiet i wszelkich form dyskryminacji, ochrona praw dziecka i osób niepełnosprawnych, jak również zniesienie kary śmierci, są sprawami priorytetowymi dla portugalskiego uczestnictwa w Radzie Praw Człowieka i na forach międzynarodowych, w których Portugalia jest aktywnym uczestnikiem.

Przeciw uciążliwym i codziennym wyzwaniom jakie niesie wojna, niepewność lub brak środków i biedę w tak wielu częściach świata, Portugalia nieustannie będzie dążyć do obrony godności i wartości człowieka i do całkowitej ratyfikacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której treść pozostaje w pełni aktualna dziś tak jak była w 1948r. 

BANIF

Komunikat Ministra Finansów z dnia dzisiejszego:

„Plan restrukturyzacji Banif, tak jak to jest podane do publicznej wiadomości, jest obecnie analizowany przez Europejską Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji. Jednocześnie proces sprzedaży Banku na rynkach międzynarodowych jest przeprowadzany przez Radę Nadzorczą. Rząd, w ramach swoich kompetencji, towarzyszy rozwojowi tych procesów, gwarantując zaufanie do systemu finansowego, pełną ochronę depozytarjuszy, warunki finansowania gospodarki i najlepszą ochronę udziałowców.”

 

Wybory Prezydenckie

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, że w związku z Wyborami Prezydenckimi wyznaczonymi na 24 stycznia 2016, z dniem 25 listopada 2015 zostaje zawieszona możliwość wpisania się do Rejestru Wyborców (ostatni dzień, kiedy można to zrobić to 24 listopada br)

Świąteczny charytatywny Bazar Ambasad

W dniu 29 listopada 2015, w godz. 10.00-17.00, w hotelu Marriott w W-wie odbędzie się XVIII Świąteczny Charytatywny Bazar Ambasad, organizowany przez Małżonki Ambasadorów akredytowanych w Polsce, pod patronatem Pierwszej Damy RP, Pani Agaty Kornhauser-Duda.

Wstęp – 5 zł

Bazaar Poster_A3_Polish GREEN

 

REJESTR WYBORCÓW

Sekcja Konsularna Ambasady Portugalii w Warszawie informuje, iż możliwość zapisania się w rejestrze wyborczym w Warszawie została wznowiona i będzie możliwa do połowy listopada (60 dni przed wyborami prezydenckimi).

Przypominamy również, że:

  • w przypadku, gdy obywatel Portugalii zmieni swój adres zamieszkania w dowodzie osobistym na adres zagraniczny, automatycznie przestaje figurować w rejestrze wyborców w Portugalii, jednak aby być uprawnionym do głosowania za granicą, musi dokonać wpisu do rejestru wyborców za granicą;
  • jeśli obywatel Portugalii w swoim dowodzie osobistym zachowuje adres zamieszkania w Portugalii, ale chce głosować na granicą, jest to możliwe, jeśli dokona wpisu do rejestru wyborców za granicą i udokumentuje stały charakter swojego pobytu;
  • nie jest możliwe natomiast przebywanie przez dłuższy czas za granicą i skorzystanie z procedury wcześniejszego głosowania tylko na podstawie wpisu w dowodzie osobistym o adresie zamieszkania w Portugalii.

8 października 2015 – Wines of Portugal tasting in Warsaw, Hotel nterContinental

The first edition of the Wines of Portugal tasting in Warsaw, organized by the Polish-Portuguese Chamber of Commerce and ViniPortugal, held on the 8th October 2015 at Hotel InterContinental in Warsaw.

The event was attended by over 400 people, including 100 professionals of the wine industry (sommeliers, importers, HoReCa) that came from all around Poland to taste superb Portuguese wines. 29 Portuguese wine producers were present in the Wine Fair, showing some of the best wines the country has to offer.
wt4